Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Відділ науки та аспірантури 
Назад


Дата: 29.03.11 12:30  


Керівництво

правила прийому на 2011 рік.  

Завідувач
Стешенко Елла Олександрівна

Наука – справа серйозна

Якщо говорити про найміцніший науковий потенціал у галузі економічних наук, то КНЕУ під своїм дахом зібрав широко відомі наукові школи з економічної теорії, фінансово-кредитних проблем, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, маркетингу, статистики та ін. Серед викладачів базового університету майже 70 відсотків мають науковий ступінь доктора, кандидата наук, учене звання професора, доцента. Науково-дослідна робота в університеті здійснюється як за рахунок бюджетного фінансування, так і на госпдоговірних засадах, і дедалі більше зосереджується на розв’язанні актуальних проблем економічної реформи. Опікується такою діяльністю в КНЕУ ще й Науково-дослідний інститут економічного прогнозування і розвитку, який є структурним підрозділом університету. Представники наукових шкіл КНЕУ залучаються як експерти і консультанти президентськими структурами, Кабінетом Міністрів України, комісіями Верховної Ради, Міністерством фінансів, Національним банком, різними відомствами.
 За роки існування університет перетворився на могутню кузню з підготовки молодих учених-економістів. А починалося все у далекому 1946 році, коли Міністерство освіти тодішнього СРСР дало згоду на відкриття аспірантури для підготовки висококваліфікованих викладачів на кафедрі  «Фінанси СРСР та іноземних держав». Спочатку до аспірантури набирали по три особи щорічно, але вже у 1950/51 навчальному році, після відкриття спеціальності «Політична економія», аспірантів налічувалось 14 осіб. Згодом динаміка виявилася лише позитивною: 1953/54 рік – 21 особа, друга половина 90-х років – 90 осіб, у 2003 році – 127 особи, у 2004 році – 135 особи, у 2005 – 151 особа. Загальна кількість аспірантів у 2002 році досягла 391 особи (з них 158 – з відривом від виробництва, 233 – без відриву від виробництва), у 2003 році – 403 особи (167 – з відривом від виробництва,  236 – без відриву від виробництва), у 2004 році – 430 особи (171 – з відривом від виробництва, 259 – без відриву від виробництва), у 2005 році – 455 осіб (185 – з відривом від виробництва, 270 – без відриву від виробництва), у 2006 році – 463 (194 – з відривом від виробництва, 269 – без відриву від виробництва), у 2007 році – 473 (210 – з відривом від виробництва, 263 – без відриву від виробництва). Крім того з 2006 року вперше в університеті запроваджений контрактний прийом до аспірантури і зараховано 8 аспірантів (3 – з відривом від виробництва і 5 – без відриву від виробництва), у 2007 році було зараховано до аспірантури за контрактом 15 осіб (4 – з відривом від виробництва і 11 – без відриву від виробництва).
 На даний час в університеті підготовка аспірантів проводиться з 13 спеціальностей (9 – економічних, 2 юридичних та 2 педагогічних):

Економічні науки

08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами;
08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
08.00.10 – Статистика;
08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

Юридичні науки

12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право;
12.00.07 – Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право;

Педагогічні науки

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки;
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

В університеті функціонують 6 спеціалізованих Вчених рад, з яких 5 по захисту докторських дисертацій з 9 економічних спеціальностей і 1 спеціалізована Вчена рада по захисту кандидатських дисертацій з 2 юридичних спеціальностей.

Спеціалізовані Вчені ради по захисту докторських дисертацій з економічних спеціальностей

08.00.01 – Економічна теорія та історія еконмічної думки;
08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами;
08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
08.00.10 – Статистика;
08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Спеціалізована Вчена рада по захисту кандидатських дисертацій з юридичних спеціальностей

12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право;
12.00.07 – Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право,
що дозволяє готувати фахівців найвищої кваліфікації не тільки для власних потреб, а й багатьох вищих навальних закладів, науково-дослідних установ як України, так і зарубіжних країн.
Для підготовки молодих наукових кадрів застосовується і така форма, як прикріплення здобувачів до відповідних кафедр для складання кандидатських іспитів і написання дисертацій. У 2007 році загальна кількість здобувачів – 229 чоловік.
Може для «Студентського порадника» така обізнаність щодо напрямків підвищення свого професіонального рівня дещо зайва, проте поганий той солдат, який не мріє бути генералом. Тому продовжимо свою розповідь про докторантуру КНЕУ, яка була відкрита у 1988 році за напрямом «Розробка економічних і соціальних проблем перебудови господарського суспільного виробництва». На той час було зараховано чотири перспективних кандидати наук, які мали відповідні наукові досягнення. Зараз підготовка докторантів проводиться з 9 наукових економічних спеціальностей, а саме:
08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами;
08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
08.00.10 – Статистика;
08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Хто ж може поступати до аспірантури? Це громадяни, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Навчання з відривом від виробництва триває 3 роки, без відриву – 4 роки. Вступники складають такі письмові іспити: спеціальність,українська мова, філософія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська). Для вступу в аспірантуру червень - липень подаються такі документи:
• заява на ім’я ректора;
• особистий листок з обліку кадрів з фотокарткою розміром 4х6 см, засвідчений за місцем роботи;
• копія диплому про закінчення вузу і додаток до диплома (витяг із залікової відомості), засвідчений нотаріально;
• медична довідка про стан здоров’я (форма № 286-у);
• посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
• опубліковані наукові праці або реферат зі спеціальності               (20-25 стор.);
Вступні іспити проводяться у вересні – жовтні поточного року. За всіма довідками необхідно звертатися до відділу науки та аспірантури (завідувач Стешенко Елла Олександрівна; тел. 456-70-80).

Контакти

Адреса: просп. Перемоги, 54/1, кімн. 212
тел.: 456–70–80
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok