Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   НДІ економічного розвитку 
Назад


Дата: 23.04.10 10:52  


Керівництво

 

Директор —
Бородюк Володимир Михайлович,

Доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент НАН України

Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 6

Тел.: 205-54-66
Email: niikneu@mail.ru

Загальні відомості

 У складі єдиного навчально-наукового комплексу “Київський національний економічний університет”  функціонує Науково-дослідний інститут економічного розвитку,  який трансформовано у 1997 році з Науково-дослідної частини ухвалою. Вченої ради університету.

Інститут здійснює організацію, координацію і виконання наукових досліджень в університеті, забезпечує підвищення їх результативності, ефективності та якості.

Пріоритетними науковими напрямами, які визначають наукову сферу діяльності інституту є:

-          теорія перехідної економіки, економічних реформ та трансформаційних процесів;

-          стратегія і тактика реформування економіки держави та підприємств і забезпечення їх економічної безпеки;

-          економічна політика держави та її роль у забезпеченні умов сталого економічного розвитку;

-          розвиток і державна підтримка малого бізнесу;

-          механізм регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці;

-          моніторинг і факторний аналіз соціально-економічної ситуації в Україні тощо.

В умовах сьогодення наукова діяльність інституту спрямовується на виконання наукових досліджень

на замовлення в рамках наукових напрямів та інтересів університету, його наукових, науково-педагогічних працівників. При цьому пріоритетними є наукові дослідження, що виконуються:

-          на замовлення органів виконавчої влади,  міністерств, відомств України;

-          на замовлення ректорату, Вченої ради;

-          згідно з комерційними замовленнями окремих господарських структур та інших організацій України.

Структура інституту включає:

-          відділ науково-організаційного, фінансового забезпечення, контролю виконання та впровадження результатів наукових досліджень;

-          інформаційно-аналітичний та консультативний відділ;

-          відділ наукових зв’язків і координації наукових досліджень.

При виконанні наукових досліджень здійснюється орієнтація на забезпечення взаємодії навчального

процесу і науки, які реалізуються через:

-          отримання і впровадження у навчальний процес нових знань, за результатами виконуваних наукових досліджень, апробованих у різних сферах економічної діяльності державних і недержавних підприємств, установ, організацій;

-          забезпечення комплексності наукових досліджень об’єднанням наукового потенціалу різних кафедр університету, а також науково-дослідних інститутів економічного профілю.

Інститут здійснює організаційну роботу з написання монографій науково-педагогічними

працівниками університету.

 

Додатки до листа щодо формування тематики на 2011 рік

 

 

Контакти

Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 6
Тел.: 205-54-66
Email: niikneu@mail.ru
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- За малые деньги разработка типовых технологических карт ттк предлагаем всем желающим.
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok