Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Наглядова рада 
Назад


Дата: 13.10.10 10:15  


В науково-педагогічній, освітній та партнерській діяльності університету із зарубіжними навчальними закладами, у входженні до Болонського процесу чимала роль належить Наглядовій раді. Наглядова рада була створена постановою Кабінету Міністрів України № 1022 від 6 липня 1998 р.

Положення «Про Наглядову раду Київського національного економічного університету» затверджено рішенням Наглядової ради Київського національного економічного університету від 2 жовтня 1998 року.

13 жовтня 2003 р. була прийнята постанова Кабінету Міністрів України  № 1593 «Про затвердження нового складу Наглядової ради Київського національного економічного університету» у такому складі:

СМОЛІЙ
Валерій Андрійович
радник Президента України, голова Наглядової ради (за згодою)
ГЕЄЦЬ
Валерій Михайлович
директор Інституту економічного прогнозування Національної академії наук, заступник голови Наглядової ради

МАЛЬЧЕНКО

Віктор Матвійович
доцент Київського національного економічного університету, відповідальний секретар Наглядової ради

БОГОМОЛОВ

Анатолій Григорович
заступник міністра освіти і науки

БУРЯК

Сергій Васильович
народний депутат України (за згодою)

ВОРОНА

Олександр Іванович
начальник Управління бухгалтерського обліку, фінансів та звітності Секретаріату Кабінету Міністрів України

ГОЛУБ

Володимир Володимирович
заступник керівника Головного Управління — керівник управління з питань гуманітарної політики Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України (за згодою)

ГУБСЬКИЙ

Богдан Володимирович
народний депутат України (за згодою)

КІНАХ

Анатолій Кирилович

президент Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)

КУЗНЕЦОВ

Володимир Олексійович
віце-президент ЗАТ «Ітера-Україна» (за згодою)

МАМУТОВ

Валентин Карлович
директор Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук

МАТВІЄНКО

Володимир Павлович
голова правління Промінвестбанку (за згодою)

МОЗГОВИЙ 

Олег Миколайович
голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПЕТРАШКО

Петро Геннадійович
голова Державного казначейства

РОГОВИЙ

Василь Васильович
радник Президента України (за згодою)

СОРОКІН

Олександр Миколайович
голова правління ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (за згодою)

СУЛІМА

Євген Миколайович
начальник Управління науково-технічного та гуманітарного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України

ШПИГ

Федір Іванович
народний депутат України (за згодою)

Наглядова рада забезпечує виконання університетом його функцій як національного закладу та контролює його діяльність, що здійснюється на засадах автономії, самоврядування та взаємодії з органами державного управління України та іншими організаціями.

Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради, Міністерства освіти і науки України та інших органів державного управління, керівників і працівників університету на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки дальшого розвитку університету як сучасного вищого навчального національного закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти й економічної науки та інтегрується у світову освітню систему.

З урахуванням результатів здійснюваного Наглядовою радою контролю та отриманої за взаємним сприянням необхідної вихідної інформації від Університету та міністерств (відомств) Наглядова рада приймає відповідні рішення.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання всіма підрозділами університету та враховуються  при здійсненні контролю відповідними державними органами. 

Наглядова рада:
- розглядає і погоджує  навчальну,  наукову та фінансову стратегії діяльності та перспектив дальшого розвитку університету;
- аналізує дії органів управління університету щодо забезпечення умов для розвитку науково-педагогічного персоналу та створених ними наукових шкіл до визнаного загальнодержавного або світового рівня професійної кваліфікації;
- оцінює рівень наукової діяльності щодо розроблення та практичної реалізації найважливіших державних програм в економічній сфері;
- кваліфікує роботу університету, окремих його підрозділів чи керівників стосовно забезпечення загальнодержавного і міжнародного визнання результатів діяльності та вмотивоване подання ректору пропозицій щодо структурних або персональних змін за результатами такої роботи;
- попередньо розглядає і погоджує заходи щодо створення сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури університету;
- вносить  на розгляд Конференції трудового колективу пропозиції щодо змін у Статуті Університету, а також з інших питань, які віднесено до компетенції Конференції;          
- наглядає  за дотриманням університетом  норм чинного законодавства та статуту, виконання рішень органів законодавчої та виконавчої влад;
- сприяє затвердженню  окремих рішень або прийняттю відповідної постанови (розпорядження) Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку;
- входить з необхідними клопотаннями та пропозиціями до органів державного управління;  
- надає спонсорську допомогу з ініціативи керівників підприємств і організацій - членів Наглядової ради;
- стежить за дотриманням положень Великої Хартії європейських Університетів у сфері забезпечення прав людини на освіту;
- висуває перед Конференцією трудового колективу мотивовану пропозицію про обрання або продовження повноважень ректора університету.

З рішення Наглядової ради можуть матеріально заохочуватися  ректор, члени ректорату, керівники інших структурних підрозділів університету, а також члени Наглядової ради, у тім числі її керівництво. Виплата матеріального заохочення здійснюється переважно з позабюджетних коштів.
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- Корисне: Київський економiчний переклад та його особливості.
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok