Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Правила переводу та відновлення 
Назад


Дата: 08.02.11 13:43  


ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
ТА ПОНОВЛЕННЯ У СКЛАДІ СТУДЕНТІВ РАНІШЕ ВІДРАХОВАНИХ ОСІБ.

Базові положення про переведення та поновлення встановленні статтею 45 Закону України “Про вищу освіту”. Порядок переведення студенів та поновлення раніше відрахованих осіб визначається наказом Міністерства освіти України №245 від 15.07.1996р. “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”.

Поновитися можуть, незважаючи на тривалість перерви у навчанні, причини відрахування, трудовий стаж і форму навчання, будь-хто з відрахованих за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та академічної різниці, що не перевищує трьох дисциплін. Поновлення здійснюється ректором ВУЗу.

Ті, хто навчались у неакредитованих вищих навчальних закладах, не користуються правом поновлення (переведення) до державних вищих закладів освіти.

Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній (контрактній) основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені до інших державних вищих закладів освіти на таких же умовах.

Переведення та поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр з однієї спеціальності на іншу не допускається.

Переведення студентів з одного ВУЗу до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки, спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.

Переведення студентів та поновлення раніше відрахованих осіб до
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана з інших ВУЗів.

В приймальну комісію з питань переведення та поновлення студентів в період з 5 липня по 5 серпня подаються наступні документи:

1. Заява про дозвіл на переведення з письмовою згодою ректора ВУЗу, в якому навчається студент (підпис ректора, гербова печатка). При поновленні така згода не потрібна.
2. Мотивована заява на ім’я ректора університету проф. Павленка А.Ф. на переведення (поновлення у складі студентів).
3. Копія навчальної картки студента, завірена печаткою ВУЗу (для переведення). Відрахованим з інших ВУЗів необхідно подати оригінал академічної довідки (встановленої форми, що затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.93р. № 1058 “Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні”).
4. При переведенні (поновленні) студентів з недержавних ВУЗів подається копія (завірена печаткою) документа про рівень акредитації ВУЗу (не нижче ІІІ, інакше переведення або поновлення неможливе).
5. Довідка з бухгалтерії (у випадку, якщо студент навчався за рахунок держбюджету), яка підтверджує, на яких умовах студент навчається (навчався) в іншому ВУЗі
6. При переведенні (поновленні) студентів на контрактній основі в заяві необхідно вказати джерело оплати (особиста плата в касу університету, якщо ні, то додається гарантійний лист на бланку підприємства /установи/ за підписом директора і головного бухгалтера. Підписи повинні бути скріпленні гербовою печаткою підприємства /установи/).
7. Додаткові документи, що підтверджують причини переведення (поновлення) до університету.
8. Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
9. Конверт зі зворотньою адресою та марками.

Після закінчення роботи приймальної комісії у двотижневий термін розглядаються заяви та визначається академічна різниця. Після цього видається наказ про допуск до занять та ліквідації академічної різниці, яку потрібно ліквідувати у визначений термін. Особи, що поновлюються до університету після ліквідації академічної різниці (про що свідчить службова інформація з факультету) зараховуються наказом ректора за умови надання до відділу організаційного забезпечення навчального процесу оригіналу атестату з додатком до нього або іншого документу про освіту. Згодом видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними дисциплінами з відповідними оцінками. Перезарахування здійснює декан факультету.

Студенти, що переводяться повинні після ліквідації академічної різниці, отримати запит на особову справу (к.109) та подати укомплектовану особову справу в тижневий термін (к.109). В іншому випадку зарахування здійснене не буде.

Переведення та поновлення у складі студентів в межах університету.

Якщо ви — студент нашого університету або були таким і вирішили перевестися або поновитися на інший напрям підготовки або на іншу спеціальність чи форму навчання в зимовий канікулярний період, то повинні звернутися до ректора з мотивованою заявою, яка має бути завізована деканом факультету, де ви навчаєтесь (містить згоду на переведення або поновлення, дані про академічну заборгованість, якщо вона є, умови навчання — бюджет чи контракт), отримати згоду декана факультету, на який ви переводитесь або поновлюєтесь. До заяви треба додати: ксерокопію заліковки, завіреної підписом декана і печаткою факультету, витяг з наказу про відрахування (для поновлення), додаткові документи, що підтверджують необхідність переведення або поновлення (зміна місця проживання, сімейні обставини тощо). Після отримання дозволу ректора на переведення чи поновлення ВИ подаєте документи у відділ організаційного забезпечення навчального процесу (к.109).

Якщо при переведенні чи поновленні спеціальність (факультет) не змінюється, то в зимовий канікулярний період з приводу переведення чи поновлення ви звертаєтесь з тим же переліком документів в свій деканат.

В літній канікулярний період ви звертаєтесь до приймальної комісії з питань переведення та поновлення у складі студентів з 5 липня по 5 серпня.

Далі — такий самий порядок, як і при переведенні або поновленні студентів з інших ВУЗів.

Документальне оформлення переведень і поновлення студентів забезпечує
провідний методист відділу організаційного забезпечення навчального процесу
Мельник Людмила Станіславівна (тел. 456-6208, к.109).
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok