Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Кафедра політекономії факультетів управління і маркетингу  
Назад


Дата: 09.06.09 12:09  


Керівництво

 

 

Завідувач —

Бєляєв Олександр Олександрович,

професор, доктор економічних наук.

 

Заступник завідувача кафедри —

Комяков Олександр Михайлович,

доцент, кандидат економічних наук.

Телефон — 489-09-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач —

Бєляєв Олександр Олександрович,

 


Колектив кафедри політичної економії  факультетів управління і маркетингу, як самостійна структурна одиниця КНЕУ, проводить велику науково-дослідницьку, навчальну і методичну роботу виходячи з органічного поєднання загальноуніверситетських і кафедральних інтересів. Кафедра здійснює керівництво підготовкою магістерських робіт і науково-педагогічною практикою студентів V курсу за спеціальністю 8101 «Економічна теорія».

 

Історія кафедри

 

Політична економія як навчальна дисципліна вузу бере свій початок з утворення  в 1944 році кафедри політичної економії. Її очолювали спочатку Гарбузов Василь Федорович — майбутній міністр фінансів СРСР, а потім, послідовно Кривень Павло Васильович і Короїд Олексій Степанович.


У процесі розвитку інституту зросла кількість факультетів і відповідно кількість студентських груп. Тому в кінці 60–х років минулого століття єдина загальноінститутська кафедра політичної економії поділилась на дві: одна почала обслуговувати обліково-економічні факультети, друга — планово-економічні.


Кафедру політичної економії планово-економічних факультетів послідовно очолювали член-кореспондент АН УРСР О. С. Короїд, академік АН України Ю. М. Пахомов, професор Л. Я. Корнійчук. Нині завідує кафедрою політичної економії, яка згідно з новою структурою університету обслуговує факультети управління та маркетингу, професор О. О. Бєляєв.


З перших років існування кафедра політичної економії здійснювала плідну роботу у напрямі зростання науково-методичного рівня підготовки спеціалістів для народного господарства та підготовки наукових кадрів для середніх і вищих навчальних закладів і наукових установ республіки. Тільки за останні три десятиліття за спеціальностями політична економія, економічна теорія було підготовлено понад 230 кандидатів наук і 25 докторів наук. Серед них академік АН України, доктор економічних наук, професор Ю. М. Пахомов, — колишній завідувач кафедрою, ректор КІНХ, а нині — директор Інституту міжнародних відносин АН України; доктор економічних наук, професор Л. Я. Корнійчук; доктор економічних наук, професор Г. Н. Климко; доктор економічних наук, професор В. С. Жученко; доктор економічних наук, професор О. О. Бєляєв; доктор економічних наук, професор, член-кореспондент АН України В. М. Ворона; доктор економічних наук, професор М. І. Диба та ін.


З повоєнних років довгий час на кафедрі працювали ветерани Великої Вітчизняної війни і праці: професор І. П. Панащенко — учасник бойових дій; доценти І. Т. Снєжко — учасник бойових дій, інвалід війни; Г. Г. Кононов — учасник бойових дій; В. Ф. Грідчин — учасник бойових дій; О. К. Бабаєва — учасник бойових дій; Бранко Йович — учасник бойових дій; Р. С. Костюк — учасник бойових дій; член-кореспондент АН України О. С. Короїд — ветеран праці; доценти В. П. Іванова — ветеран праці, В. В. Толочин — ветеран праці; старший викладач О. І. Кокоріна — ветеран праці.


 

Професорсько-викладацький склад


 На кафедрі політекономії факультетів управління і маркетингу працюють професори О. О. Бєляєв, М. І. Вакуленко, доценти А. С. Бебело, А. З. Зазимко, В. І. Кириленко, О. М. Комяков, А. В. Коровський, С. Г. Поручник, М. С. Руденко, В. І. Стахівський, Л. П. Бортнікова, В. М. Сукноваленко; старші викладачі А. П. Самійленко, М. М. Руженський; асистенти А. Г. Котенок, Є. Б. Ніколаєв. Тож скажемо кілька слів про кожного з них.


Професор О. О. Бєляєв
 опублікував понад 170 наукових праць. Він є автором і співавтором 12 монографій, п’яти навчальних посібників з політекономії, кількох спецкурсів та навчально-методичних посібників. Має три урядові відзнаки, є почесним працівником КНЕУ. У 1999 році обраний дійсним членом академії економічних наук України.


Професор М. І. Вакуленко
 опублікував понад 100 наукових робіт. Його основним науковим спрямуванням є дослідження аграрних відносин. Він має чотири державні нагороди, є заслуженим працівником народної освіти України і почесним працівником КНЕУ.


Доцент А. С. Бебело
 досліджує теоретико-методологічні проблеми ринкової трансформації адміністративно-командної системи. Має понад 120 опублікованих наукових праць, у тому числі є співавтором трьох навчальних посібників із політекономії для вузів, підручника для середніх загальноосвітніх закладів та кількох спецкурсів. Має одну державну нагороду, є почесним працівником КНЕУ.


Доцент А. З. Зазимко
 наукову проблематику пов’язує з дослідженням закономірностей сучасної капіталістичної економіки. Опублікував понад 50 наукових праць, є співавтором навчальних посібників з політичної економії, економічної політики. Має три державні нагороди, є почесним працівником КНЕУ.


Доцент В. І. Кириленко
 досліджує проблеми інвестиційної безпеки держави. Має 46 опублікованих наукових праць. Є автором двох навчальних посібників і співавтором кількох спецкурсів. Має 6 державних нагород.


Доцент О. М. Комяков
 досліджує інституціональні аспекти економічної трансформації перехідного періоду. Має понад 30 наукових праць. Він є співавтором навчального посібника «Політична економія», навчально-методичного посібника з політекономії та кількох спецкурсів. Є почесним працівником КНЕУ.


Доцент А. В. Коровський
 своїм науковим спрямуванням має дослідження розвитку  і формування людського фактора економіки. Опублікував понад 40 наукових праць. Він є співавтором двох навчальних, навчально-методичного посібників з політекономії та кількох  спецкурсів. Є почесним працівником КНЕУ.


Доцент С. Г.
 Поручник досліджує закономірності розвитку сучасної ринкової економіки. Має понад 30 наукових праць.Є співавтором трьох навчальних посібників з циклу «Основи економічної теорії» та двох спецкурсів.


Доцент М. С. Руденко
 досліджує роль і значення розподільчих відносин у механізмі господарювання. Опублікував понад 50 наукових праць. Має одну державну нагороду і одну урядову відзнаку, є почесним працівником КНЕУ.


Доцент В. І. Стахівський
 свої наукові інтереси пов’язує з дослідженням ролі і значення обміну в суспільному виробництві. Опублікував близько 100 наукових праць. Є співавтором навчального посібника «Політична економія», підручника для професійних навчально-виховних закладів «Основи ринкової економіки», навчального посібника для середніх загальноосвітніх навчальних закладів «Економіка», навчально-методичного посібника з політекономії. Має 5 державних нагород, учасник бойових дій в Афганістані.


Доцент Л. П. Бортнікова
 досліджує проблеми теорії підприємницької діяльності. Має 10 опублікованих наукових праць. Є співавтором двох навчально-методичних посібників та спецкурсу «Соціально-економічні проблеми НТР».


Доцент В. М. Сукноваленко
 працює над проблемою самоорганізації економічних систем і синергетики. Має 7 опублікованих наукових праць.


Старший викладач А. П.
 Самійленко свої наукові інтереси пов’язує з дослідженням підприємництва в сучасній економічній системі. Має 6 опублікованих наукових праць.


Старший викладач М. М. Руженський
 досліджує проблеми формування економічних інститутів у аграрному секторі України. Має 5 опублікованих наукових праць.


Асистент А. Г. Котенок
 свої наукові інтереси пов’язує з дослідженнями механізму координації трансформаційної економіки. Має 3 опубліковані наукові праці.


Асистент Є. Б. Ніколаєв
 свої наукові інтереси пов’язує з дослідженням ролі інформації у сучасній соціально-економічній системі.

 

Дисціпліни, які викладаються:

Політична економія.
Предмет дисципліни — економічні відносини в їх єдності і взаємозв’язку з обмеженими продуктивними силами та політичними, ідеологічними і соціальними інститутами суспільства, а також вивчення економічних законів, які управляють суспільним виробництвом на всіх етапах людського життя.

Економічна теорія
Предмет дисципліни: економічна діяльність індивідів та їхня взаємодія в умовах обмежених ресурсів з метою максимального задоволення потреб.

Економічна політика.
Предмет дисципліни: внутрішня ізовнішня економічна тасоціальна політика, наукові основи та принципи поточного управління економікою, практичний досвід ефективності політики вінших країнах відповідного рівня і етапу розвитку.

Сучасні економічні системи.
Вивчає конкретну історичну сукупність економічних відносин, що розвиваються на основі дії як об’єктивних економічних законів, так і суб’єктивних факторів.

Соціально-економічний механізм технологічної трансформації.

Вивчає основні закономірності  розвитку, якісні зміни  економічних систем та їх суб’єктів на основі наукового і технічного прогресу, технологічних трансформацій.

Соціальна економіка.
Предметом дисципліни «Соціальна економіка» є дослідження основних закономірностей формування та функціонування соціоекономіки.


Соціалізація і гуманізація соціально-економічних відносин.

Вивчає процес гуманізації і соціалізації суспільного відтворення як об'єктивну закономірність економічного розвитку.

 

Перехідна економіка.

Вивчає багатоукладні економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами та політичними, національними, сімейними, ідеологічними та ін. інститутами суспільства. Вона вивчає закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у перехідному періоді в різних соціально-економічних укладах.

 

Теорія економічної політики.

Вивчає теорії економічної політики в контексті аналізу наукових основ та принципів державного управління економікою, а також критерії в ефективності політики відповідно до рівня  і етапу розвитку країни.

Цей навчальний курс є своєрідним зв’язуючим «містком» між теоретичними і конкретними економічними дисциплінами, як теоретико-прикладна наука.

 

Соціально-економічна безпека.

Вивчає процес гарантування соціально-економічної безпеки як об’єктивної закономірності економічного розвитку.


Трансформаційна економіка і економічна політика
Вивчає закономірності трансформації національних економічних систем, з’ясовує основні типи та етапи трансформаційних циклів,  роль економічної політики в організації трансформаційних процесів у економічній системі.

 

 

Науково-дослідницька робота

 

Враховуючи зростаючу роль науки у вдосконаленні вищої освіти і підготовці висококваліфікованих кадрів для потреб народного господарства в умовах ринкового трансформування, викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого наукового рівня. На кафедрі багато років працює постійно діючий науково-методичний семінар з актуальних проблем розвитку сучасної економічної теорії, аналізу кардинальних зрушень у національній економіці і світовому господарстві, з питань методики викладання і контролю рівня знань. Окрім того, викладачі кафедри ведуть плідну науково-видавничу роботу з підготовки і видання підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та наукових монографій.


Об’єктом наукового дослідження кафедри за останні роки була функціонально-створювальна діяльність держави щодо раціоналізації процесів ринкової трансформації в перехідній економіці, що знайшло концентрований вираз у назві держбюджетної теми «Теоретичні проблеми соціально-економічного регулювання перехідної економіки». Науковий керівник докт. екон. наук, професор О. О. Бєляєв. У розробці названої теми брали участь усі викладачі кафедри.


За даною тематикою за 2003—2005 рік були видані монографії: Бєляєв О. О., Бебело А. С., Комяков О. М. «Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії»; Стахівський В. І. «Обмін у суспільному виробництві»; Коровський А. В. «Еволюція людського фактора в економіці та проблеми його формування»; Кириленка В. І. «Інвестиційна складова економічної безпеки».


Члени кафедри беруть активну участь у керівництві науковою студентською творчістю. Щорічно у квітні місяці в рамках КНЕУ проводять науково-теоретичну студентську конференцію «Економічний розвиток України у ХХІ столітті».


Студентські роботи під науковим керівництвом  викладачів кафедри неодноразово посідали призові місця у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт.

 

 

 

Навчально-методична робота

 


Економіка: Навч. посібник для загальноосвіт. навч.
 закладів / За ред. канд. екон. наук, доц. С. В. Степаненка. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.
У посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, уперше зроблено спробу викласти учням загальноосвітньої середньої школи цілісний погляд на основи економіки як системи знань, необхідних нині кожній людині без огляду на її спеціальність та рівень освіти. Навчальний матеріал побудовано на конкретних українських реаліях.


Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с.

Посібник може бути цікавим та корисним усім, хто має намір засвоїти вихідні теоретико-методологічні засади сучасної економічної науки, зрозуміти механізм функціонування перехідної української економіки. Навчальний посібник побудовано відповідно до навчальної програми, яка була рекомендована для вищих економічних закладів України науково-методичною конференцією від 29—30 квітня 1999 року.


Політична економія: Навч. посібник / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т.
 Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.
Навчальний посібник створено за новою нормативною програмою дисципліни «Політична економія”, рекомендованою Всеукраїнською науково-методичною конференцією (в 1999 р.). у ньому комплексно розкрито загальні закономірності руху економічних систем, їх рушійні сили і суперечності, показано роль продуктивних сил і економічних відносин у процесі розвитку суспільного виробництва.


Політична економія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / За ред. докт. екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2003. — 354 с.

Навчально-методичний посібник містить типову програму дисципліни «Політична економія”, навчальне забезпечення курсу, до якого входять методичні вказівки, плани семінарських занять, навчальні завдання, завдання для перевірки знань (тести) та термінологічний словник до кожної теми. Містяться також завдання блочно-модульного контролю, методика виконання курсових робіт, порядок оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності; списки літературних джерел.


Соціально-економічні проблеми НТР: Навч.посібник / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін.; За ред. О. О. Бєляєва, Л. П. Бортнікової. — К.: КНЕУ, 2004. — 198 с.
Навчальний посібник містить курс лекцій з предмета «Соціально-економічні проблеми НТР», що допоможуть поглибити теоретичні практичні знання з економічної теорії. У колективній роботі розкриваються соціально-економічні проблеми НТР, аналізується соціально-економічна модель суспільного розвитку в умовах НТР, висвітлюється питання науки як продуктивної сили суспільства й еволюції суб’єктів економіних відносин під впливом науково-технічного прогресу.


Соціально-економічні проблеми НТР: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2004. — 86 с.
Навчально-методичний посібник містить навчально-методичне забезпечення дисципліни «Соціально-економічні проблеми НТР», до якого входять методичні вказівки, плани семінарських занять, навчальні завдання, терміни і категорії, література до кожної теми. Посібник призначений для поглибленого вивчення економічної теорії з питань науково-технічного прогресу, сприяє формуванню творчого мислення студентів та вміння працювати з економічною літературою.


Економічна політика: Навч. посібник. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. — К.: КНЕУ, 2004. — 287 с.
У навчальному посібнику розкривається сутність, принципи, інструменти та цілі економічної політики; показано її головні напрямки, особливості механізму реалізації в перехідній економіці України, проаналізовано взаємозв’язок економічної теорії й економічної політики.


Соціальна економіка: Навч. посібник. / кол. авт. О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 196 с.
Навчальний посібник містить курс лекцій з предмета «Соціальна економіка», що спрямовані на  вивчення сутності, механізму та динаміки формування соціальної економіки.


Бєляєв О. О., Диба М. І.,  Кириленко В. І., Комяков О. М. Система економічних законів і категорій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005.
— 173 с.
Навчальний посібник містить курс лекцій з предмета «Система економічних законів і категорій”. Автори даного посібника запропонували власний підхід до аналізу та вивчення системи економічних законів і категорій на основі методологічного плюралізму, до того ж не тільки як предмет економічної теорії в цілому, але і її окремих частин і ланок (під кутом зору економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки, ринкових умов і т. д.).

Зазимко А. З. Політична економія: структурно-логічний навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 358 с.

У навчальному посібнику в структурно-логічній, схематичній, блочній формі викладено теоретичні питання і проблеми сучасної політичної економії. В умовах дискусійності щодо предмета загальної економічної теорії, удосконалення програми і структури курсу автор дає альтернативні визначення головних категорій, проблем курсу.


Економічна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, А. С. Бебело, А. З. Зазимко та ін. — К.: КНЕУ. — 2005. — 136 c.
Навчальний посібник є доповненням до навчального посібника з курсу «Економічна політика». У ньому надаються методичні рекомендації з вивчення матеріалу і проблем з кожної теми навчальної програми.
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- Мы знаем, где заказать дипломную работу в Киеве.
- Курсовые работы недорого на vidminno.kiev.ua. . Продаже и монтажу домашних кинотеатров
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok