Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ 
Назад


Дата: 10.06.09 15:36  


 

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ОСВІТИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Керівництво

Директор
ШАФАЛЮК Олександр Казимирович
Кандидат економічних наук, доцент

Заступник директора
ОЛЕКСЮК Олексій Іванович
Кандидат економічних наук, доцент

Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (МІБО КНЕУ)  - це вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації з сучасними технологіями навчання і широкими можливостями для особистого розвитку слухачів. Інститут  створений у 2004 р. на науково-методичній базі Київського національного економічного університету, одного з провідних економічних українських вузів.

Особливістю МІБО КНЕУ є потужна практична складова освіти, завдяки інформаційно-консалтинговій діяльності Інституту і реалізації чисельних бізнес-проектів. В 2007 році Інститут запровадив Програму «Магістр бізнес адміністрування», що передбачає дворічне навчання в форматі майстер-класів з подальшим отриманням диплому державного зразку, а також з додатковими можливостями опанування спеціальності «Правознавство».

Місія компанії – впровадження провідних стандартів ділової освіти в Україні і підготовка бізнес-практиків міжнародного рівня. «Прагни кращого – досягай більшого» - це гасло Інституту і тих, хто намітив високі цілі в бізнесі, навчанні і науці. 
Міжнародним інститутом бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана успішно реалізуються проекти за всіма напрямками діяльності, а саме:

Бізнес-освіта:

– Програма МВА
– Тренінги і семінари для фахівців компаній;

Інформаційна діяльність:

–  збір та аналітична обробка тематичної інформації;
–  організація та проведення PR-заходів;
–  видання книжкової продукції освітньої та професійної спрямованості;
–  готується до видання періодичний економічний альманах з актуальних проблем розвитку України;
–  сприяння співробітництву між українськими та зарубіжними компаніями;
–  проведення спеціалізованих науково-практичних конференцій, круглих столів;

Консалтинг:

–  проведення маркетингових досліджень і економічної експертизи проектів;
–  розробка управлінських рішень на різних стадіях розвитку бізнесу;

Наші Партнери

Київський національний економічний університет,
Державна комісія по регулюванню ринків фінансових послуг України,
Ліга страхових компаній України,
Державний комітет України по земельним ресурсам,
Українсько-Австралійський Дім,
Українсько-Турецький торгівельний дім «ULUDAG»,
Акціонерний банк «Брокбізнесбанк»,
Інвестиційно-консалтингова група «Астарта-Таніт»,
АППБ Аваль та ін.

Наші Клієнти

«Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»,
ТОВ «Ернст енд Янг»,
ЗАТ Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»,
ІП «Кока-Кола Беверіджез Україна лімітед»,
ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс»,
ТОВ з іноземними інвестиціями «Проктер енд Гембл Україна»,
ДП «Тетра Пак Україна»,
ЗАТ «Український мобільний зв’язок»,
ЗАТ «Український Страховий Дім»,
ВАТ СК «Алькона»,
ЗАТ «СК «Кредо-Класик»,
ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»,
ВАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування»,
ВАТ УСК «Гарант-АВТО»,
ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та ін.

На сьогоднішній день МІБО КНЕУ входить в реєстр книговидавців та книгорозповсюджувачів України, володіючи широкою базою економічної літератури, аналітичних матеріалів і бізнес-статистики. Завдяки цим надбанням, а також діловим контактам Інституту, наші слухачі забезпечують собі «надійний тил», як протягом навчання, так і після, змінивши статус студентів на партнерів.

Презентація МІБО КНЕУ (завантажити Presentation_IIBE)

 

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА
ДО МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ БІЗНЕС-ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

на 2008 рік

Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (далі - Інститут) – вищий навчальний заклад, акредитований за ІV рівнем, розташований у м. Київ, за адресою: пл. Львівська, 14,  корпус КНЕУ № 7 , здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр з числа осіб, які мають диплом державного зразка про повну вищу освіту.

Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації спеціаліста або магістра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння інноваційного характеру, має первісний досвід їх застосування та продукування нового знання для вирішення проблемних професійних задач у певній галузі народного господарства.

Інститут  здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії (АВ №328425 від 23.05.2007 р.).

 Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр на заочній формі - 2 роки і 2 місяці. 

1. Загальні положення

1.1. До інституту приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути другу вищу освіту.

1.2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (зі змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації».

1.3. Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин відповідно до законодавства.

1.4. До інституту на освітньо-професійний рівень магістра (друга вища освіта) приймаються особи, що успішно оволоділи освітньо-професійною програмою спеціаліста або магістра відповідної спеціальності в акредитованих вищих навчальних закладах України та виявили бажання здобути другу вищу освіту.

1.5. Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей вступників.

1.6. Прийом до вузу проводиться за напрямом підготовки „Специфічні категорії” та спеціальністю „Бізнес-адміністрування”
1.7. Фінансування підготовки магістрів здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

1.8. Організацію прийому до інституту здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора інституту, який є її головою.

1.9. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію, затвердженим директором інституту.

1.10. Правила прийому розроблені Приймальною комісією інституту відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1172 від 25 грудня 2007 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2007 року за № 1413/14860.

2. Прийом документів

2.1. Прийом студентів проводиться по 30 жовтня за результатами конкурсного відбору.

2.2. Прийом документів проводиться відбірковою комісією за адресою: пл. Львівська, 14, корпус 7  КНЕУ.

2.3. Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр (друга вища освіта) подають особисто заяву на ім’я директора, в якій зазначають назву спеціальності, форму навчання, а також домашню адресу і номер контактного телефону.

До заяви вступник додає:

 копію документа державного зразка про вищу освіту;
 копію трудової книжки (завірену за місцем роботи);
 копію документа, що засвідчує ідентифікаційний код вступника;
 копію паспорта (стор. 1, 2, 11);
 копію шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (завірену у нотаріуса);
 4 фотокартки розміром 3x4 см;
 2 конверти з марками;
 1 папка для паперів.

Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (у разі подання його копії) та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в терміни, визначені для прийому документів.

2.4. Копії документів, які подаються до Приймальної комісії, повинні бути завірені згідно чинного законодавства. При наявності оригінала копію завіряє Приймальна комісія.

2.5. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявністю ліцензії фіксується в заяві вступника і завіряється його особистим підписом.

3. Вступні випробування

3.1. Прийом до інституту здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з економіки.

3.2. Вступні випробування передбачають написання аналітичної записки (ессе) з відповідного фаху. З програмою вступних випробувань можна ознайомитися в інституті (пл. Львівська, 14, корпус 7  КНЕУ) або на його сайті (www.icbe.com.ua).

3.3. Для проведення вступних випробувань створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про Приймальну комісію інституту.

3.4. Рівень знань оцінюється за шкалою: високий, достатній, недостатній. До конкурсу допускаються вступники, які продемонстрували високий чи достатній рівень знань.

3.5. Проведення вступного випробування здійснюється за розкладом, який затверджує Приймальна комісія інституту.

3.6. Особи, які не з’явились на вступне випробування у призначений за розкладом час з поважних причин, що підтверджено документально, можуть бути допущені до складання пропущеного вступного випробування з дозволу Приймальної комісії у межах установлених строків проведення вступних випробувань.

3.7. Апеляційна комісія працює у період вступних випробувань, склад і порядок роботи якої затверджується наказом директора й оголошується до початку вступних випробувань.

3.8. Апеляція щодо виставленої оцінки має бути обґрунтованою. Вона приймається за письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії після оголошення результатів випробувань.

3.9. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання завдань випробування.

4. Зарахування до інституту

4.1. Зарахування до інституту проводиться не пізніше десяти днів після закінчення вступних випробувань, за конкурсом в рамках ліцензійного обсягу. При цьому враховується кількість балів, набрана за результатами вступного випробування.

4.2. Особи, які зараховані на навчання до інституту, повинні упродовж 30 календарних днів з дня підписання наказу, але пізніше початку першої сесії, укласти з інститутом Договір про навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. У випадку не підписання у встановлені терміни такого договору, студенти відраховуються з інституту.

4.3. Студенти, які без поважних причин не з’явилися на першу сесію відраховуються з інституту. На звільнені місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом серед осіб, які склали вступне випробування.

4.4. Екзаменаційні роботи вступників, які не зараховані до інституту, зберігаються протягом одного року після закінчення вступних випробувань, потім знищуються, про що складається акт.

Інформаційний буклет МВА (Завантажити Buklet_MBA)

Аплікаційні форми МВА (Завантажити_Forms_IIBE KNEU)

Ліцензія МІБО КНЕУ (Завантажити Licence MBA)

ЗАПРОШУЄМО ПРИВАТНІ КОМПАНІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА У ТАКИХ ПРОЕКТАХ:

–   організація міжнародних елітних МВА-програм на навчально-методичній базі Інституту;
–  налагодження зв’язків, організація контактів з партнерами чи клієнтами в Україні та закордоном, інформаційна підтримка іноземних компаній на ринках України;
–  встановлення партнерських зв’язків з іноземними авторами та видавництвами для спільного видання економічної літератури в Україні, проведення прикладних досліджень.

Ми відкриті до Ваших пропозицій щодо інших можливих напрямків взаємовигідного співробітництва.

 

Контактна інформація

www.icbe.com.ua

Директор:
 Шафалюк Олександр Казимирович
  Тел/факс: 8(044) 537-61-71(77)
  e-mail: shafaluk@icbe.com.ua


Адміністратор:
 Кабанова Ірина Петрівна
  Тел/факс: 8(044) 537-61-71(77),   8(044) 238-63-19(67)
  e-mail: reception@icbe.com.ua
МЦБО: http://icbe.com.ua


Куратор Програми МВА:
Прянішнікова Ірина Володимирівна
Тел/факс:
8(044) 537-61-71(77),   8(044) 238-63-19(67)
e-mail: irina@icbe.com.ua

Адреса: 04053, Київ, Львівская пл., 14
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok