Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Коледж економіки і управління 
Назад


Дата: 14.04.10 10:42  


Керівництво:

      правила прийому на 2011 рік.

 
Директор коледжу – Демченко Юлія Іванівна. На посаді директора з 19 жовтня 2004 року, освіта вища, у 1985 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) за спеціальністю «Планування промисловості».
У навчальному закладі працює з 1998 року на посадах завідуючої відділенням, заступника директора та директора.
Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «викладач-методист» та нагороджена знаком «Відмінник освіти України».
Заступник директора з виховної роботи  
Малюх Валентина Василівна (тел. 457-61-68)
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Корожбей Олександр Володимирович (тел. 457-99-43)
Завідуюча відділенням
Анохіна Ганна Володимирівна (тел. 457-69-62)

 

Загальна інформація:

Коледж економіки і управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.
Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти і базової загальної середньої освіти за узгодженим навчальним планом підготовки бакалавра.
Можливе подальше навчання випускників коледжу в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за скороченим навчальним планом та інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.
Головна мета навчального закладу – організація освітньої діяльності, як забезпечення навчальної, виховної, практичної та позаурочної роботи для підготовки висококваліфікованих спеціалістів та виховання принципів національного виховання молоді в сім’ї та суспільстві.
Діяльність коледжу відповідає основним напрямкам Закону України «Про освіту», концепціям, викладеними у національній програмі «Освіта України ХХІ століття».

Історія коледжу:

Коледж засновано  в 1953 році як Київський вечірній машинобудівний технікум при заводі «Більшовик».
Наказом Міністерства важкого машинобудування СРСР від 15.03.1991 року № 82 Київський вечірній машинобудівний технікум перейменовано в Київський машинобудівний технікум.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2008 року за № 112 Київський машинобудівний технікум перейменовано в Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж машинобудування і економіки».
Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2009 року № 568 і наказом  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Київський коледж машинобудування і економіки реорганізовано в  Коледж економіки і управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Коледж увійшов до складу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана як структурний підрозділ.
Коледж ліцензований та кредитований Міністерством освіти і науки України, за статусом вищого навчального закладу освіти першого рівня акредитації, ліцензія серія АВ № 295861 від 11.07.2008 року.


Структура коледжу:

Денне відділення:
телефон 457-61-68
Заступник директора з виховної роботи –
Малюх Валентина Василівна
Заочне відділення:
телефон 457-69-63
Завідуюча відділенням –
Анохіна Ганна Володимирівна

Спеціальності та напрямки підготовки фахівців:

Згідно з виданими ліцензіями та Положенням про коледж навчальний заклад здійснює підготовку спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст за такими напрямами та спеціальностями:

0305 «Економіка і підприємництво» - 5.03050401 «Економіка підприємства»;
Термін навчання – 11 клас – 2 роки (денне відділення), 2,5 роки (заочне відділення)
                                  - 9 клас – 3 роки (денне відділення)
0306 «Менеджмент і адміністрування» - 5.03060101 «Організація виробництва»;
Термін навчання – 11 клас – 2,5 роки (денне відділення), 3  роки (заочне відділення)
                                  - 9 клас
– 3,5 роки (денне відділення)
0505 «Машинобудування і металообробка» - 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях».

Термін навчання – 11 клас – 3 роки (денне відділення)
                                   - 9 клас – 4 роки (денне відділення)

Навчальний план:

Організація навчального процесу здійснюється згідно з Положенням про організацію навчально-виховного процесу в Коледжі економіки і управління, розробленого на підставі Положення про навчально-виховний процес КНЕУ, і затвердженого ректором КНЕУ Павленком А.Ф.
Навчальні плани і навчальні програми коледжу узгоджені з навчальними планами та програмами КНЕУ, оскільки студенти нашого навчального закладу мають змогу продовжувати навчання в університеті за скороченим терміном навчання.

Відомості про спеціальності:

«Економіка підприємства» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію економіст. Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Вони працюють на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях і установах будь-яких форм власності, а також на посадах диспетчера виробництва, техніка з планування, техніка з підготовки виробництва, техніка з праці, техніка з нормування праці, хронометражиста, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства, інспектора цін та інших номенклатурних посад.
«Організація виробництва» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію фахівець в галузі управління. Фахівці із цієї спеціальності можуть займати первинні посади: менеджер-організатор, менеджер з усіх видів діяльності, економіст по праці та інші.
«Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію технолог-програміст. Фахівці із цієї спеціальності можуть займати первинні посади: майстре виробничої дільниці, майстер контрольної дільниці, директор малого промислового підприємства, голова промислового кооперативу, технік-технолог, технолог, технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва, диспетчер виробництва, контролер верстатних і слюсарних робіт.

Місце проходження практики та можливого працевлаштування:

Для реалізації ефективного навчального процесу та підготовки висококваліфікованих спеціалістів у коледжі створено всі умови. У навчальний процес впроваджені сучасні технології навчання, що передбачають використання сучасного комп’ютерного обладнання. Власна бібліотека забезпечена підручниками та періодичною літературою.

Студенти денної форми навчання проходять практику на провідних підприємствах, організаціях, установах м. Києва та України, а саме:
Київський ВАТ НВП «Більшовик»
ВАТ Київський завод «Радар»
ВО «Київприлад»
Київський ВАТ «Тодак»
ТОВ «Виробниче підприємство КТД» ім. І. Лепсе
Київський ВАТ «Елекон»
ВАТ «Мехбуд»
Київський Ай СІМ «Холдінг»
ТОВ «Потенціал»
ВКФ «Кобол»
ЗАТ «Бортеп»
ТОВ «Ролікон»

Контакти:

Адреса коледжу: 03057, м. Київ, вул. Металістів, 17
Їхати: до ст. метро «Шулявська», або від ж/д станції «Караваєві дачі» тролейбусом № 21,22;
автобусом 17; маршрутками, що йдуть в сторону Петрівки до зупинки «вул. Виборзька».

Телефони: 457-61-77, 457-69-62.
E-mail: technikum@ukr.net

 

           
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok