Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Наукове студентське товариство 
Назад


Дата: 09.11.09 10:50  


Керівництво

 

 

Голова НСТ
Кальченко Тимур Валерійович,

доктор економічних наук.

Заступник голови НСТ КНЕУ
Олійник Юлія Миколаївна,
студентка.

 


Загальна інформація

 

 


Наукове студентське товариство Київського національного економічного
університету ім. Вадима Гетьмана – це молодіжна громадська неприбуткова наукова організація університету.

            НСТ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана створювалося і функціонує з метою здійснення діяльності, спрямованої на задоволення творчих та наукових інтересів студентів університету, а також формування особистості молодого вченого, фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості активно займатись науково-дослідною діяльністю.

            Офіційною датою заснування Наукового студентського товариства КНЕУ ім. Вадима Гетьмана стало 16 травня 2000 року. Саме в цей день Установчими зборами наукового товариства КНЕУ ім. Вадима Гетьмана  за участі 80 студентів університету було затверджено "Положення про Наукове студентське товариство КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", в якому закладено основні засади функціонування, а також окреслено перспективи подальшого розвитку цієї наукової організації студентської молоді університету.

            25 травня цього ж року ректор КНЕУ професор А.Ф. Павленко підписав це Положення і з того часу розпочалась робота товариства.

 

Основними завданнями НСТ КНЕУ є:

1.       виховання гармонійно розвиненої особистості студента;

2.       розкриття і розвиток хисту студентів у різних напрямках наукової діяльності;

3.       закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досягнення синергічного ефекту в освоєнні навчальних дисциплін;

4.       сприяння під керівництвом провідних викладачів вирішенню конкретних практичних проблем суб’єктів господарювання;

5.       набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах тощо;

6.       здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучання студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи.

 

Свої основні завдання НСТ здійснює за такими напрямки діяльності:

1.                   організація та проведення (самостійно чи спільно з іншими організаціями) наукових конференцій, конкурсів, семінарів, круглих столів, лекцій тощо;

2.                   участь в розробці і реалізації проектів за замовленням підприємств і організацій;

3.                   інформування та забезпечення участі студентів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана в наукових заходах (конференціях, конкурсах, семінарах тощо), що проводяться іншими організаціями;

4.                   організація інформаційно-просвітницької діяльності;

5.                   співпраця з іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними або їх представництвами чи підрозділами;

6.                   розсилка інформації по електронній базі даних членів НСТ;

7.                   інші напрямки діяльності, що стосується мети та завдання НСТ.


Структура НСТ

 Анкета ка
ндидата у члени наукового студенського товариства

 


Контакти:

 

Наукове студентське товариство КНЕУ – кім. 252 (І корпус КНЕУ)
e-mail: ssa_kneu@kneu.kiev.ua
тел. 456-24-04.
Час роботи: понеділок – четвер  9:00-17:00
                         п’ятниця                    9:00-16:00
                         обід                          12:30-13:30
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok