Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Кафедра економіки підприємств  
Назад


Дата: 09.06.09 12:04  


 

Керівництво

 

 

Швиданенко Генефа Олександрівна,
професор, кандидат економічних наук

 


 

Завідувач кафедри економіки підприємств —
ШВИДАНЕНКО ГЕНЕФА ОЛЕКСАНДРІВНА, професор,
кандидат економічних наук

Заступники завідувача кафедри:
ФЕДОНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
професор, кандидат економічних наук;

КОЛОТ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
доцент, кандидат економічних наук.

 

Загальна інформація


Кафедра економіки підприємств — одна з найдавніших у КНЕУ і має свої наукові та педагогічні традиції.

Кафедра є випускаючою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр зі спеціальності «Економіка підприємства».

Підготовка бакалаврів. У межах підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва студенти кафедри протягом перших трьох років навчання отримують фундаментальну, гуманітарну, психолого-педагогічну та загальноекономічну підготовку за спеціальністю «Економіка підприємства».
Випускники-бакалаври на конкурсній основі продовжують навчання протягом одного року за магістерськими програмами:
— «Менеджмент підприємницької діяльності»;
— «Інвестиційний менеджмент».

Тематика науково-навчальних досліджень магістрів орієнтована на обґрунтування заходів з фінансового оздоровлення, інвестування, реструктуризації та здійснення стратегічних змін в умовах ринкового середовища, а також підвищення конкурентоспроможності підприємства, діагностику його можливостей та досягнення економічної безпеки.

ІСТОРІЯ


Кафедра є структурним підрозділом університету з самого початку його заснування. У 1906 році вона мала назву «Кафедра економіки». Протягом останніх майже 50 років вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. У 1952 році одержала назву «Кафедра економіки промисловості», пізніше її було перейменовано у «Кафедру економіки та управління виробництвом»; сучасна назва — «Кафедра економіки підприємств». З 1954 до 1968 року кафедру очолював професор Д. В. ГАК З вересня 1968 до 1992 року на чолі кафедри був доктор економічних наук, академік, професор, заслужений працівник народної освіти України С. Ф. Покропивний Зараз керівництво підрозділом здійснює завідувач кафедри кандидат економічних наук, професор Г. О. Швиданенко.

Кафедра функціонує у складі факультету «Економіки та управління», є випускаючою і являє собою потужний навчальний підрозділ університету.


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД


У нинішньому складі кафедри має високий науково-педагогічний потенціал: 3 доктори економічних наук; 5 професорів; 20 кандидатів економічних наук, 20 доцентів, 4 старших викладачі, загалом близько 40 осіб.

ШВИДАНЕНКО ГЕНЕФА ОЛЕКСАНДРІВНА — завідувач кафедри, професор, кандидат економічних наук. Читає дисципліни: економіка підприємства; обґрунтування та експертиза бізнес-проектів. Закінчила Московський ІЕІ в 1962 р., аспірантуру КІНГ у 1969 р. Науково-педагогічний стаж — 39 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: бізнес-планування, економічна діагностика підприємства: засоби запобігання кризовим ситуаціям.

ФЕДОНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ — професор, кандидат економічних наук. Читає дисципліни: економіка підприємства; управління потенціалом підприємства. Закінчив КІНГ у 1961 р., аспірантуру КІНГУ в 1966 р. Науково-педагогічний стаж — 42 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: оцінка формування та підвищення ефективності використання потенціалу підприємств.

ГОНЧАРОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА — професор, доктор економічних наук. Читає дисципліни: економіка підприємства, економіка і організація інноваційної діяльності. Закінчила Одеський кредитно-економічний інститут у 1964 р., Московський економіко-статистичний інститут у 1968р. Науково-педагогічний стаж — 35 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: науково-промисловий потенціал та структурно-інноваційні перетворення в економіці.

МЕНДРУЛ ОЛЕКСАНДР ГАРРІЙОВИЧ — професор, доктор економічних наук. Читає дисципліни: економіка підприємства; управління цінними паперами. Закінчив КДУ ім. Т. Г. Шевченка в 1977 р. Науково-педагогічний стаж — 17 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: управління вартістю підприємств.

КОЛОТ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства; підприємництво. Закінчив КІНГ у 1965 р., аспірантуру КІНГУ в 1969 р. Науково-педагогічний стаж — 40 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: оцінка стану і тенденції розвитку підприємництва.

ПАВЛЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства; економіка і організація інноваційної діяльності. Закінчила КІНГ у 1990 р., аспірантуру НДІ Міністерства економіки України в 1994 р. Науково-педагогічний стаж 11 років. Сфера науково-педагогічних інтересів інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства.

КЛИМЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства; обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. Закінчила Київський технологічний інститут харчових технологій у 1987 р., аспірантуру КДЕУ в 1994 р. Науково-педагогічний стаж — 10 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: обґрунтування господарських рішень та ризик-менеджмент, конкурентоспроможність.

РЄПІНА ІННА МИКОЛАЇВНА — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства; підприємництво та бізнес-культура; потенціал та розвиток підприємства; управління потенціалом підприємства; комплексний тренінг та науковий семінар. Закінчила КДЕУ в 1994 р., аспірантуру КДЕУ в 1998 р. Науково-педагогічний стаж — 11 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: управління потенціалом підприємства, інтерактивні методи навчання.

КУКОБА ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства; управління спеціальними проектами; інвестиційний менеджмент; організаційне проектування підприємств; управління антикризовою діяльністю підприємств. Закінчив КІНГ у 1985 р. Науково-педагогічний стаж — 25 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: організаційне проектування підприємств, антикризове управління підприємством.

ВАСИЛЬКОВ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ — доцент.
Читає дисципліни: організація виробництва; організація і управління процесами виробництва. Закінчив КІНГ у 1974 р. Науково-педагогічний стаж — 25 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: організація і управління виробництвом.

НОРІЦИНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства; економіка та організація інноваційної діяльності; організація виробництва. Закінчила КІНГ у 1971 р. Науково-педагогічний стаж — 20 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: економіка підприємства, організація виробництва, маркетинг, логістика.

ОЛЕКСЮК ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства, економічна безпека підприємства. Закінчив КНЕУ в 1999 р. Науково-педагогічний стаж — 6 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: результативність (ефективність) діяльності підприємства, забезпечення економічної безпеки підприємства, бізнес-діагностика підприємницької діяльності.

ЛАВРЕНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІТАЛІЇВНА — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: організація виробництва; контролінг; організаційний розвиток підприємства. Закінчив КДЕУ в 1993 р. Науково-педагогічний стаж — 12 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: реструктуризація бізнесу, організаційний розвиток підприємства, контролінг.

ДЕРЕВ‘ЯНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства; контролінг; обґрунтування та експертиза бізнес проектів; оптимізація бізнес-процесів. Закінчила Національний університет харчових технологій у 1996 р. Науково-педагогічний стаж — 8 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: стратегія компанії, управління бізнес-процесами, комунікативні технології.

ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства; капітал підприємства: формування і використання. Закінчила КДЕУ в 1995 р. Науково-педагогічний стаж — 10 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: капітал підприємства, оптимізація структури капіталу, управління формуванням і використанням капіталу, вартість капіталу.

ПОЗНЯК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка і організація виробництва; економіка підприємства. Закінчив КНЕУ в 1999 р. Науково-педагогічний стаж — 6 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: конкуренція підприємств, конкурентні стратегії та позиції підприємства, конкурентоспроможність.

ШЕРГІНА ЛІДІЯ АНТОНІВНА — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліну: економіка підприємства. Закінчила Український інститут інженерів водного господарства в 1982 р. м. Рівне, аспірантуру УІІВГ в 1987 р. Науково-педагогічний стаж — 14 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: шляхи підвищення ефективності використання основних засобів, стимулювання зниження матеріальних витрат.

МАХСМА МАРІЯ БОРИСІВНА — доцент, кандидат економічних наук.
Читає дисципліну: економіка підприємства. Закінчив Луганський сільськогосподарський інститут у 1993 р. Науково-педагогічний стаж — 7 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: економіка праці, оплата праці, управління персоналом.

НОВАК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ — старший викладач.
Читає дисципліни: економіка підприємства; управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства. Закінчив КІНГ у 1969 р. Науково-педагогічний стаж — 35 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: управління інвестиціями, управління грошовими потоками, ТЕО інвестиційних проектів.

ДЗЮБЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА — старший викладач.
Читає дисципліни: економіка підприємства, організація виробництва. Закінчив КДЕУ в 1994 р. Науково-педагогічний стаж — 11 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: прибутковість підприємницької діяльності, інтерактивні методи навчання.

ДМИТРЕНКО АРТЕМ ІВАНОВИЧ — старший викладач, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства, управління антикризовою діяльністю. Закінчив КНЕУ в 2000 р. Науково-педагогічний стаж — 5 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: банкрутство та антикризове управління.

ДУБРОВА ОКСАНА СТАНІСЛАВІВНА — старший викладач, кандидат економічних наук.
Читає дисципліни: економіка підприємства; обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. Закінчила КНЕУ в 2000 р. Науково-педагогічний стаж — 5 років. Сфера науково-педагогічних інтересів: ризик-менеджмент, фінансовий маркетинг, конкурентоспроможність.

ДИСЦИПЛІНИ


Спеціальна підготовка бакалаврів спеціальності «Економіка підприємства» забезпечується на основі таких дисциплін, як:

— Економіка підприємства;

— Організація виробництва;

— Економіка і організація інноваційної діяльності;

— Потенціал та розвиток підприємства;

— Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків;

— Комплексний тренінг;

— Науковий семінар;

— Підприємництво та бізнес-культура.

Поглиблення спеціальної підготовки студентів на магістерському рівні програм «Менеджмент підприємницької діяльності» та «Інвестиційний менеджмент» ґрунтується на таких дисциплінах фахової підготовки:

· Управління спеціальними проектами;

· Управління потенціалом підприємства;

· Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства;

· Управління цінними паперами підприємств;

· Управління капіталом підприємства;

· Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів.

Вибіркові дисципліни:

— Оптимізація бізнес-процесів підприємства;

— Економічна безпека підприємства;

— Управління конкурентоспроможністю підприємств;

— Антикризове управління підприємством.


 
НАУКОВА РОБОТА


Науково-дослідна робота кафедри ведеться за комплексною бюджетною темою «Сучасний розвиток і система управління підприємствами (об‘єднаннями) в ринкових умовах господарювання», реєстраційний номер 0100U004558. Головними етапами дослідження є:

1. Еволюція та нові тенденції розвитку й трансформації теоретико-методичних засад управління підприємствами (об‘єднаннями) в умовах ринку (06.2000 — 10.2001);

2. Приватизація промислових підприємств та управління ними у післяприватизаційний період (09.2000 — 10.2001);

3. Аналітична оцінка сучасного стану, особливостей та результативності розвитку й управління вітчизняними підприємствами різних форм власності та господарювання (02.2002 — 11.2002);

4. Обґрунтування концепції та методичних засад формування організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємства, адекватного вітчизняним умовам господарювання (02.2003-11.2003);

5. Стратегічні напрями та прикладні аспекти поступової трансформації державного та внутрішньогосподарського механізму управління розвитком підприємств (об‘єднань) (02.2004 — 11.2004).

Для виконання науково-дослідної роботи на кафедрі економіки підприємств було виокремлено 5 загальних наукових напрямів дослідження:

1. Науково-методичні та прикладні засади забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств (докт. екон. наук., проф. Н. П. Гончарова, канд. екон. наук, доц. І. А. Павленко, ст. викл. А. П. Новак, канд. екон. наук, доц. Н. В. Шевчук, асист. І. А. Іванов, асист. О. Г. Юр‘єва).

2. Потенціал підприємств: формування, оцінка та управління (канд. екон. наук, проф. О. С. Федонін, канд. екон. наук, доц. С. М. Клименко, канд. екон. наук, доц. І. М. Рєпіна, канд. екон. наук, доц. О. Г. Дерев‘янко, канд. екон. наук, доц. О. І. Олексюк, асист. В. О. Піскун, асист. О. О. Скічко).

3. Результативність діяльності підприємств, шляхи та методи її підвищення (канд. екон. наук, доц. В. М. Колот, канд. екон. наук, доц. Н. І. Норіцина, канд. екон. наук, доц. Л. А. Шергіна, канд. екон. наук, доц. В. І. Білан, ст. викл. Л. М. Дзюбенко, асист. В. М. Кужель).

4. Антикризове управління. Реструктуризація і санація підприємства (канд. екон. наук, проф. Г. О. Швиданенко, доц. В. Г. Васильков, канд. екон. наук, доц. В. В. Лаврененко, канд. екон. наук, доц. В. П. Кукоба, канд. екон. наук, ст. викл. А. І. Дмитренко, канд. екон. наук, ст. викл. О. С. Дуброва).

5. Приватизація промислових підприємств та управління ними в післяприватизаційний період (докт. екон. наук, проф. О. Г. Мендрул, канд. екон. наук, доц. В. П. Лісовий).

За результатами проведених щорічних досліджень у 2005 році колективом кафедри (разом с аспірантами та здобувачами) готується до друку рукопис колективної монографії «Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку».

Також кафедрою здійснюється дослідження за двома темами на замовлення Міністерства освіти і науки України:

Тема 1. «Система управління інноваційним розвитком підприємства» № 862, реєстраційний № 011034001897. Науковий керівник докт. екон. наук, проф. Н. П. Гончарова, 2005—2006 рр. Розробка концептуальних засад стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Розробка пакета науково-практичних рекомендацій для формування інноваційних моделей розвитку підприємства відповідно до нових умов господарювання в контексті здійснюваних в Україні соціально-політичних реформ.

Тема 2. «Методично-прикладні засади управління потенціалом промислових підприємств України» № 855, реєстраційний № 01054001891. Науковий керівник канд. екон. наук, проф. О. С. Федонін, 2005—2006 рр. Наукові розробки щодо оцінки та аналізу потенціалу підприємств різних сфер бізнесу, а також обґрунтування управлінських рішень на цій основі. Методичні положення щодо планування діяльності та розвитку промислових підприємств України.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


Підручники

«Економіка підприємства»: Підручник. — Вид. 2-ге переробл. та доповнене.
У підручнику послідовно викладені теоретичні, методологічні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємств. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб‘єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування і використання ресурсів підприємства — персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів. У другому, переробленому та доповненому виданні головну увагу звернуто на нові інноваційні процеси, організацію та регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічні результати й загальну ефективність виробництва, а також на антикризову систему господарювання.
Підручних розрахований для студентів економічних вищих закладів навчання і факультетів, слухачів магістерських програм, а також учнів середніх освітніх закладів економічного спрямування. Підручник буде корисним також для слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств (організацій).

«Економіка підприємства»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
Посібник містить типову навчальну програму курсу «Економіка підприємства», комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, план семінарського заняття; список систематизованої літератури; термінологічний словник основних понять і категорій), завдання для блочно-модульного контролю знань; тематику контрольних і курсових робіт; критерії оцінки знань студентів з дисципліни, а також список навчальної літератури для поглибленого вивчення курсу.
Розрахований на студентів економічних вузів і факультетів ІІІ—ІV рівнів акредитації, які навчаються за навчальним планом підготовки бакалаврів і магістрів відповідних фахових спрямувань. Стане у пригоді слухачам магістерських програм, які не мають базової економічної освіти.

«Економіка підприємства»: Структурно-логічний навчальний посібник.
У навчальному посібнику в структурно-логічній формі послідовно викладені теоретичні і практичні питання сучасної економіки підприємства. Наведено загальну характеристику підприємства як суб‘єкта господарювання. Ґрунтовно висвітлені засади формування і використання всіх видів ресурсів (персоналу, виробничих фондів, оборотних коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Основну увагу приділено інноваційним процесам техніко-технологічної бази, прогнозуванню і плануванню виробництва, а також фінансово-економічним результатам діяльності первинних суб‘єктів господарювання. У посібнику ґрунтовно розглянуто питання економічної безпеки, реструктуризації, санації і банкрутства підприємств (організацій).
Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації. Посібник буде корисний також керівникам, менеджерам і спеціалістам підприємств та організацій виробничої сфери і всім підприємцям, які у своїй діяльності бажають використати найповніші знання з прикладної економіки.

«Економіка підприємства» — збірник задач і конкретних ситуацій.
Збірник містить задачі та конкретні ситуації з усіх основних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв‘язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних задач. Задачі мають використовуватися для аудиторного і самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства», набуття практичних навичок прийняття науково обґрунтованих господарсько-управлінських рішень на підставі економічних розрахунків.
Розрахований на студентів економічних вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації, факультетів, які навчаються за навчальним планом підготовки бакалаврів і магістрів відповідних фахових спрямувань. Буде корисним для господарників (керівників менеджерів, бізнесменів), які професійно здійснюють виробничу, посередницьку, інноваційну, консалтингову та іншу фінансово-економічну діяльність у сучасних підприємницьких структурах.

«Экономика предприятия: задачи. Ситуации. Решения»: Учебное пособие.
Предлагаемое пособие — это сборник практических задач и конкретных производственно-хозяйственных ситуаций, охватывающих все стороны экономической деятельности предприятия в рыночных условиях хозяйствования. Значительная часть задач составлена на основе реальных показателей деятельности конкретных предприятий (фирм) различных отраслей. Особую ценность представляют практические рекомендации по решению однотипных задач и анализу производственно-хозяйственной ситуации на отдельных предприятиях в интеграционных образованиях. На все задачи приведены ответы. По каждой ситуации выделены смысловая характеристика и требования к анализу. Все это позволяет использовать учебное пособие для самостоятельной работы студентов, изучающих курс «Экономика предприятия».
Для студентов экономических вузов и факультетов. Пособие может быть полезным также специалистам, предпринимателям, руководителям предприятий и организаций.

«Бізнес-план: технологія розробки і обґрунтування» — навчальний посібник.
У навчальному посібнику викладено теоретичні, методичні й практичні питання бізнес-планування як сучасного важливого напряму становлення та розвитку структури, логіки розробки та оформлення змісту окремих розділів. Наведено практичні приклади бізнес-планів.
Для слухачів магістерських програм усіх фахових вищих навчальних закладів IV-х рівнів акредитації, а також для підприємців, які започатковують чи розвивають сучасний бізнес в Україні.

«Фондовий ринок: операції з цінними паперами» — навчальний посібник. 2-ге видання перероблене та доповнене.
У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до типової програми дисципліни «Ринок цінних паперів», розглянуто функціонування фондових ринків розвинутих країн, а також специфічні проблеми становлення ринку цінних паперів в Україні та операції на ньому.
У другому виданні враховано зміни в законодавчій базі та становищі національного фондового ринку і додано розділ, присвячений фундаментальному та технічному аналізу цінних паперів.
Для студентів вузів, які навчаються за магістерською програмою «Інвестиційний менеджмент», а також для фахівців у галузі цінних паперів.

«Підприємництво: технологія та стратегія» — лекції для слухачів магістерських програм.
Лекції розраховані на слухачів магістерських програм різного фахового спрямування. Можуть бути використані студентами, які навчаються за планами бакалаврів з економіки і менеджменту, а також спеціалістами, які професійно займаються підприємницькою діяльністю.

«Ринок цінних паперів» — навчальний посібник.
У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до типової програми дисципліни «Ринок цінних паперів», розглянуто процес функціонування фондових ринків розвинутих країн, а також специфічні проблеми становлення ринку цінних паперів в Україні.
Розрахований на студентів вузів, які навчаються за магістерською програмою «Інвестиційний менеджмент та приватизація», а також для фахівців у галузі цінних паперів.

«Потенціал підприємства: формування та оцінка» — навчальний посібник.
Посібник містить навчальну програму курсу «Потенціал підприємства: формування та оцінка», комплекс навчально-методичного забезпечення кожної теми курсу (логічно структуровані методичні поради щодо самостійного вивчення теоретичного матеріалу, план семінарського заняття, список основної літератури, орієнтовані теми реферативних доповідей, питання для дискусій, тестів, завдання для самоперевірки знань, практичні завдання), ґрунтовне розкриття методичних підходів щодо підготовки наукових рефератів і доповідей, критерії оцінювання рівня засвоєння знань.
Розрахований на студентів економічних вузів, вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації. Посібник буде корисний також керівникам, менеджерам і спеціалістам підприємств та організацій виробничої сфери і всім підприємцям, професійним оцінювачам нерухомості, слухачам бізнес-шкіл.

«Економіка і організація інноваційної діяльності» — навчальний посібник.
У навчальному посібнику розглянуто питання стратегії інноваційної діяльності, формування інноваційного продукту та управління процесом створення інноваційного попиту на інновації та ринкові форми їх реалізації, особливості засобів фінансування інноваційної діяльності підприємств, системи державного регулювання інноваційної діяльності, її ефективності.
Посібник буде корисний для студентів, викладачів вузів, науковців і практиків, які займаються питанням інноваційної діяльності, аспірантів.


«Організаційний розвиток підприємства» — навчальний посібник.
У навчальному посібнику поглиблено висвітлюються концептуальні засади, сутність та тенденції організаційного розвитку підприємства, передусім з огляду на перспективи інтеграції України у світову господарську систему. Значна увага приділяється новим організаційним типам підприємств, питанням реінжинірингу бізнес-процесів, бізнес-діагностики підприємств у процесі їх реструктуризації, а також механізмам формування і функціонування інтеграційних структур. Систематизований огляд теорії поєднується з розглядом практичних прикладів, які спонукають до аналізу конкретних ситуацій і пошуку відповідних оптимальних рішень.
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування.

«Управління капіталом підприємства» — навчальний посібник.
У навчальному посібнику розглянуто питання управління формуванням і функціонуванням капіталу сучасних підприємств, теоретико-методологічні аспекти процесу управління капіталом підприємства.
Розрахований на студентів економічних вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації, факультетів, які навчаються за навчальним планом підготовки бакалаврів і магістрів відповідних фахових спрямувань. Буде корисним для господарників (керівників, менеджерів, бізнесменів), які професійно здійснюють виробничу, посередницьку, інноваційну, консалтингову та іншу фінансово-економічну діяльність у сучасних підприємницьких структурах.

КОНТАКТИ

тел. 371-61-52
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok