Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Роменський коледж КНЕУ 
Назад


Дата: 20.04.11 10:58  


Роменський коледж Державного вищого навчального закладу
"Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

img
Рудь Ніна Андріївна

Керівництво

Директор коледжу – Рудь Ніна Андріївна (Заслужений працівник освіти України)
Контактні телефони: (05448) 7-20-37, 7-20-33
E-mail: director@rckneu.com.ua

Заступник директора з навчальної роботи - Сова Любов Михайлівна
Контактні телефони: (05448) 7-20-20
E-mail: lybov.sova@rckneu.com.ua

Заступник директора з виробничого навчання – Самойлік Микола Андрійович
Контактні телефони: (05448) 7-20-27

Заступник директора з виховної роботи – Бондаренко Людмила Федорівна
Контактні телефони: (05448) 7-20-27

Заступник директора з адміністративно-господарчої роботи – Білоус Світлана Андріївна
Контактні телефони: (05448) 7-20-13

Головний бухгалтер – Майфат Тетяна Михайлівна
Контактні телефони: (05448) 7-20-16
E-mail: t.mayfat@rckneu.com.ua

 

Історія коледжу

Історія технікуму бере початок з 1900 року, коли Роменське земляцтво організувало в с. Глинськ показову майстерню.

З 1900 по 1947 рік гончарна майстерня пройшла цілий ряд реорганізацій:

 • 1909 рік – школа інструкторів з гончарного виробництва
 • 1918 рік – художньо – керамічна школа
 • 1930 рік – технічно – професійна школа
 • 1930 – 1933 роки – Глинський скло–фаянсовий технікум

Після Великої Вітчизняної війни рішенням Ради міністрів УРСР від 17 вересня 1947 року був організований індустріальний технікум, який знаходився в селі Глинську Сумської області до 1966 року.

У 1966 році Глинський індустріальний технікум був реорганізований у Роменський індустріальний технікум і переведений з села Глинськ до міста Ромни. Технікум готував спеціалістів для промисловості будівельних матеріалів за двома спеціальностями: “Технологія кераміки” і “Відкрита розробка родовищ корисних копалин”.

У 1982 році була відкрита спеціальність “Ремонт і монтаж промислового обладнання”.

У 1982 році був побудований навчальний корпус на 960 місць.

У 1985 році навчалося 960 студентів (або слухачів) на державному бюджеті. У 1994 році був реорганізований Роменський індустріальний технікум і Роменський вечірній технікум радіоелектронного приладобудування шляхом їх ліквідації і створення на їх базі Роменського політехнічного технікуму.

У 1994 році в технікумі була відкрита спеціальність “Економіка підприємства” і припинено набір на спеціальність “Відкрита розробка родовищ корисних копалин”.

У 1995 році був перший набір студентів на спеціальності “Обслуговування і ремонт нафтових і газових промислів” та “Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку”.

У 2000 році відкрито спеціальності:

 • Соціальна робота
 • Бухгалтерський облік
З 2001 року технікум готує молодших спеціалістів зі спеціальності "Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж." Гордістю коледжу є його випускники:
 • Телющенко Іван Федорович - кандидат технічних наук, генеральний директор ТОВ "Керамейя"
 • Северин Сергій Федорович - директор ДП будівельно-монтажного підприємства "Ромнипромбуд"
 • Тітенко Микола Миколайович - начальник Анастасівського промислу "Охтирканафтогаз"
Молодші спеціалісти готуються для планово-економічної, організаційно-управлінської фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, на підприємствах промисловості будівельних матеріалів і нафтової та газової промисловості, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

Коледж має достатню навчально – матеріальну базу:

 • Навчальний корпус
 • Навчально – виробничі майстерні
 • Бібліотеку з читальною залою
 • Спортивну залу
 • Гуртожиток
 • Медичний пункт
 • Стоматологічний кабінет

Оснащення аудиторій та лабораторій відповідає вимогам вищої школи.
В коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції, проводяться вечори відпочинку та спортивні змагання.

Інформація вступнику до коледжу

Прийом документів

з 01 липня по 22 липня – на базі 9-ти класів

з 01 липня по 31 липня – на базі 11-ти класів

Співбесіда – 23 липня
(Випускники 9-тих класів, які отримали свідоцтво про освіту з відзнакою)

Вступні іспити з 24 липня
 

Завантажити: Правила прийому на 2011 рік

* Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати, видані у 2008 – 2011 роках.
* Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, мають право на зарахування за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у РК ДВНЗ "КНЕУ" (тільки для заочної форми навчання)

Роменський коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

По денній формі навчання (на базі 9 класів):
 • 5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж"
 • 5.05030404 "Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів"
 • 5.05050206 "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів"
 • 5.03050901 "Бухгалтерський облік"
 • 5.13010101 "Соціальна робота"
 • 5.05130109 "Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів"
 • 5.03050401 "Економіка підприємства"
По заочній формі навчання (на базі 11 класів):
 • 5.05030404 "Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів"
 • 5.03050401 "Економіка підприємства"
Детальніше про спеціальності:
5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж"
Термін навчання – 3 роки 10 міс.
Кваліфікація – молодший спеціаліст.
Фахівці з даної спеціальності готуються для професійної діяльності на підприємствах, у науково-дослідницьких організаціях, на кафедрах вузів, у обчислювальних центрах, фірмах, банках на посаді молодшого спеціаліста з комп’ютерної інженерії.
5.05030404 "Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів"
Термін навчання (денна форма) – 3 роки 10 міс.
Термін навчання (заочна форма) – 2 роки 8 міс.
Кваліфікація – молодший спеціаліст.
Технік з експлуатації устаткування нафтових і газових промислів готується для професійної діяльності у виробничо-технологічній, проектно-конструкторській та організаційно-конструкторській сферах підприємств і організацій нафтової і газової промисловості.
5.05050206 "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів"
Термін навчання – 3 роки 5 міс.
Кваліфікація – молодший спеціаліст.
Фахівці з даної спеціальності готуються для роботи у виробничих та ремонтно-механічних цехах, спеціалізованих ремонтних підприємствах, технічних відділах, відділах головного механіка та конструкторських бюро, пусконалагоджувальних та інших організаціях промисловості будівельних матеріалів.
5.03050901 "Бухгалтерський облік"
Термін навчання – 2 роки 10 міс.
Кваліфікація – молодший спеціаліст.
Молодші спеціалісти – бухгалтери готується для ведення фінансових, матеріальних, виробничих, господарських розрахунків та балансів з використанням інструментальних та комп’ютеризованих обчислювальних засобів та систем.
5.03050401 "Економіка підприємства"
Термін навчання (денна форма) – 2 роки 10 міс.
Термін навчання (заочна форма) – 2 роки 6 міс.
Кваліфікація – молодший спеціаліст.
Фахівці з даної спеціальності готуються для планово - економічної, організаційно – управлінської фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.
Випускники мають можливість продовжити навчання в Київському національному економічному університеті та за скороченим терміном у Сумському державному університеті.
5.13010101 "Соціальна робота"
Термін навчання – 2 роки 10 міс.
Кваліфікація – молодший спеціаліст.
Молодший спеціаліст – соціальний працівник – готується для професійної діяльності в органах соціального захисту населення, державних та недержавних пенсійних фондах, Чорнобильському фонді та пенсійних страхових відомствах, фонді соціального захисту інвалідів України, товариствах сліпих і глухих.
5.05130109 "Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів"
Термін навчання – 3 роки 5 міс.
Кваліфікація – молодший спеціаліст.
Фахівці з даної спеціальності готуються для професійної діяльності на посадах технолога, майстра виробничих дільниць, контрольного майстра на підприємствах силікатної промисловості у виробничих цехах, лабораторіях або відділах технічного контролю, в проектних та науково-дослідних інститутах та лабораторіях.

Відбіркова комісія коледжу

Контактні телефони відбіркової комісії: (05448) 7-20-35
E-mail (відбіркова комісія): priem@rckneu.com.ua

Перелік документів для вступу:

 • Заява на ім’я директора коледжу
 • Документ про освіту (2 ксерокопії і оригінал)
 • Направлення на навчання
 • Медичну довідку (форма 086-У, фотокартка обов’язково) та довідку про щеплення
 • Шість фотокарток (3х4)
 • Ксерокопія свідоцтва про народження (3 шт.)
 • Ксерокопія документів, що надають право на пільги (за наявності)
 • Сертифікати ЗНО на базі 11-ти класів
 • 1 конверт

Наша адреса

Сумська обл., місто Ромни вул. Горького 250
Контактні телефони: (05448) 7-20-35, 7-20-33
Факс: (05448) 7-20-37
E-mail: info@rckneu.com.ua; rpt@sm.ukrtel.net©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok