Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Факультет інформаційних систем і технологій 
Назад


Дата: 09.06.09 11:55  


Декан факультету —
ШАРАПОВ Олександр Дмитрович
професор, кандидат технічних наук
заслужений працівник народної освіти України

телефон: 537-07-29
факс: 8 (044) 272-54-70
e-mail: shara@kneu.kiev.ua

 

 

 

Заступник —
КРИВОНОСОВ Юрій Григорович,
доцент, кандидат економічних наук
кафедри інформаційного менеджменту

телефон: 537-07-28.
факс: 8 (044) 272-54-70
e-mail: fisit@kneu.kiev.ua
 

Помічник —
МАКЕДОН Геннадій Петрович

телефон: 537-07-28.
факс: 8 (044) 272-54-70
e-mail: gm66@mail.ru

Загальнi вiдомостi

Основним джерелом підвищення ефективності будь-якої економічної діяльності є вдосконалення системи управління господарськими об’єктами, що неможливо без застосування теоретичних і практичних досягнень економічної кібернетики. Економічна кібернетика розглядає економіку, а також її структурні та функціональні ланки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання та управління за допомогою руху і перетворення інформації. Методи економічної кібернетики дають можливість стандартизувати та уніфікувати інформацію, раціоналізувати отримання, передавання та оброблення економічної інформації, обґрунтувати структуру та склад технічних засобів її обробки. Суть кібернетикидослідження того спільного, що є в закономірностях процесів управління, котрі відбуваються в об’єктах у різних середовищах, умовах і сферах, які називають складними динамічними системами.
 
Кібернетика
сформувалась та розвивається як надзвичайно широкий науково-технічний напрямок, який спирається на два крила, кожне з яких сприяє її рухові вперед тільки у взаємодії. Однеохоплює дисципліни економіко-математичного спрямування, завданням якого є освоєння сучасного інструментарію моделювання соціально-економічних систем різного рівня (математичних та інших методів моделювання), а друге — опановує інформаційну складову процесів управління господарськими об’єктами різного рівня.

Не менш важливим напрямком є підготовка фахівців для розробки, впровадження  і супроводу інформаційних систем і технологій , інтелектуальних систем оброблення  інформації і систем підтримки  прийняття рішень в економіці , менеджменті та бізнесі, а також в інших сферах людської діяльності.  Реалізація на цих умовах організаційних та професійних навичок сприяє формуванню  сучасного інформаційного простору та ефективного конкурування на глобальному ринку статистичних та інформаційно-аналітичних послуг.

 

Саме фахівці з

                    -    економічної кібернетики;

                     -    інтелектуальних систем прийняття рішень;

                     -    статистики.

готує факультет інформаційних систем і технологій. Підготовка здійснюється на бакалаврському та магістерському освітньо-кваліфікаційному рівнях.

На бакалаврському рівні, крім дисциплін гуманітарного та фундаментального циклів, які є спільними для всіх факультетів, вивчаються професійно орієнтовані дисципліни: інформатика та комп’ютерна техніка, комп’ютерні мережі, методи дослідження операцій, системний аналіз, алгоритмізація та програмування, інформаційні системи і технології, програмні оболонки і пакети, моделювання економіки, методи прогнозування, проектування баз і сховищ даних, системи підтримки прийняття рішень і експертні системи, електронна комерція, економіка та організація інформаційного бізнесу та ін.

На магістерському рівні  для бакалаврів з економічної кібернетики за програмою Моделювання та інформаційні технології в економіці передбачено спеціалізацію за такими пакетами:

· «Системний аналіз і моделювання економічних процесів»;
· «Інформаційний менеджмент»;
· «Інформаційні системи в бізнесі і державному управлінні»;
· «Інформаційні системи в банках та фінансових установах»;

 

На магістерському рівні  для бакалаврів зі статистики  ведеться підготовка магістрів за програмою


            · «Прикладна статистика».


Навчальний процес на факультеті забезпечують більше ніж 50 висококваліфікованих викладачів, з них — 9 професорів і 25 доцентів і кандидатів наук.

До складу факультету входять шість кафедр:

· інформатики;
· економіко – математичних методів;
· інформаційних систем в економіці;
· статистики;
· інформаційного менеджменту
;
· вищої математики;

Запорукою успішної професійної діяльності з економічної кібернетики є відповідність навчального плану її сучасному науковому рівню. Знання, здобуті студентами, базуються на наукових дослідженнях, які здійснюють викладачі факультету. На факультеті започатковано наукову школу з дослідження сучасних проблем економічної кібернетики; є аспірантура і докторантура.

До наукових досліджень, які здійснюють викладачі, докторанти, аспіранти та здобувачі, широко залучаються студенти: вони беруть участь у виконанні фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень, за результатами яких щороку проводиться наукова студентська конференція. Кращі наукові роботи студентів направляються для участі в республіканських і міжнародних конкурсах, друкуються в наукових збірниках.

Для наукових досліджень, які проводяться на факультеті, характерним є динамічність, урахування впливу нових інформаційних технологій на всі процеси, що відбуваються в суспільстві та економіці.

Після набуття кваліфікації бакалавра з економічної кібернетики або магістра за відповідною програмою фахівець може працювати на посадах директора інформаційної служби (
Chief Information Officer), віце-президента фірми з інформаційних технологій, інформаційного менеджера, керівника ІТ-підрозділу, менеджмент-консультанта та консультанта з інформаційних технологій, системного аналітика, розробника інформаційних систем у різних галузях економіки, а також викладача інформатики та економічних дисциплін.

Кращі студенти отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України, мера м. Києва та Наглядової Ради.

Сучасна економічна освіта, знання двох іноземних мов, вільне володіння інформаційними технологіями, креативне мислення та системний підхід до розв’язання професійних завдань — характерні риси наших випускників!

 

Iсторiя розвитку факультету

Факультет інформаційних систем і технологій засновано в 1958 році, мав відповідно назви:

«Організація механізованої обробки економічної інформації» —  з 1964 р.
«Інженерно-економічний» —  із середини 70-х рр.
«Інформаційних систем і технологій» —  з 1988 р.

Історія розвитку факультету бере свій початок з моменту здійснення першого прийому студентів на І-й курс вечірньої форми навчання за спеціальністю 1738 « Механізація обліку та обчислювальних робіт « у 1958 році. Чисельність студентів, зарахованих на перший курс складала 50 осіб. На базі цієї спеціальності з 1 вересня 1964 року було організовано факультет «Організація механізованої обробки економічної інформації». Із середини 70-х років назву факультету було змінено на «Інженерно-економічний».

До 1996 року на факультеті проводився випуск фахівців на рівні спеціалістів з машинної обробки економічної інформації, автоматизованої обробки економічної інформації і АСУ та інформаційних систем в економіці.

Реструктуризація підготовки фахівців в університеті в цілому надала можливість проводити випуск фахівців на рівні бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Перший випуск фахівців на рівні бакалаврів було проведено в 1995/96 навчальних роках. У 1996/97 та 1997/98 навчальних роках було проведено випуск фахівців на рівні магістрів з інформаційних систем у менеджменті.

Деканами факультету в різні часи були:

КУЦЕНКО Степан Петрович (1.05.1964—1.07.1968);

ТРОНЬ Віталій Панасович (3.07.1968—11.06.1971);

ЖУЧЕНКО Василь Якович (11.06.1971—7.02.1973);

ТЕРЕХОВ Лев Леонідович (7.02.1973—29.02.1975);

ШАРАПОВ Олександр Дмитрович (31.12.1975—27.03.1980);

КРИВОНОСОВ Юрій Григорович (29.03.1980—20.09.1983);

СУСЛОВ Олег Павлович (20.09.1983—20.10.1985);

ОПРІСЬКО Юрій Йосипович (1.12.1985—12.02.1987);

ШАРАПОВ Олександр Дмитрович (23.02.1987—теперішній час)

 

Відомі випускники

Серед випускників студентів та аспірантів факультету відомі діячі економіки:

ОСАУЛЕНКО Олександр Григорович  — міністр статистики; доктор економічних наук

 

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович директор Об’єднаного інституту економіки та Демографії НАН України, заступник голови  Ради національної безпеки і оборони України. В теперішньому часі: Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова, академік НАН України, доктор економічних наук.

 

ЛІБАНОВА Елла Марленівна заступник директора Об’єднаного інституту економіки та демографії НАН України,член-кореспондент НАН України,доктор економічних наук, профессор

 

ТИМОНЬКІН  Борис Владиславович  Голова Правління  банку

 

МАКСИМЧУК Валерій Михайлович  — зав. відділу фірми «Siemens»;

 

КОСТЮКОВ Сергій Миколайович  — директор фірми «Коміздат»;

 

ПАРФЕНЦЕВА Неля Олексіївна  — доктор, професор, зав. відділу НДІ;

 

КУЛАГІНА Валерія Прохорівна  — генеральний директор інвестиційної компанії  «Інеко-менеджер».    

 

ЛЯПІН Віктор Олександрович  — Начальник напрямку Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України. Лауреат Державної премії України в галузях науки і техніки 2002 р. за роботи в галузі зв’язку.

 

ЗОЛОТАРЕНКО  Юрій Григорович  директор по управлінню персоналом фірми

 

Напрями i спецiальностi

На факультеті проводиться підготовка:

Фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр:

бакалавр з «економічної кібернетики» (6102).
кваліфікація фахівця — економіст, викладач економіки.

бакалавр з «прикладної статистики» (6110).
кваліфікація фахівця — економіст, викладач економіки.

бакалавр з «інтелектуальних систем прийняття рішень» (6404).
кваліфікація фахівця — технік-програміст.

 


Фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за програмами:

                    Моделювання та інформаційні технології в економіці” 

за  спеціалізацією по таким пакетам:

· «Системний аналіз і моделювання економічних процесів»;
· «Інформаційний менеджмент»;
· «Інформаційні системи в бізнесі і державному управлінні»;
· «Інформаційні системи в банках та фінансових установах»;

 

На магістерському рівні  для бакалаврів зі статистики  ведеться підготовка магістрів за програмою


            · «Прикладна статистика».


Починаючи з 2005/2006 навчального року, студенти отримують залікові книжки нового зразка, де наводиться перелік дисциплін за семестрами, які повинні вивчати студенти протягом усіх років підготовки. Нижче наводяться навчальні плани фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

 

Студенти

На факультеті інформаційних систем і технологій навчаються:

за спецiальністю 6102
Економічна кібернетика —

денна форма навчання (осіб)

386

вечірня форма навчання (осіб)

49

заочна форма навчання (осіб)

93

Усього студентiв за спеціальністю:

528

 

за спецiальністю 6110
Прикладна статистика —

денна форма навчання (осіб)

118

вечірня форма навчання (осіб)

13

заочна форма навчання (осіб)

73

Усього студентiв за спеціальністю:

204

 

за спецiальністю 6404
Інтелектуальні системи прийняття рішень

денна форма навчання (осіб)

45

вечірня форма навчання (осіб)

5

заочна форма навчання (осіб)

37

Усього студентiв за спеціальністю:

87

 

Майбутнє працевлаштування студентів


Фахівці з економічної кібернетики можуть працювати в різних державних та комерційних структурах: підприємствах, об’єднаннях, корпораціях, науково-дослідних установах, державних та громадських установах. Студенти, які мають додаткову кваліфікацію, зможуть викладати дисципліни за використання обчислювальної техніки в локальному та мережевому середовищі в школах і ліцеях, у вищих навчальних закладах I—II рівнів акредитації, а після магістратури — III—IV рівнів акредитації.

 

Контакти:

адреса:         04053, Київ, Львівська площа, 14,  7-й корпус КНЕУ,

Факультет iнформацiйних систем i технологiй  (кімнати 401, 402.)
 телефони:   (044) 537-07-28, 537-07-29
 e-mail:           shara@kneu.kiev.ua 
                        fisit@kneu.kiev.ua
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok