Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 0 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Юридичний факультет  
Назад


Дата: 09.06.09 12:49  


 

Заступники декана:
Кикоть Павло Валерійович,
доцент, кандидат юридичних наук;
Бурило Юрій Павлович;
доцент, кандидат юридичних наук;
Рижук Юлія Миколаївна,
старший викладач;

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, без сумніву, один із кращих економічних вузів, знаний не лише в Україні, а й далеко за її межами. Про нього його випускники економічного фаху говорять і пишуть, і немало. І це заслужено. Проте практично не зустрінеш у цих публікаціях згадки про підготовку економічним університетом фахівців-юристів. На факультеті функціонує 6 кафедр.

 

Нині для юридичного факультету КНЕУ встановлено ліцензований набір на перший курс денної форми навчання чисельність 250 осіб, вечірньої — 200 та заочної — 200 осіб.

 

Факультет здійснює підготовку фахівців у галузі юриспруденції за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній, вечірній та заочній формах навчання (усього понад 2200 студентів).

 

У межах підготовки бакалаврів за спеціальністю «Правознавство» студенти протягом перших трьох років навчання отримують фундаментальну освіту, а студенти денної форми навчання ще й психолого-педагогічну підготовку. На четвертому році здійснюється фахова підготовка. Профільні кафедри здійснюють підготовку магістрів за програмами «Правове регулювання економіки» та «Міжнародне економічне право» за спеціальністю «Правознавство».

 

Постійно вдосконалюється і матеріально-технічна база факультету. Нині факультет розташовано на окремому поверсі в гарно відремонтованих і оснащених службових кімнатах та навчальних аудиторіях. Становлення і розвиток факультету поставили ряд важливих питань, від успішного вирішення яких залежало належне функціонування всього колективу. Одним із таких питань було забезпечення потреб факультету необхідними науково-педагогічними кадрами. Важливу роль у цьому відіграла створена ще у 1987 році аспірантура за спеціальністю 12.00.02 — державне право і управління; радянське будівництво; адміністративне право. Чимало з тих, хто її закінчив, захистилися і нині працюють на кафедрах факультету. Але повністю і своєчасно проблему науково-педагогічних кадрів аспірантура вирішити не могла. Пошук цих кадрів у інших вузах, які теж відчували гострий дефіцит, виявився безперспективним. Тому керівництвом деканату було прийнято рішення залишати кращих випускників факультету для роботи викладачами. Нині на кафедрах наші випускники працюють на посадах доцентів, старших викладачів та асистентів. Факультет видає збірник наукових праць «Правове регулювання економіки», який є фаховим науковим виданням з юридичних спеціальностей.

 

Розвитку факультету сприяв виграний у межах програми Європейської комісії Євросоюзу ТЕМПУС-ТАСІС грант у розмірі 500 000 дол. США. Ця програма здійснювалася протягом 1999—2002 рр. Використання цих коштів дозволило не лише вдосконалити, з урахуванням європейського досвіду, навчальні програми з підготовки фахівців за господарсько-правовою спеціалізацією та їх методичне забезпечення, а й вирішити інші важливі питання. У межах цієї програми чимало студентів та викладачів факультету стажувалося в зарубіжних вузах-партнерах, а саме: Віденському економічному університеті (Австрія), Марбурзькому Філіппс-університеті (ФРН) та університеті Носамбрія в м. Ньюкасл (Великобританія).

 

Запропонований факультетом новий проект, спрямований на підготовку фахівців у галузі міжнародного економічного права, здобув новий грант у розмірі 500 000 євро і реалізовувався факультетом разом з колегами із вузів-партнерів протягом 2003—2005 рр. Ними знову були наші друзі і колеги з Віденського економічного університету (Австрія), університету Носамбрія в м. Ньюкасл (Великобританія) та університету в м. Неаполь (Італія). Використання цих коштів дозволило не лише удосконалити матеріально-технічну базу, але і відкрити нову магістерську програму «Міжнародне економічне право».

Важливе значення на факультеті надається також роботі зі студентами. Вона спрямовується не лише на підготовку висококваліфікованих фахівців, а й на формування в них високих моральних і інших людських якостей. З цією метою на факультеті збережено і функціонує інститут кураторства, розроблено і впроваджено комплексну систему студентського самоврядування, разом з редакцією газети «Голос України» створено юридичну клініку, в якій студенти під керівництвом викладачів надають необхідну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.

З метою розвитку і зміцнення зв’язків з нашими випускниками створена і діє Асоціація випускників юридичного факультету під керівництвом канд. юрид. наук, доцента В. П. Печуляка. Тісна співпраця з випускниками дає можливість не лише більш реально вивчати питання відповідності наших навчальних програм потребам практики, а й користуватись їх допомогою в організації практики наших студентів, зустрічей з досвідченими юристами-практиками та вирішувати разом з ними ряд інших проблем, які стоять перед факультетом. Навчально-методичною та організаційною основою для відкриття спеціальності «Правознавство», а потім і юридичного факультету була кафедра правових дисциплін, яку пізніше було перейменовано у кафедру правознавства (з 1985 р. очолив кафедру доктор юридичних наук, професор В. Ф. Опришко).

Значна увага на факультеті приділяється питанням забезпечення належної організації та проведення юридичної практики студентів. Метою магістерської підготовки студентів юридичного факультету є не лише оволодіння глибокими теоретичними знаннями, а й здобуття практичних навичок за фаховою спеціалізацією. Проходження переддипломної практики є обов’язковим завдання для магістрів. Установлення зв’язків з новими базами практики, укладання договорів на прийняття практикантів, розподілення студентів та направлення їх до відповідних місць практики здійснюють кандидат філософський наук, доцент О. О. Гайдулін та кандидат юридичних наук, доцент В. П. Печуляк. При підтримці всіх викладачів факультету, і в першу чергу декана В. Ф. Опришка, їм вдалося залучити до співробітництва такі бази практики: це й Головне юридичне управління Верховної Ради України, і Генеральна прокуратура України, і Вищий господарський суд України та інші судові органи, Кабінет Міністрів України, і Міністерство економіки, і Міністерство транспорту та зв’язку України, і Міністерство юстиції України, і Міністерство фінансів України, і Міністерство праці та соціальної політики України, і Міністерство промислової політики України, і Антимонопольний комітет України, і Державна податкова адміністрація України, і Київська міська державна адміністрація та інші місцеві державні адміністрації, а також юридичні відділи різноманітних підприємницьких структур.

 

Випускники спеціальності «Правознавство» обіймають посади юрисконсульта підприємств, державних установ та організацій, а   також юриста у сфері міжнародно-економічної та зовнішньоекономічної діяльності, відповідних фахівців у правоохоронних органах, інспекторів податкових та митних служб, нотаріуса, спеціалістів контрольно-ревізійних органів, державних структур соціального забезпечення, викладачів правознавства у навчальних закладах, наукових співробітників та ін.

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

У цій царині знань університет має чималий досвід. Ще в далекому, колишньому Київському інституті народного господарства, було відкрито правове відділення у складі соціально-економічного факультету (керівник відділення професор В. І. Синайський). Пізніше, у червні 1921 року на його базі було створено соціально-правовий (юридичний) факультет з відділеннями: судовим, адміністративним, охорони праці і соціального забезпечення та соціологічним. Першим деканом юридичного факультету був професор В. І. Бошко. На факультеті працювали відомі вчені-юристи, професори Р. Н. Бабун, М. О. Бебутов-Чельцов, О. М. Гуляєв, Є. І. Кельман, А. К. Мітюков, М. І. Мітіліно, М. М. Паше-Озерський, М. М. Тавтоліс, В. Т. Яновський.

 

З 1927 року основним завданням юридичного факультету була підготовка юрисконсультів для підприємств, організацій та установ. Він профункціонував лише до жовтня 1930 року, у зв’язку з тим, що в Київському університеті був відновлений юридичний факультет, на який пішла працювати значна частина викладачів із КІНГ.

 

У післявоєнні роки тривалий час підготовка юристів в Україні здійснювалась на юридичних факультетах Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, Львівського університету ім. І.Франка, Одеського університету ім. І. І. Мечнікова, Донецького університету та Харківського юридичного інституту ім. Ф. Дзержинського, який потім був перейменований в Харківську юридичну академію ім. Я. Мудрого. У цих навчальних закладах особлива увага приділялась підготовці судових, слідчо-прокурорських працівників, працівників для роботи в місцевих радах (державно-правова спеціалізація) та ін. Проте незначна увага приділялась підготовці фахівців для народногосподарської сфери. Як правило, на господарсько-правову спеціалізацію відповідних факультетів на той час ішли найбільш слабкі студенти, які не могли бути зараховані за рівнем своїх знань на інші, хоча в цьому і була велика потреба. Так, на кінець 1988 року на підприємствах, об’єднаннях, організаціях і установах України працювало 15 тис. юрисконсультів. У той же час на багатьох із них було немало вакантних посад. Ряд державних комітетів, міністерств, відомств скорочуючи свій управлінський апарат, якщо не зовсім ліквідували юридичні служби, то значно їх звузили, доводячи їх чисельність до однієї-двох осіб. Без власної юридичної служби на той час залишилось немало підприємств, організацій, установ.

 

Водночас, корінна перебудова управління економікою, нові умови господарювання поставили питання про радикальний перегляд підготовки юристів, які б могли працювати в народногосподарській сфері. Саме тоді професор В. Ф. Опришко виступив з проблемною статтею в газеті «Правда України», в якій порушив питання про необхідність створення юридичного факультету при Київському інституті народного господарства ім. Д. Коротченка та в інших економічних вузах. Ішлося про кадрове забезпечення правової реформи, створення чіткої системи добору, підготовки, виховання і перепідготовки юридичних кадрів, які б направлялись на роботу в Ради народних депутатів, народне господарство, міліцію та інші правоохоронні органи. Особливо почала зростати потреба в юридичних кадрах для народногосподарської сфери, адже в умовах економічної реформи, зміцнення договірної дисципліни значно зросла потреба захисту прав підприємств, прав та інтересів членів трудових колективів. Слід було підвищити роль юридичних служб від підприємства, об’єднання до міністерства або ж державного комітету.

 

Вирішуючи питання про підготовку юристів у КІНГу, перш за все потрібно було розробити концепцію і відповідну навчальну програму з підготовки фахівців-юристів, спроможних вирішити будь-які правові питання в різних ланках економічної сфери. Такий варіант концепції було підготовлено на кафедрі правознавства і розглянуто Вченою радою університету 24 червня 1993 року. Були схвалені її основні положення. Крім того, були розроблені першочергові заходи щодо організації навчання студентів за спеціальністю «Правознавство», у межах господарсько-правової спеціалізації.

 

Пропозицію про відкриття спеціальності та юридичного факультету було підтримано Міністерством юстиції України, Генеральною прокуратурою України. Кафедрою правознавства було розроблено експериментальну програму по підготовці юристів господарсько-правової спеціалізації, яку було схвалено Міністерством освіти України. Особливістю цієї програми було те, що вона передбачала вивчення не лише юридичних, а й економічних курсів у співвідношенні 70 % і 30 %. У процесі її реалізації виникла необхідність у відповідному коригуванні цього співвідношення. Нині воно становить 80 % і 20 %.

 

Міністерство дало дозвіл розпочати підготовку цих фахівців з 1993 року (спочатку чисельністю 50 чоловік). Потім чисельністю поступово збільшувалась. Нині для нашого факультету встановлено ліцензований набір на перший курс денної форми навчання чисельністю 250 осіб, вечірньої – 200 та заочної – 200 осіб.

 

Кафедра правознавства відіграла значну роль не лише у створенні юридичного факультету КНЕУ, а й була центром організації правового навчання і виховання студентської і учнівської молоді.

 

Ураховуючи те, що в 1993 році небуло відповідної матеріально-технічної бази для створення окремого юридичного факультету, було вирішено відкрити підготовку юристів за цією спеціальністю на факультеті міжнародної економіки з 1993 року. Це рішення зумовило необхідність внесення змін і до самої назви цього факультету, який став називатися факультетом міжнародної економіки і права.

 

У червні 1999 року міністром освіти і науки України був підписаний наказ про створення у складі КНЕУ юридичного факультету. У цьому самому році було створено кафедру державно-правових дисциплін. Першим її завідувачем стала кандидат юридичних наук, на той час міністр юстиції України, Постійний представник України у Раді Європи С. Р. Станік, яка нині є суддею Конституційного Суду України. З вересня 2002 р. до складу юридичного факультету було приєднано кафедру педагогіки та психології, яку очолював доктор педагогічних наук, професор В. А. Козаков. На даний час кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Л. О. Савенкова. А з липня 2005 року при юридичному факультеті було відкрито ще одну кафедру міжнародного та європейського права, яку очолює доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, доцент І. А. Грицяк.

 

На юридичному факультеті з листопада 2004 року відкрито Спеціалізовану вчену раду К 26.006.05. із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.04. — господарське право; господарсько-процесуальне право та 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Голова спеціалізованої вченої ради — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Опришко Віталій Федорович.

 

На юридичному факультеті функціонує навчально-методичний кабінет, який є структурним підрозділом факультету. Основні завдання кабінету, такі як всебічне сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін (курсів), надання допомоги професорсько-викладацькому складу кафедр у проведенні навчально-методичної, наукової та організаційної роботи щодо формування нової генерації висококваліфікованих спеціалістів тощо.

 

Згідно з Наказом ректора КНЕУ  від 28.04.2005 р. № 257 із червня 2005 року на факультеті було створено спеціалізовану бібліотеку міжнародного та європейського права. Це нове приміщення бібліотеки та читального залу, де студенти та викладачі юридичного факультету можуть ознайомитися з іноземною літературою міжнародно-правового напряму.

КОНТАКТИ

Деканат (денне відділення) - тел. 455-60-29
Деканат (вечірнє та заочне відділення) - тел. 456-92-42
Знаходиться юридичний факультет за адресою:
проспект Перемоги, 54/1, навчальний корпус № 1.
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok