Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Новини 
Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій
2011-03-04 11:25:00

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана»
ФАКУЛЬТЕТ  ЕКОНОМІКИ АПК
Кафедра економіки агропромислових формувань
Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
Інститут економіки та менеджменту агропромислового комплексу
ГЬОТТІНГЕН УНІВЕРСИТЕТ (ФРН)
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
УНІВЕРСИТЕТ МІСУРІ (США)
ВІДДІЛЕННЯ ПРИКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
ЛАТВІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ    
ЕКОНОМІКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ВГО "Українська аграрна конфедерація"
Корпорація «Агросоюз»

ПОВІДОМЛЕННЯ

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО - МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Організаційно-правові форми агропромислових
формувань: стан, перспективи та вплив на  розвиток сільських територій


11 – 12 листопада 2011 р. у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ) відбудеться міжнародна науково-методична конференція на тему: «Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій»
      Оргкомітет запрошує до участі в конференції  викладачів вищих навчальних закладів, науковців та представників бізнесу.
      На конференції розглядатимуться питання розвитку організаційно-правових форм агропромислових формувань у післяреформений період та їх вплив на стан сільських територій.

На конференції працюватимуть  секції:

СЕКЦІЯ 1. Формування, функціонування  і перспективи розвитку нового типу агропромислових формувань та економічних відносин на селі
Керівник секції:
Дем’яненко Сергій Іванович
- д.ек.н., професор, зав. кафедри економіки агропромислових формувань КНЕУ
Питання, що розглядатимуться на секції:
• наслідки інституціональних зрушень в системі агробізнесу України;
• теоретичні основи та практика формування й функціонування агрохолдингів як нового типу аграрних формувань і економічних відносин на селі;
• глобальна продовольча проблема та перспективи міжнародної інтеграції агропродовольчих компаній;
• перспективи розвитку агробізнесу в Україні в контексті євроінтеграційних процесів.

СЕКЦІЯ 2.  Практичні аспекти управління операційною та інвестиційною діяльністю агропромислових формувань
Керівник секції: Ничипорук Олександр Юрійович, к.е.н., доцент
Питання, що розглядатимуться на секції:
• побудова системи управління агрохолдингами;
•  управління і економічний аналіз в галузях сільського господарства;
• фінансування агропромислових формувань: стан та можливості покращення;
• інвестиції в агробізнес: обґрунтування та пріоритетні напрямки;
• інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень. 

СЕКЦІЯ 3. Облік, аналіз та контроль в агропромислових формуваннях
Керівник секції:
Коцупатрий Михайло Миколайович
, к.ек.н., професор, декан факультету економіки аграрно-промислового комплексу
Питання, що розглядатимуться на секції:
• організація обліку і звітності в агропромислових формуваннях;
•  організаційно-методичні засади обліку власного капіталу;
• аналіз виробництва, переробки і реалізації продукції;
• організація внутрішнього контролю в агропромислових формуваннях;
• облік витрат на утримання об’єктів соціальної інфраструктури на селі.
До конференції буде опублікований збірник нау¬кових статей учасників конференції, що вхо¬дить до переліку видань ВАК України. В програмі конференції зазначатимуться прі¬звища авторів статей – учасників конференції.
Мови конференції: українська, російська, англійська
Вимоги до оформлення статей:
1. Статті мають складатися з таких елементів: анотації та ключові слова (трьома мовами), постановка проблеми; аналіз існуючих досліджень за даною проблемою; виділення невирішених проблем та формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу; висновки; використані джерела;
2. Обсяг статті не повинен перевищувати 7 сторінок машинописного тексту;
3. Шрифт Times New Roman, розмір 12pt.;
4. Міжрядковий інтервал – півтора;
5. Вирівнювання тексту – по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл);
6. Скорочення слів (крім загальноприйнятих – скорочення математичних величин, мір, термінів і т.п.) не допускаються;
7. Усі ілюстрації, схеми, графіки, діаграми і таблиці повинні бути вставлені в тексті  межах розмірів сторінки.
8. Під словами «Використані джерела», без пропуску рядка, перераховуються використані в роботі літературні (і електронні) джерела – вирівнювання по ширині, з відступом (10 мм). Джерела у списку літератури нумеруються в алфавітному порядку; номер посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках, наприклад: [1] або  [7, с. 23-27].
Оргкомітет залишає за собою право на редагування тексту статті у відповідності з тематикою конференції, або її відхилення у разі не відповідності тематиці чи вказаним вимогам.

Статті разом із заявкою про участь у конференції та оргвнеском  надсилати за адресою:
03680,  м. Київ, просп. Перемоги, 54/1,  КНЕУ, кафедра економіки агропромислових формувань, або на електронну пошту agecon@kneu.kiev.ua (окремими файлами статтю і скановану квитанцію).
 Оргвнесок  покриває витрати на публікацію статті (до 7 стор.), збірник статей учасників конференції, каву, чай на перервах, обід і вечерю у перший день роботи конференції.
СТАТТІ  ПРИЙМАЮТЬСЯ ОРГКОМІТЕТОМ ДО 15 травня
2011 р.
За додатковою інформацією звертатись:
Саханда Наталія Петрівна, зав. навчально-консультативним пунктом кафедри, тел. +38044 371-6288
Берестяна Тетяна Володимирівна, ст. лаборант, тел./факс +38044 371-6225;
Судеркін Анатолій Миколайович., к.ек.н., доц., тел. +38044 371-62-26
Садовник Олександр Володимирович, к.ек.н., доц., тел. +38044 371-62-29

російський варіант тексту (русский вариант текста)<< [12.10.2011-13.10.2011] Міжнародна науково-практична конференція     [17.03.2011-18.03.2011] Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів».  >> 

©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- Профессиональная замена замка нашими специалистами.
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok