Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Факультет мiжнародної економiки i менеджменту 
Назад


Дата: 13.04.11 12:20  


Керівництво

 

 

Декан факультету -
Лук’яненко  Дмитро Григорович
професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
456–19–39(тел. приймальної);

 


Заступники декана

Руденко Юрій Миколайович,
доцент, кандидат економічних наук (тел. 371–62–90);

Загородній Ігор Петрович,
старший викладач (371–62–90);

Кальченко Тимур Валерійович,
професор, доктор (тел. 371–24–47);

Солодковський Юрій Мечиславович,
доцент, кандидат економічних наук (тел. 371–62–90).

Методисти деканату факультету Міжнародної економіки і менеджменту:
- денної форми навчання (тел. 371–61–03);
- заочної та вечірньої форм навчання (371–62–17).

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет забезпечує повний цикл підготовки та перепідготовки фахівців-міжнародників і науково-педагогічних кадрів: бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів економічних наук. На факультеті навчається майже 3400 студентів. У науковому та навчально-методичному забезпеченні навчального процесу на 7-ми кафедрах факультету беруть участь 174 викладачів, у тому числі 18 докторів наук, 20 професорів, 57 доценти, 62 кандидатів наук.

На факультеті функціонують 2 комп’ютерні класи з доступом до мережі Іnternet, що дозволяє реалізувати дистанційні форми навчання в межах спільних міжнародних програм. Сучасні лінгафонні кабінети створюють належні умови для оволодіння іноземними мовами. На базі фундаментальної гуманітарної та загальноекономічної підготовки формується система професійних знань бакалавра через спеціальні дисципліни: міжнародне економічне право, міжнародні організації, міжнародний маркетинг, міжнародна торгівля, міжнародні фінанси, міжнародна інвестиційна діяльність, облік у зарубіжних країнах, міжнародний економічний аналіз, міжнародна економічна діяльність України та ін. Вивчення комплексу обов’язкових та вибіркових дисциплін забезпечує підготовку бакалаврів, здатних виконувати практичні функції фахівця в галузі зовнішньоторговельної та інвестиційної діяльності, валютних і обліково-аналітичних операцій.

Випускники-бакалаври на конкурсній основі продовжують навчання за магістерськими програмами:
- «Управління міжнародним бізнесом»;
- «Міжнародний фінансовий менеджмент»;
- «Міжнародний облік та аудит»;
- «Міжнародна торгівля»;
- «Європейська інтеграція».

Обов’язковим елементом у підготовці фахівців-міжнародників є проходження практики, володіння двома іноземними мовами.

У бакалавраті студенти факультету мають змогу паралельно навчатись за одно- і дворічними програмами в університеті Непіер (м. Едінбург, Великобританія); у Міжнародному професійному університеті Парижа та Ліона (Франція), спеціалізованому вищому навчальному закладі м. Констанц (Німеччина) та ін.

 На основі угод про співпрацю з цими університетами діє система навчання, за якою вузи-партнери визначають та перезараховують результати іспитів і заліків з дисциплін, які студенти вивчали у своїх університетах. Таке перезарахування створює реальні умови для отримання студентами після 4-го курсу двох дипломів про бакалаврську освіту. Магістранти паралельно можуть навчатися за сертифікованою тренінговою українсько-канадською програмою СТРL «Торгова політика і комерційна дипломатія» (дистанційна форма) та українсько-німецькою сертифікованою магістерською програмою «Міжнародна економіка» (включена форма), отримувати кваліфікаційні посвідчення професійних учасників фондового ринку.

 У колі постійної уваги факультету — майбутнє працевлаштування випускників. Основними місцями роботи є органи державного регулювання, вітчизняні підприємства з масштабною зовнішньоторговельною діяльністю, підприємства з іноземними інвестиціями, філії промислових і торговельних зарубіжних корпорацій, великі українські та іноземні банки, інвестиційні фонди і компанії (у тому числі іноземні), світові аудиторські фірми тощо.

 Крім того, окремі випускники працюють у групах з реалізації в Україні проектів міжнародних організацій (Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського Союзу та ін.), є консультантами та помічниками високих посадових осіб уряду, Верховної Ради України та держадміністрацій.

 Випускники факультету за досить короткий термін роблять успішну професійну кар’єру і входять до молодої економічної і політичної еліти України. Багато випускників очолюють або входять до топ-менеджменту великих національних і транснаціональних корпорацій.

 На кафедрах факультету ведеться підготовка кандидатів і докторів наук за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». З 2004 року випускається науковий журнал «Міжнародна економічна політика», який у паперовому та електронному варіантах розповсюджується практично серед усіх провідних університетів світу.

 Фундаментальний характер наукових досліджень учених факультету, визнання їхніх заслуг на національному і міжнародному рівнях дозволяють стверджувати про формування наукової школи досліджень міжнародної економічної інтеграції, конкурентоспроможності і глобалізації. Її фундаторами є професори: Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, О.М. Мозговий, Б.В. Губський,    Т.М. Циганкова, Є.Г. Панченко, В.І. Чужиков та інші.

За порівняно недовгий час свого існування факультет підготував сотні висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародної економіки. Як засвідчує практика, потреба в таких спеціалістах постійно зростає і вони користуються неабияким попитом.

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет міжнародної економіки і менеджменту — один з найбільших і найпопулярніших у структурі Державного вищого навчального закладу «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана». На сучасній матеріально-технічній та інформаційній основі навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів забезпечують провідні фахівці в галузі міжнародної економіки, менеджменту і мовознавства. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу і права. Свою місію факультет вбачає в орієнтації на формування вищого менеджменту, наукової і професійної еліти України.

Історія факультету починається з відкриття у 1989 році спеціальності «Міжнародні економічні відносини» і першого набору студентів за спеціальністю «Міжнародні фінанси». Біля витоків створення профілюючих кафедр і факультету стояла група доцентів, кандидатів економічних наук:       Д.Г. Лук’яненко, О.М. Мозговий, С.І. Прилипко, П.Г. Петрашко,  Т.М. Циганкова. 

Офіційно факультет міжнародних економічних відносин створено у 1992 р. Його деканом у 1992-1994 рр. був О.М. Мозговий. Після його переходу на роботу Головою Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України факультет очолив Д.Г. Лук’яненко, доктор економічних наук, професор, випускник університету. 

З відкриттям спеціальності «Правознавство» (1994 р.) факультет одержав назву «Міжнародної економіки і права», а після створення юридичного факультету (1999 р.) — факультет міжнародної економіки і менеджменту.

КАФЕДРИ

На факультеті функціонують такі кафедри:

Кафедра міжнародного менеджменту

Завідувач — Лук’яненко Дмитро Григорович,
доктор економічних наук,   професор (тел. 456–24–47);

Кафедра міжнародної економіки

Завідувач — Поручник Анатолій Михайлович,
доктор економічних наук, професор (тел. 456–58–47);

Кафедра міжнародних фінансів

Завідувач — Мозговий Олег Миколайович,
  доктор економічних наук, професор (тел. 458–02–03);

Кафедра міжнародної торгівлі

Завідувач — Циганкова Тетяна Михайлівна,
  доктор економічних наук, професор (тел. 456–90–36).

Кафедра іноземних мов ФМЕіМ

Завідувач — Шевченко Ольга Леонідівна,
   кандидат філологічних наук, доцент (тел. 371–62–59);

Кафедра німецької мови ФМЕіМ

Завідувач — Гавриш Михайло Михайлович,
  кандидат філологічних наук, доцент (тел. 371–62–13);

Кафедра української мови та літератури

Завідувач — Козловська Лариса Степанівна,
  кандидат економічних наук, доцент, (тел. 489–09–26);

КОНТАКТИ

Факультет знаходиться за адресою: Проспект Перемоги, 54/1, корпус № 1.
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok