Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Ректорат 
Назад


Дата: 13.10.10 10:13  


Павленко Анатолiй Федорович – ректор університету

 •  Герой України;
 •  професор, доктор економічних наук;
 •  голова Вченої Ради КНЕУ;
 •  завiдувач кафедри маркетингу КНЕУ;
 •  заслужений діяч науки і техніки України;
 •  академік Академії педагогічних наук України;
 •  президент Української асоціації маркетингу;
 •  академік Міжнародної Академії наук Вищої школи (м.Москва);
 •  почесний доктор Міжнародного Християнського університету (м.Відень).

  тел. 371-6112,  456-5055, факс 226-2573


.

ПАВЛЕНКО
Анатолiй Федорович 


 


Вакуленко Микола Іванович – перший проректор

 •  професор, кандидат економічних наук;
 •  заступник голови Вченої Ради;
 •  професор кафедри політичної економії факультетів управління і маркетингу;
 •  заслужений працівник освіти України.

тел. 371-6203

 

ВАКУЛЕНКО
Микола Iванович

Напрямки дiяльностi:

 •  контроль за дотриманням державних стандартів освіти та організація навчального процесу, координація і контроль за роботою факультетів, кафедр;
 •  робота з кадрами;
 • розробка пропозицій щодо вдосконалення структури підготовки фахівців різних професійно-кваліфікаційних рівнів за всіма спеціальностями і формами навчання;
 • контроль за організацією профорієнтаційної роботи по прийому до університету, довузiвської пiдготовки абiтурiєнтiв та організація роботи приймальної комісії;
 • організація річної звітностi про роботу університету та контроль за її достовірністю;
 • організація роботи Ради університету та ректорату.      

 

Степаненко Сергiй Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи

 •  професор, кандидат економiчних наук;
 •  завiдувач кафедри історії економічних вчень та економічної історії;
 •  заслужений працівник освіти України;
 •  Відмінник освіти України.

тел./факс 456-5258


 

СТЕПАНЕНКО
Сергiй Васильович

Напрямки дiяльностi:

 •  навчальна та науково-методична робота на післябакалавському рівні освіти;
 •  комп'ютеризацiя діяльності унiверситету;
 •  впровадження тренінгових та дистанційних технологій навчання;
 •  розвиток програм підготовки спеціалістів та магістрів науково-методичною комісією з економічної освіти Міністерства освіти та науки України;
 •  розробка та координація науково-методичного забезпечення програми перепідготовки кадрів для сфери підприємства.

 


 

Колот Анатолiй Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи

 •  професор, доктор економiчних наук;
 •  завідувач кафедри управлiння персоналом;
 •  Відмінник освіти України;
 •  заслужений діяч науки і техніки України.

тел./факс 371-6276

 

КОЛОТ
Анатолiй Михайлович

Напрямки дiяльностi:

 •  навчальна та науково-методична робота на бакалаврському рівні підготовки;
 •  видавнича діяльність;
 •  організація бібліотечного обслуговування;
 •  науково-методичне забезпечення приєднання до Болонського процесу.

 


 


 

Оболенська Тетяна Євгенівна – проректор з науково-педагогічної роботи

 •  професор, доктор економічних наук;
 •  Відмінник освіти України.

тел. 458-0073

 

ОБОЛЕНСЬКА
Тетяна Євгенiвна

Напрямки дiяльностi:

 •  заступник голови Науково-методичної комiсiї з економiчної освiти Мiнiстерства освiти України, здiйснює пiдготовку питань на розгляд Науково-методичної комiсiї та контроль за їх виконанням;
 •  виконує функцiї голови Фахової ради по лiцензуванню та акредитацiї вищих навчальних закладiв освiти з напряму "Економiка i пiдприємництво" Мiнiстерства освiти України;
 •  виховна робота;
 •  пiдготовка матерiалiв за вищезазначеними напрямками до розгляду в Мiнiстерствi освiти України, у Державнiй акредитацiйнiй комiсiї України, Iнститутi змiсту та методiв навчання та контроль за виконанням прийнятих рiшень.

  

Савчук Володимир Софронович – проректор з наукової роботи

 •  професор, доктор економічних наук;
 •  завiдувач кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів;
 •  заслужений діяч науки і техніки України;
 •  член-кореспондент Національної академії наук України;
 •  академік Академії наук Вищої школи України та Економічної академії України.

тел. 456-5008

 

САВЧУК
Володимир Сафронович

Напрямки дiяльностi:

 •  фундаментальнi i прикладнi наукові дослiдження в галузi економiки i пiдприємництва та права;
 •  пiдготовка науково-педагогiчних кадрів;
 •  науково-дослiдна робота студентів;
 •  пiдтримка постiйних зв'язкiв з державними науковими установами.

  

 

Смислов Анатолiй Іванович – проректор з науково-педагогічної  роботи

 •  професор, кандидат економічних наук;
 •  почесний доктор Міжнародного Християнського університету (м. Відень);
 •  заслужений працівник освіти України.

тел. 456-6378
e-mail smislow@kneu.kiev.ua

 

 

СМИСЛОВ
Анатолiй Iванович

Напрямки дiяльностi:

 •  спiвробiтництво з навчальними закладами зарубiжних країн;
 •  пiдготовка фахiвцiв для зарубiжних країн;
 •  участь унiверситету у мiжнародних програмах.

 

Штуль Валентин Петрович – проректор з економічних та соціальних питань

 •  кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу;
 •  заслужений працівник освіти України;
 •  Відмінник освіти України;
 •  нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів і Верховної Ради України.

тел. 371-6194
e-mail: shtul@kneu.kiev.ua

 

 

ШТУЛЬ
Валентин Петрович

 

Напрямки діяльності:

 •  економічне планування діяльності університету ;
 •  контроль за фінансовою діяльністю економічних підрозділів та аналіз показників господарсько-фінансової діяльності;
 •  забезпечення ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів та обігових коштів;
 •  контроль за оснащенням підрозділів університету основними засобами і матеріальними ресурсами та належним станом приміщень, будівель і прилеглої до них території;
 •  координація роботи студмістечка, технічних служб, тендерного комітету, обслуговуючого персоналу;
 •  забезпечення раціонального використання транспортних засобів;
 •  контроль за створенням безпечних та здорових умов праці з дотриманням вимог чинного законодавства;
 •  забезпечення додержання законності  в діяльності університету та захист його правових інтересів.

 


 

Береза Андрій Мартинович —
заступник першого проректора;

 •  професор кафедри інформаційних систем в економіці, 
 •  кандидат економічних наук;
 •  директор навчального центру;
 •  заслужений працівник освіти України. 

  тел. 456-4182

БЕРЕЗА
Андрій Мартинович

 

         Напрямки діяльності:

 •  організаційні забезпечення навчального процесу;
 •  технічні забезпечення навчального процесу;
 •  здійснення обліково-аналітичної роботи;
 •  вирішення питань поновлень та переведень;

              Кусий Юрiй Iллiч – вчений секретар.

                                   тел. 371-6173   

 Напрямки дiяльностi:

 •  організує роботу та контролює виконання рішень Вченої ради університету;
 •  організує та проводить конкурс на заміщення посад професорсько-викладацького складу;
 •  здійснює контроль за підготовкою всіх документів, які розглядаються Вченою радою;
 •  готує витяги з протоколу засідання Вченої ради щодо рекомендації до вступу в аспірантуру та докторантуру, призначення на посади завідувачів кафедр та деканів

  
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- Женская одежда оптом от производителя
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok