Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Профспілка працівників КНЕУ  
Назад


Дата: 10.06.09 12:22  


Профспілкова організація співробітників ДВНЗ «Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Керівництво

М.С.Руденко-
голова первинної профспілкової організації

С.Б.Погорєлов-
заступник

В.В.Петруніна-
бухгалтер

П.Я.Шецко-
інструктор з організаційно-масової роботи

Структура підрозділу

В Університеті функціонує створена на громадських засадах первинна профспілкова організація співробітників, метою діяльності якої є вираження, представлення і забезпечення захисту їх економічних, соціальних, трудових прав та інтересів. Як первинна ланка, що налічує більше 2600 членів, профспілкова організація КНЕУ входить до складу Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Вищим органом профорганізації КНЕУ є загальні збори або конференція трудового колективу. В своїй діяльності профорганізація керується Статутом Профспілки працівників освіти і науки України (у редакції, прийнятій УІ з’їздом галузевої профспілки від 23.11.2005 р.)

Звітно-виборною профспілковою конференцією Університету від 10.03.2005 р. головою профспілкової організації обрано Руденка Миколу Степановича, доцента кафедри політекономії факультету маркетингу та управління. Конференцією обрано терміном на 5 років профспілковий комітет у кількості 57 членів профкому (голова профкому – М.С.Руденко, заступник голови профкому – С.Б.Погорєлов). Постійно діючим робочим органом, що забезпечує поточну роботу, обрано президію профкому у складі 21-особи.

За головними напрямками роботи профкому створені і функціонують 7 постійних комісій:
1) з правового та соціального захисту і контролю за виконанням Колективного договору;
2) з організаційної роботи;
3) з виховної, культурно-масової роботи і організації екскурсій;
4) з оздоровлення та соціального страхування;
5) з спортивно-масової робот;
6) з контролю за громадським харчуванням;
7) з охорони та умов праці і побуту.

В складі профспілкової організації Університету функціонують 12 профбюро, які організовують профспілкову роботу в трудових колективах структурних підрозділів (на факультетах, кафедрах, в підрозділах та службах).

Бухгалтерію профкому веде бухгалтер профкому Петруніна В.В., сектор організаційно-масової роботи очолює інструктор профкому Шецко П.Я.

Основою діяльності профорганізації КНЕУ у відносинах з адміністрацією є Колективний договір, що укладається на 3 роки. Через Колдоговір профком представляє та захищає права та інтереси трудового колективу, приймає участь у вирішенні питань організації праці, її умов та оплати, оздоровлення і відпочинку, контролює виконання законодавства про працю і охорону праці.

Загальна інформація

Дещо з історії профкому. Профспілкова організація є тим суспільним осередком, який, будучи найбільш масовим, відповідно до законодавства України представляє й захищає інтереси трудового колективу.

Сьогодні профспілки є єдиною формою об’єднання трудящих у цивілізованому суспільстві. Без профспілок немає захисту трудових та соціально-економічних інтересів працюючих людей. Членство у профспілці дає можливість кожному працюючому, хто продає свою робочу силу, знання, вміння, професійні здібності, бути повніше захищеним у своїх законних правах.

Профспілка співробітників КНЕУ входить до Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки м.Києва, яка, в свою чергу, є однією з найбільш представницьких організацій у складі останньої. Нині до університетської профспілкової організації входить понад 2600 членів. В різні роки її очолювали професор А. М. Григор'єв, професор Г. А. Оганян, доцент М. В. Бочарова, доцент О. В. Антонець, доцент О. П. Крикун, професор В. В. Сопко, доцент Ю. Г. Кривоносов. З 1986 року і по цей час головою профспілкової організації співробітників Університету обирається доцент М. С. Руденко.

За роки незалежності України значно зміцніли демократичні принципи побудови партнерських стосунків між трудовим колективом та адміністрацією університету. Колективний договір, що врегульовує трудові й соціально-економічні взаємини між адміністрацією і працівниками університету, спрямований на забезпечення й реалізацію автономії та самоврядності Університету як необхідних передумов його розвитку.

Поточну діяльність первинної організації організовує профспілковий комітет, до складу якого сьогодні входить 57 представників всіх структурних підрозділів Університету. Він веде переговори з адміністрацією Університету по укладанню Колективного договору, контролює хід його виконання, а також дотримання трудового законодавства, законодавства про працю та охорону праці. Профком представляє права та інтереси співробітників при вирішенні трудових конфліктів або спорів, дає згоду або відмовляє у ній на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи адміністрації, бере участь у розслідуванні нещасних випадків, організовує та здійснює громадський контроль за користуванням співробітниками нарівні наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із Статутом Університету та Колективним договором. Організовуючи разом з адміністрацією оздоровлення та відпочинок, профком опікується реалізацією прав профспілчан у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги, а також сприяє розвиткові культурно-освітньої та спортивно-масової роботи в колективі. Через університетську газету члени профспілки регулярно інформуються про діяльність профкому. Дбаючи про соціальний і правовий захист профспілкового активу, профком організовує навчання і підвищення його кваліфікації. У межах своєї компетенції профком здійснює планування і контроль за використанням коштів державного соціального страхування працівників, направляє співробітників та членів їх сімей на санаторно-курортне лікування та відпочинок.

Досягнення підрозділу

З укладанням колективних договорів відносини між трудовим колективом і адміністрацією Університету переведені у більш цивілізоване русло. Колективні договори спочатку приймались на 1 рік, потім на 2 роки, але досвід колдоговірних відносин показав, що найбільш оптимальним періодом затвердження Колективного договору для нашого Університету є 3 роки, тому останні два договори було прийнято саме на 3 роки. Діючий Колективний договір є вже шостим за рахунком.

Укладання колективних договорів на 3-річний період стало доброю традицією в системі заходів щодо захисту інтересів працівників Університету. Такий підхід дає можливість максимально враховувати реальні запити трудового колективу і забезпечувати безперервність діяльності профспілкової організації. Кожний Колективний договір є логічним продовженням попереднього та концентрацією завдань і напрямів діяльності, які висуває життя.

У колективних договорах Університету відтворюються не тільки основні правові положення про працю, які мають виняткове значення для співробітників, а й додаткові, порівняно з чинним законодавством, положення з оплати й умов праці, соціального захисту і житлово-побутового обслуговування працівників, гарантії та пільги, які надаються саме керівництвом Університету. Прийняті договори спрямовані на об'єднання зусиль та творче співробітництво сторін задля визначення основних напрямів регулювання соціально-економічних і трудових взаємин на договірній основі. Їхнє виконання щорічно обговорюється на засіданнях профкому і ректорату, а також на факультетах, кафедрах та в інших підрозділах Університету з подальшим висвітленням на сторінках університетської газети «Економіст». На загальних зборах колективу перед початком кожного навчального року у доповідях ректора також як один з центральних розділів завжди надається звітна інформація про хід виконання Колективного договору.

Ключовими питаннями всіх колективних договорів є заробітна плата, умови праці і соціальні гарантії розвитку колективу. В КНЕУ навіть у найскрутніші періоди не було жодних затримок у виплаті заробітної плати. В Університеті своєчасно виплачуються відпускні, всі працівники, а не лише науково-педагогічні, отримують надбавки і доплати. Завдяки продуманій роботі адміністрації по удосконаленню системи стимулювання праці заробітна плата працівників постійно зростає.

З метою упорядкування надання матеріальної допомоги в Університеті розроблено відповідне Положення, за яким кожний працюючий щорічно за різними сімейними обставинами може отримати матеріальну допомогу в розмірі свого окладу.

З профкомом узгоджуються всі накази щодо нових нормативних документів з питань трудових стосунків, організації та нормування праці, розподілу навчального навантаження.

Подальше вдосконалення структури Університету не ускладнює працевлаштування працівників, інтереси яких могли бути зачеплені. Наприклад, у зв'язку з ліквідацією вечірнього і заочного факультетів, навчального центру першого курсу, відділу практики, а також реорганізацією деяких інших структур, всі працівники були працевлаштовані на факультетах, кафедрах чи в інших підрозділах.

Тільки за згодою профкому, який слідкує за дотриманням у цьому чинного законодавства, здійснюється розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації. Питання про порушення виробничої дисципліни за поданням адміністрації обговорюються на засіданнях профкому. З профкомом також узгоджуються всі накази щодо нових нормативних документів з питань трудових стосунків, організації та нормування праці, розподілу навчального навантаження.

Задля поліпшення умов праці викладачів, студентів та співробітників значний обсяг робіт було проведено з реконструкції головного корпусу. Створено конференц-зал, який відповідає вимогам діючих стандартів. Облаштування кафедр і факультетів за останні роки змінилось як в кількісному, так і якісному розумінні. Вони забезпечені копіювальними засобами, комп'ютерною технікою, новим програмним забезпеченням, доступом до інтернету. Чимало службових приміщень в Університеті облаштовані у відповідності з сучасними естетичними та ергономічними вимогами й ця робота продовжується.

На початку 2002 року була закінчена повна реконструкція корпусу № 5, куди переїхали кафедри, що здійснюють навчальний процес на 1 курсі. Тут створені прекрасні умови для студентів, викладачів та обслуговуючого персоналу. Наприкінці цього ж року нове приміщення отримав Центр магістерської підготовки. В 2003 році факультет інформаційних систем і технологій також переведений в окремий корпус № 7. За ці ж роки здійснено реконструкцію стадіону, актового залу, читального залу в головному корпусі.

Використовуючи кошти, які отримує Університет за надання освітянських послуг, у 2006 році завершено будівництво бібліотечно-лабораторного корпусу, куди переведено основні фонди бібліотеки. Тепер для викладачів та студентів створені найкращі сучасні умови для навчально-наукової праці. На площах, що вивільнилися в головному корпусі, завершується облаштування Музею історії КНЕУ (під нього виділено 240 кв.м). Протягом 2007 року здійснено капітальний ремонт басейну, спортивного залу та інших приміщень для проведення спортивних занять у Спортивному комплексі.

Відповідно до колективних договорів покращуються умови безпеки праці, виробничої санітарії. За їх дотриманням стежить служба охорони праці й техніки безпеки, а також відповідна постійна комісія профкому.

Постійна і кропітка робота проводиться в напрямку покращення житлових умов і вирішення житлових проблем співробітників Університету. Протягом попереднього періоду викладачам і співробітникам було надано 46 одно-, дво- і трикімнатних квартир, загальна кількість житлової площі яких складала 2261 кв. м. (в 2001 р. — 30 квартир, в 2002 р. —-13, в 2003 р. — 3 квартири). Рішенням Київради відведено нову земельну ділянку під будівництво 90-квартирного житлового будинку, індивідуальний проект якого розроблено за замовленням адміністрації Університету. Початок будівельних робіт у Шевченківському районі за адресою вул.Дегтярівська, 28, де виросте цей будинок, запланований на грудень 2007 р. Прийнято рішення про виділення  другої земельної ділянки для будівництва ще одного будинку, підготовча робота по розробці проектної документації якого також розпочата.

Велика робота проводиться в напрямку забезпечення відпочинку й оздоровлення співробітників Університету.  Адміністрацією Університету щорічно виділяються відповідні для цього кошти (2000 р. — 112 тис. грн, 2001 р. — 160 тис. грн., 2002 р. — 196 тис. грн., 2003 р. — 350 тис. грн., 2004 р. – 452 тис. грн., 2005 – 370 тис. грн., 2006 – 600 тис. грн.). Кількість тих, що відпочивали за путівками, наданими профкомом Університету, зросла з 343 осіб у 2000 р. до 720 осіб у 2006 році. Фактичне використання путівок виданих у профкомі засвідчує позитивну динаміку: в 2000 р. — 429; в 2001 р. — 535; в 2002 р. — 636, в 2003 р. — 723, в 2004 р. – 720, в 2005 р. – 725, в 2006 р. - 720 путівок.

Оздоровлення викладачів і співробітників може здійснюватися також і через університетський санаторій-профілакторій.

Окремий акцент в роботі профкому ставиться на створенні можливостей для сімейного відпочинку співробітників. Профком намагається закуповувати оздоровчі путівки переважно на бази відпочинку, що розташовані на Чорноморському збережжі. авдяки допомозі з боку  Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки профком повністю задовольняє також потреби в дитячих оздоровчих путівках. Протягом останніх років тут щорічно оздоровлювалось до 50-55 дітей шкільного віку наших працівників.

Відповідно до Колективного договору в Університеті створені всі умови для участі співробітників в роботі спортивних секцій. За умовами договору всі співробітники та їх діти шкільного віку можуть безкоштовно користуватися басейном, брати участь у роботі груп здоров'я.

Розроблено Положення про проведення щорічної Універсіади професорсько-викладацького складу та співробітників Університету. За результатами змагань ректоратом і профкомом виділяються відповідні кошти для відзначення переможців. З кожним роком зростає кількість учасників у спортивних змаганнях, що організовуються профспілками м. Києва. Проведення щорічних універсіад, в яких активну участь завжди беруть викладачі й співробітники всіх факультетів, останніми роками набуло традиційного характеру.

Великі зрушення відбулись у розв'язанні проблем, які стосуються громадського харчування. В Університеті повністю переобладнані всі заклади харчування, побудовані нові, відкрито магазин «Кулінарія». В такий спосіб створено систему громадського харчування, яка може задовольнити потреби і студентів, і викладачів та співробітників Університету. У всіх навчальних корпусах функціонують потужні їдальні і буфети, які за своїм обладнанням, зовнішнім виглядом та інтер'єром скоріше можна назвати кафетеріями. Особливою подією було відкриття окремого приміщення для викладачів та співробітників у головному корпусі Університету, де можна відпочити за чашкою кави, зустрітися з колегами у затишній обстановці, відзначити святкові події.

Реконструкція актового залу і створення Центру культури та мистецтв забезпечили нові умови для вдосконалення й подальшого розвитку культурно-масової роботи. Вже традиційним стало проведення днів факультетів, новорічних вечорів, відзначення співробітниками святкових дат. Викладачі, співробітники беруть активну участь у виставках самодіяльного мистецтва, художній самодіяльності.

 Переконливо свідчить про наполегливе виконання головних завдань, що постають на шляху подальшого розвитку нашого навчального закладу, їх послідовне вирішення зміст діючого Колективного договору на 2007— 2010 роки.

В ньому визначено як головні напрями співпраці збереження попередніх напрацювань та подальший розвиток тих засад, що створюють можливості посилити захист інтересів членів трудового колективу. Відповідно до цього адміністрація організовує діяльність Університету таким чином, щоб забезпечити фінансові умови для виплати надбавок до посадових окладів усіх категорій персоналу за зростання інтенсивності навчально-виховного процесу у зв’зку з підвищенням вимог до якості роботи та збільшення її інтелектуальної складової.

За умовами поновленого Положення «Про матеріальне і моральне заохочення персоналу КНЕУ» для стимулювання всіх категорій працівників Університету передбачено встановлення надбавки в розмірі 80% від ставок та посадових окладів, що склалися на 01.06.2007 р., за інтенсивність праці та збільшення її інтелектуальної складової. Передбачена можливість встановлення доплат тим працівникам, що якісно виконують особливо важливу роботу, пов’язану із більшою складністю. Для науково-педагогічних працівників та інших категорій персоналу, які поряд зі своїми посадовими обов'язками виконують додаткові відповідальні функції, а також за збільшення обсягів роботи, гарантується встановлення доплат до посадових окладів у розмірі до 50 %. Такі надбавки та доплати гарантуються на період дії Колективного договору.

Зазначене Положення, а також інші, що увійшли до Колективного договору як його додатки, унормовують вирішення не тільки питань оплати та стимулювання праці, встановлення надбавок і доплат, а й умови виходу наукових і науково-педагогічних працівників на пенсію, надання матеріальної допомоги, оплати при виданні навчальної та науково-методичної літератури, оплати праці у Науково-дослідному інституті економічного розвитку, а також порядок компенсацій і пільг у разі погіршення здоров'я або роботи в особливих умовах.

В Колективному договорі знайшло відображення подальше поліпшення умов та охорони праці. Буде продовжуватися робота з комп'ютеризації, забезпечення структурних підрозділів сучасною оргтехнікою.

Окрему увагу приділено усуненню проблем, пов'язаних із забезпеченням нормального температурного режиму в робочих приміщеннях, проведенню щорічного медогляду, обладнанню спеціальних приміщень у навчальних корпусах для надання першої медичної допомоги в робочий час. Передбачається виділення коштів на проведення атестації робочих місць із шкідливими умовами, а також на обладнання аудиторій та робочих приміщень відповідно до вимог діючих стандартів.

Колективним договором передбачаються заходи по забезпеченню умов для оздоровлення та лікування співробітників Університету всіх категорій. Адміністрація бере зобов'язання забезпечувати путівками співробітників, що працюють у шкідливих умовах та яким рекомендоване санаторно-профілактичне лікування згідно з актом щорічного медичного обстеження, організовувати щорічне флюорографічне обстеження всіх працівників. В разі тяжких захворювань співробітників передбачене надання матеріальної допомоги.

Передбачені практичні кроки для подальшого покращення побутового забезпечення працівників, зокрема, поліпшення їх житлових умов, особливо молодих викладачів. Згідно умов діючого Колективного договору адміністрацією та профкомом будуть здійснюватися подальші необхідні заходи по організації будівництва будинку для працівників Університету.

За умовами нового Колективного договору буде цілеспрямовано здійснюватися подальше сприяння фізичному розвиткові працівників Університету. Необхідність підвищення рівня фізичної культури співробітників, піднесення на новий рівень спортивно-масової роботи  обумовлюється, зокрема, значним припливом молодих викладацьких кадрів. Як зафіксовано в Колективному договорі, це буде здійснюватися на основі повного використання можливостей університетського фізкультурно-спортивного комплексу “Економіст”. Необхідність активізації зусиль адміністрації і профкому особливо в цьому напрямку обумовлюється тим, що кожний працюючий в Університеті отримує доплату за підвищені інтенсивність та напруженість праці. За таких умов роботи наявність можливостей відновити свої сили та підтримувати належну фізичну форму набуває актуального значення і стає не тільки особистою справою кожного, але і турботою адміністрації Університету і профкому.

Прийняті в Колективному договорі домовленості між адміністрацією та трудовим колективом на новий період визначають напрямки організації подальшої діяльності первинної профспілкової організації Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Контакти

Приміщення профкому розташоване в головному корпусі (кк.310-а, 310-б),
телефони:
371-62-07; 458-02-00 (факс)
Email: trduni@kneu.kiev.ua
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- Краматорск привет
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok