Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Криворізький економічний інститут КНЕУ 
Назад


Дата: 14.04.10 10:23   

Кафедра Міжнародної економіки

         правила прийому на 2011 рік.

 
Директор 
Мазурок Петро Петрович
Доктор економічних наук, професор.
Завідувач кафедри політичної економії.
Тел. 407-14-99

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Заступники директора з   науково-педагогічної роботи
Одягайло Борис Михайлович
Доктор економічних наук, професор, заслужений працівник КНЕУ.
Завідувач кафедри міжнародної економіки.
Тел. 90-14-24

 
Шкіря Наталія Леонідівна
Кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник КНЕУ.
Завідувач кафедри обліку і державного фінансового контролю.
Тел. 407-15-02

 
Осмятченко Людмила Михайлівна
Кандидат економічних наук, доцент.
Завідувач кафедри обліку і аудиту.
Тел. 407-15-90

 
Заступник директора з наукової роботи
Плотников Олександр Володимирович
Доктор геологічних наук, cтарший науковий співробітник.
Завідувач кафедри розміщення продуктивних сил.
Тел. 90-17-58

 
 

Загальна інформація


Криворізький економічний інститут Київського Національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (КЕІ КНЕУ ім. В. Гетьмана) є державним вищим навчальним закладом. Здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, на базі повної загальної середньої освіти за навчальними планами підготовки бакалаврів та за освітньо кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр на базі вищої освіти за навчальними планами спеціалістів та програмами магістрів. До КЕІ КНЕУ ім. В. Гетьмана приймаються громадяни та іноземці згідно чинного законодавства (див. правила прийому).
Ректорат Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу „Київський Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”

В інституті 6 факультетів і 19 кафедр, тут навчається майже 5 тисяч студентів. Щорічний випуск спеціалістів, становить біля 1000 фахівців.
Предметом особливої уваги для керівництва інституту є добір і підготовка науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації всіх викладачів. Від рівня їх знань, професійного вміння, передусім, залежить якість навчання і виховання студентів, виконання склад них завдань, поставлених перед вищою школою. Весь навчальний процес у інституті базується на основоположному принципі: дати студентам ґрунтовні теоретичні знання та високу практично-функціональну фахову підготовку, яка досягається шляхом тісної співпраці викладача і студента, що у нас є основою взаємовідношень.
У навчальному закладі накопичений значний досвід впровадження у навчально-виховний процес активних методів підготовки кваліфікованих фахівців, регулярно проводяться наукові конференції та методичні семінари, видається велика кількість навчальної і навчально-методичної літератури.
У ході вдосконалення навчального процесу значно зріс рівень його комп’ютеризації. В інституті розроблена і реалізується програма створення умов для ґрунтовного оволодіння студентами комп‘ютерних знань, для цього постійно розширюється матеріально-технічна база засобів електронно-обчислювальної техніки.
У сучасних умовах реформування вищої освіти підвищена відповідальність професорсько-викладацького складу за якість підготовки спеціалістів, а це дає впевненість у конкурентоспроможності фахівців з економіки, яких готує інститут.

Терміни навчання у КЕІ КНЕУ наступні:
– освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр – 4-4,5 роки залежно від форми навчання;
– освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр – 1 рік.
Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр здійснюється після успішного закінчення підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та спеціаліст (в залежності від базової вищої освіти). Підготовка фахівців ведеться за двома формами навчання: денною та заочною.
Прийом до інституту проводиться на факультети:
– “Економіки та управління” за напрямами підготовки “Економіка підприємства”, “Маркетинг”;
– “Міжнародної економіки та права” за напрямами підготовки “Міжнародна економіка”, “Правознавство”;
– “Фінансово-економічному” за напрямами підготовки “Фінанси”, “Банківська справа”;
– “Обліково-економічному” за напрямами підготовки “Облік і аудит” (спеціалізації “Облік і аудит у промисловості”, “Облік і аудит в торгівлі”, “Контроль та ревізія”);
– “Менеджменту та економічної кібернетики” за напрямами підготовки “Економічна кібернетика”, “Менеджмент організацій”.
– Факультет післядипломної освіти (з усіх напрямків підготовки, крім “Економічної кібернетики”, “Міжнародної економіки”, “Банківської справи” і “Правознавства”).
В інституті – 19 кафедр: економічної кібернетики; міжнародної економіки; фінансів; банківської справи; обліку і аудиту; обліку і державного фінансового контролю; економіки підприємств; маркетингу; менеджменту; правознавства; педагогіки та психології; української та іноземних мов факультету міжнародної економіки і права та факультету економіки і управління; інформатики; політичної економії; вищої математики; розміщення виробничих сил та технології виробництва; політичної історії, філософії та політології; фізичного виховання.

Викладацький склад

Навчально-виховний процес у нашому інституті забезпечує 220 висококваліфікованих викладачів, серед яких: 11 докторів наук, професорів, 122 доценти, кандидати наук, 16 викладачів працюють над докторськими дисертаціями, а 28 осіб навчаються в денній та заочній аспірантурі.
В інституті працюють відомі в регіоні доктори наук: П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.Н. Соловйов, В.П.Хорольський, А.Ю.Антонов, О.С.Зеленський, С.О.Скідан, О.В.Плотников та інші. Їх наукові дослідження спрямовані на вирішення найбільш актуальних для нашого регіону проблем: економіко-управлінських інновацій, енергозбереження, інтенсифікації техніки та технологічних процесів гірничо-металургійного комплексу України, захисту довкілля та раціонального природокористування. Науковці інституту постійно ведуть дослідження, які мають наукове і практичне значення для економіки України та інших країн світу.
Для проведення плідної науково-дослідної і навчальної роботи в інституті створена міцна матеріально-технічна база:
– маються 3 навчальні корпуси, які налічують 95 поточних та групових аудиторій;
– кабінети і лабораторії на 4844 посадових місць, загальної площею 40348 м2;
– 4 студентських гуртожитки;
– 3 бібліотеки;
– 2 спортивні зали;
– 12 комп‘ютерних класів та методичних кабінетів (загальною кількістю понад 300 комп‘ютерів).
Працюють: культурно-освітній центр, студентський і спортивний клуби, де студенти можуть себе реалізувати за інтересами, як творчі особистості.
Після закінчення інституту випускникам видається диплом державного зразка.

Контакти:


50000, м. Кривий Ріг,
вул. Карла Маркса 64, тел.
90-14-88, 90-17-51.
Факс: 90-15-12
E-mail:
keikneu@ukrtel.dp.ua
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok