Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Інститут розвитку фондового ринку 
Назад


Дата: 10.06.09 11:14  


Керівництво навчального закладу

 

 

Директор —

Леонов Дмитро Анатолійович

 

Директор —

Леонов Дмитро Анатолійович;

Заступник директора з навчального-методичної роботи —

Пашкевич Тетяна Вікторівна;

Заступник директора з фінансово-економічних питань —

Євсюков Володимир Миколайович.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія навчального закладу


 

Український інститут розвитку фондового ринку (УІРФР) є вищим навчальним закладом ІV ступеня акредитації, який під назвою “Вища школа підприємництва” засновано у 1991 році Київським національним економічним університетом, й у 1997 році перейменовано в “Український інститут розвитку фондового ринку”  у  зв’язку  з  укладанням договору між
Київським національним економічним університетом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) щодо співробітництва та підготовки фахівців у галузі  фондового ринку.
Інститут є навчально-методичним центром Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з 2000 року) та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (з 2003 року).
На базі інституту працюють Атестаційні комісії органів державної влади, які проводять іспити з видачею кваліфікаційного посвідчення на право здійснення діяльності за такими  спеціальностями:
– фахівець з питань організації торгівлі цінними паперами;
– фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
– фахівець з питань торгівлі цінними паперами;
– фахівець з депозитарної діяльності;
– фахівець з управління активами;
– арбітражний керуючий для провадження справ про банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів в Україні;
– здійснення функцій з адміністрування недержавного пенсійного фонду;
– підготовка головного бухгалтера адміністратора недержавного пенсійного фонду;
– здійснення функцій члена ради недержавного пенсійного фонду;
– підвищення кваліфікації керівника та головного бухгалтера, фінансової компанії - управителя ФФБ та ФОН, фінансової компанії - кредитної установи;
– фахівець з фінансового моніторингу.

З метою розвитку системи вищої освіти та вдосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців фондового ринку та корпоративного управління Українським інститутом розвитку фондового ринку з 2000 року відкрито першу в Україні магістерську програму “Фінансовий ринок” за спеціальністю “Фінанси”.

Інститут є видавником офіційних друкованих органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема:
– щоденного видання – бюлетеня “Цінні папери України”;
– інформаційно-аналітичного тижневика – газети “Цінні папери України”;
– журналу “Ринок цінних паперів України” (включено ВАК України до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати   дисертаційних  робіт  за  напрямком “Економічні науки”), а також журналу “Акціонерне товариство”.

Інститут здійснює наукові дослідження на замовлення органів державної влади та управління (зокрема Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, тощо).

Фахівці УІРФР беруть активну участь у розробці законодавчих актів з питань розвитку фінансового ринку, зокрема, вони є співавторами Законів України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”, “Про недержавне пенсійне забезпечення”, а також понад 100 нормативних актів центральних органів виконавчої влади.

 

 

Структура навчального закладу

 

Дирекція
Бухгалтерія
Канцелярія
Центр магістерської підготовки
Кафедра фондового ринку та корпоративного управління
Навчально-методичний відділ
Редакційний відділ газети “Цінні папери України”
Редакційний відділ бюлетеню “Бюлетень. Цінні папери України”
Редакційний відділ журналу “Ринок цінних паперів України”
Науковий відділ
Адміністративно-господарський відділ

 

 

Спеціальності та напрямки підготовки фахівців

 

У 1999 році інститут отримав ліцензію на підготовку фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня за першою в Україні магістерською програмою “Фінансовий ринок” (спеціальність “Фінанси”).
Ліцензія ВПД-IV № 110169 від 20.12.99 р, ліцензія АБ № 175229 від 11.07.2005 р.
Сертифікат НД- IV № 117199 від 03.10.2001 р.

 

 

Навчальний план

 

(заочна форма навчання)
Фахове спрямування – Економіка і підприємництво
Спеціальність – Фінанси
(програма – Фінансовий ринок)

 

 

Назва дисциплін

За уч. планом стац.

Розподіл за семестрами

По учбовому плану заочного

  відділення

іспити

заліки

курс.

 роб.

контр

 роб.

Всього

з них

лек.

прак.

СРС

 

1. Дисципліни соціально-гуманітарного циклу

 (гуманітарної підготовки):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Актуальні проблеми економічної політики в Україні

 

5

 

 

 

54

16

4

34

 

Всього по розділу 1:

 

1

 

 

 

54

16

4

34

 

2. Дисципліни фундаментального циклу

(загально-економічної підготовки):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Макроекономіка

 

2

 

 

 

54

16

6

32

3.

Мікроекономіка

 

 

2

 

 

81

16

8

57

4.

Економіка підприємства

 

3

 

 

 

54

16

6

32

5.

Менеджмент

 

2

 

 

 

81

16

6

59

6.

Маркетинг

 

 

2

 

 

54

16

6

32

7.

Статистика

 

3

 

 

 

54

16

6

32

8.

Фінанси

 

2

 

2

 

81

16

6

59

9.

Гроші і кредит

 

3

 

 

3

81

16

6

59

10

Фінанси підприємств

 

4

 

 

 

54

16

6

32

11

Бухгалтерський облік (фінансовий і управлінський)

 

4

 

 

4

81

24

6

51

12

Страхування

 

3

 

 

 

54

16

6

32

13

Інвестування

 

3

 

 

 

54

16

6

32

 

Всього по розділу 2:

 

10

2

1

2

783

200

74

509

 

3. Цикл професійної підготовки (нормативні дисц.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Стратегічне управління (корпорацій АТ)

 

 

 

 

 

108

16

6

86

15

Фінансовий менеджмент (корпорацій)

 

 

 

 

 

108

16

6

86

16

Менеджмент персоналу

 

 

 

 

 

108

16

6

86

17

Міжнародний менеджмент

 

 

 

 

 

108

16

6

86

18

Ринок фінансових послуг

 

7

 

7

 

162

18

8

136

19

Управління фінансовою санацією підприємства

 

8

 

 

 

162

18

8

136

 

Всього по розділу 3:

 

6

-

1

1

756

100

40

616

 

4. Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Цикл дисциплін за вибором УІРФР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Валютний ринок

 

7

 

7*

 

54

16

6

32

21

Кредитний ринок

 

7

 

7*

 

54

16

6

32

22

Фондовий ринок

 

7

 

7*

 

54

16

6

32

23

Управління інвестиційними проектами

 

5

 

 

 

54

16

6

32

24

Портфельне інвестування

 

8

 

 

8

54

16

6

32

25

Податкова система

 

4

 

 

4

54

16

6

32

26

Бюджетна система

 

 

4

 

 

54

16

6

32

27

Ризик у фінансовому менеджменті

 

8

 

 

 

54

16

6

32

28

Господарське право

 

5

 

 

 

54

16

6

32

 

Всього по розділу 4.1.

 

8

1

1

2

486

144

54

288

 

4.2. Цикл дисциплін за вибором студентів (вибирати 2 дисципліни: одну – з 1-го блоку і одну - з 2-го блоку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Експертна оцінка

 

 

5

 

 

54

16

6

32

30

Міжнародні кредитно-розрахункові операції

 

 

5

 

 

54

16

6

32

31

Міжнародне фінансове право

 

 

5

 

 

54

16

6

32

32

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності

 

 

5

 

 

54

16

6

32

 

Блок 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Торгівля цінними паперами

 

 

8

 

 

54

16

4

34

34

Реєстраторська діяльність

 

 

8

 

 

54

16

4

34

35

Депозитарна та розрахунково-клірингова діяльність

 

 

8

 

 

54

16

4

34

36

Управління активами

 

 

8

 

 

54

16

4

34

37

Адміністрування недержавних пенсійних фондів

 

 

8

 

 

54

16

4

34

38

Організація діяльності кредитних спілок

 

 

8

 

 

54

16

4

34

39

Лізингова діяльність

 

 

8

 

 

54

16

4

64

 

Всього по розділу 4.2.

 

 

2

 

 

108

32

10

66

 

Всього

 

 

 

 

 

2187

492

182

1513


 

 

Контакти

 

Поштова адреса: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Телефон (факс): 456-37-56, 456-43-29
Веб-сайт: www.usmdi.org
E-mail: magistr@bsksue.kiev.ua
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- куплю квартиру в Краматорске
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok