Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Документний фонд 
Назад


Дата: 10.06.09 10:33  


        Документний фонд -  одна із головних підсистем , що виконує роль її основи, яка  тісно пов’язана з іншими підсистемами бібліотеки: контингентом наших користувачів,  бібліотечним персоналом,  матеріально-технічною базою та розвивається під впливом цих систем.  Обсяг і зміст документного фонду  взаємопов’язані з характером потреб наших користувачів, а це: професорсько-викладацький склад, співробітники структурних підрозділів університету і найголовніша та найбагаточисельна частина – студенти, магістри, аспіранти.   Документний фонд є об’єктом діяльності співробітників бібліотеки, що створюють його, обробляють, розміщують у  структурних підрозділах бібліотеки, забезпечують його використання та збереження. Документний фонд бібліотеки розміщено у спеціалізованому приміщенні - фондосховищі та у приміщеннях підрозділів обслуговування користувачів на металевих стелажах. У фондосховищі металеві стелажі 2-х ярусної конструкції. Раритетні,  особливо цінні видання розміщено   у спеціалізованих механізованих шафах - книгосховищах. Обсяг документного фонду перевищує  1 280 тисяч примірників. До  складу фонду  входять наступні типи видань: наукові, науково-популярні,  навчальні, довідкові, інформаційні,    бібліографічні видання на українській та іноземних мовах (на традиційних та електронних носіях інформації) з максимальним умістом видань економічної тематики. Видовими складовими документного фонду бібліотеки є: книги, брошури, газети, журнали, електронні документи.

         Документний фонд бібліотеки  універсальне зібрання. В ньому представлено твори друку та інші документи з усіх галузей знань. Входять до його складу і художні твори. За цільовим призначенням документний фонд бібліотеки можна поділияється на три види: універсальний, загальноосвітній, навчальний (фонд підручників, навчальних посібників, методичних посібників );  обмінно- резервний.

         Порядок доступу до документного фонду та інформаційних ресурсів визначається «Правилами  користування бібліотекою КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

         Документний фонд бібліотеки розкрито системою каталогів і картотек на традиційних та електронних носіях інформації.
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- BitStarz review is the leading international media hub for the land-based and
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok