Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Обмінний фонд 
Назад


Дата: 09.03.11 15:35  


Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана пропонує Вашій увазі список книг для обміну між бібліотеками. Книгообмін здійснюється на основі Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів. Ви можете відібрати видання та вказати необхідну кількість видань, що Вас зацікавили, і відправити список до бібліотеки за адресою:
03057, Київ, вул. Дегтярівська, 49-г,
тел./факс (044) 503-84-30,
E-mail: library@kneu.kiev.ua
До списку додайте перелік книг, які Ви пропонуєте нам для обміну (із зазначенням їх вартості).

Бібліографічний список обмінного фонду
(станом на 1.03.2011 р.)

1. Артюшина М. В. Психологічні та педагогічні основи підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності : монографія / М. В. Артюшина. – К. : КНЕУ, 2009. – 271 с. – 45 грн 15 коп.
2.  Арутюнов В. Ф. Філософія : навч. посіб. для бакалаврського рівня підготовки студентів-іноземців екон. спеціальностей / В. Х. Арутюнов, С. І. Присухін, В. М. Свінціцький – К. : КНЕУ, 2009. – 424 с. – (Рос. мовою). – 162 грн 60 коп.
3. Білорус О. Г. Глобальні стратегії Євросоюзу : монографія / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко, І. І. Вітер ; за наук. ред. О. Г. Білоруса. – К. : КНЕУ, 2009. – 528 с. – 83 грн 17 коп.
4. Бондар М. І. Аудит в АПК : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / М. І. Бондар. – К. : КНЕУ, 2009. – 269 с. – 104 грн 58 коп.
5. Брагинець О. Ф. Лексико-граматичний тренінг із німецької мови : навч. посібник : (для студ. екон. спец.) = Lexikalisch-Grammatisches Training : (deutscher Sprachgebrauch fur Wirtschauftsstudenten). – К. : КНЕУ, 2009. – 190 с. – 66 грн 25 коп.
6. Валєєв К. Г. Теорія ймовірностей та теорія випадкових процесів : навч. посібник / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова. – К. : КНЕУ, 2009. – 378 с. – 271 грн 71 коп.
7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : підручник / А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2009. –  328 с. – 143 грн 17 коп.
8. Востряков О. В. Стратегічний процес на підприємстві : навч. посібник / О. В. Востряков, О. М. Гребешкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 313 с. – 202 грн 78 коп.
9. Вчені записки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 11. – 302 с. – 43 грн 65 коп.
10. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 383 с. – 47 грн 02 коп.
11. Гетманцева Н. Д. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. для магістерських програм «Менеджмент корпорацій (АТ)» та «Менеджмент малого бізнесу» / Н. Д. Гетманцева. – К. : КНЕУ, 2009. – 516 с. – 257 грн 98 коп.
12. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір : монографія / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін. ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с. – 68 грн 80 коп.
13. Дем’яненко С. І. Непараметричний аналіз в АПК : навч. посібник / С. І. Дем’яненко, О. В. Нів’євський. – К. : КНЕУ, 2009. – 195 с. – 200 грн 19 коп.
14. Долінський Л. Б. Фінансова математика : навч. посібник / Л. Б. Долінський. – К. : КНЕУ, 2009. – 265 с. – 50 грн 25 коп.
15. Економіка підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, О. Г. Мендрул та ін. ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 439 с. – 67 грн 74 коп.
16. Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, О. Г. Мендрул та ін. ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. – Вид. 4-те, переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2009. – 816 с – 101 грн 27 коп.
17. Економіка підприємства : підручник / Г. О. Швиданенко, В. Г. Васильков, Н. П. Гончарова ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 598 с. – 35 грн 53 коп.
18. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / за наук. ред. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с. – 40 грн 43 коп.
19. Економіко-математичне моделювання : навч. посібник / за заг. ред. В. В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2008. – 536 с. – 39 грн 25 коп.
20. Європейська інтеграція : збірник кейсів / за заг. ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2009. – 203 с. – 48 грн 63 коп.
21. Жибер Т. В. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. В. Жибер, Г. Б. Коломієць. – К. : КНЕУ, 2009. – 311 с. – 40 грн 33 коп.
22. Жлуктенко В. І. Дослідження операцій : навч. посібник / В. І. Жлуктенко, Л. Г. Тарасова, С. С. Савіна. – К. : КНЕУ, 2009. – 479 с. – 99 грн 04 коп.
23. Кальченко Т. В. Глобальна економіка : навч. посібник. / Т. В. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 364 с. – 71 грн 47 коп.
24. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : підручник / В. Я. Кардаш, О. К. Шафалюк, М. Ю. Антонченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 419 с. – 136 грн.
25. Кожан Т. О. Професійна орієнтація : навч. посібник / Т. О. Кожан. – К. : КНЕУ, 2009. – 214 с. – 62 грн 42 коп.
26. Комп’ютерна схемотехніка : практикум для бакалаврів спец. «Інтелектуальні системи прийняття рішень» / Л. Ф. Мараховський, С. В. Воєводін, Н. Л. Міхно, О. Д. Шарапов. – К. : КНЕУ, 2009. – 245 с. – 115 грн 39 коп.
27. Кукоба В. П. Організаційне проектування підприємств : монографія / В. П. Кукоба. – К. : КНЕУ, 2009. – 269 с. – 41 грн 33 коп.
28. Кукоба В. П. Управління антикризовою діяльністю підприємства : навч. посібник / В. П. Кукоба. – К. : КНЕУ, 2008. – 400 с. – 132 грн 03 коп.
29. Культурология. Интегративный курс : учеб. пособие / под общ. ред. И. Е. Волошко. – К. : КНЭУ, 2009. – 383 с. – 140 грн 34 коп.
30. Лилик І. В. Маркетинг в українській економіці : монографія / І. В. Лилик. – К. : КНЕУ, 2008. – 237 с. – 38 грн 47 коп.
31. Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу : монографія / Е. М. Лібанова. – К. : КНЕУ, 2008. – 330 с. – 69 грн.
32. Математична економіка : навч. посібник. / Т. В. Блудова, І. А. Джалладова, О. І. Макаренко, Г. В. Шуклін. – К. : КНЕУ, 2009. – 464 с. – 283 грн 19 коп.
33. Мачуська І. Б. Аграрне право : навч. посібник / І. Б. Мачуська. – К. : КНЕУ, 2009. – 273 с. – 67 грн 61 коп.
34. Мачуський В. В. Страхове право : навч. посібник / В. В. Мачуський. – К. : КНЕУ, 2009. – 467 с. – 89 грн 84 коп.
35. Мачуська І. Б. Екологічне право : навч. посібник / І. Б. Мачуська. – К. : КНЕУ, 2009. – 301 с. – 80 грн 11 коп.
36. Медведєва Л. М. Граматика англійської мови : підручник / Л. М. Медведєва – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с. – 59 грн 01 коп.
37. Міжнародна економічна політика : науковий журнал / голов. ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2008. – № 8-9. – 245 с. – 18 грн 66 коп.
38. Міжпредметний комплексний тренінг : навч. посібник / М. М. Коцупатрий, М. С. Царьов та ін. – К. : КНЕУ, 2009 – 193 с. – 170 грн 46 коп.
39. Місцеві фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 265 с. – 28 грн 76 коп.
40. Мороз А. М. Кредитний менеджмент : навч. посібник. / А. М. Мороз, Р. І. Шевченко, І. В. Дубик. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с. – 100 грн 37 коп.
41. Німецька мова для студентів-юристів : навч. посібник / М. М. Гавриш, Г. О. Копил, О. В. Перепадя та ін. – К. : КНЕУ, 2009. – 304 с. – 135 грн 42 коп.
42. Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства : монографія / О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2008. – 262 с. – 52 грн 29 коп.
43. Омельяненко Т. В. Операційний менеджмент : навч. посібник / Т. В. Омельяненко. – К. : КНЕУ, 2009. – 478с. – 93 грн 63 коп.
44. Організація праці : навч. посібник. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова та ін. ; за заг. ред. В. М. Данюка. – К. : КНЕУ, 2009. – 332 с. – 93 грн 83 коп.
45. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : навч. посібник / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. Щербина. – К. : КНЕУ, 2009. – 444 с. – 71 грн 14 коп.
46. Поплавська О. М. Ергономіка : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. М. Поплавська, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 197 с. – 34 грн 12 коп.
47. Присухін С. І. Філософія : навч. посібник / С. І. Присухін. – К. : КНЕУ, 2008. – 361 с. – 25 грн 16 коп.
48. Проектний менеджмент : просто про складне : навч. посібник / за заг. ред. В. А. Верби. – К. : КНЕУ, 2009 – 299 с. – 51 грн 08 коп.
49. Регіональна економіка : тексти лекцій / за заг. ред. М. І. Фащевського, О. В. Ольшанської. – К. : КНЕУ, 2009. – 328 с. – 27 грн 09 коп.
50. Романова Г. М. Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій : монографія / Г. М. Романова. – К. : КНЕУ, 2009. – 252 с. – 41 грн 54 коп.
51. Савенкова Л. О. Педагогічна риторика : навч. посібник / Л. О. Савенкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 298 с. – 158 грн 66 коп.
52. Сидоренко В. М. Інженерна і комп’ютерна графіка : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. М. Сидоренко. – К. : КНЕУ, 2009. – 161 с. – 105 грн 90 коп.
53. Силантьєв С. О. Менеджмент похідних фінансових інструментів : практикум / С. О. Силантьєв. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с. – 107 грн 78 коп.
54. Снігурська Л. П. Облік у банках (у схемах і таблицях) : навч. посібник / Л. П. Снігурська ; за ред. Л. М. Кіндрацької. – К. : КНЕУ, 2009. – 519с. – 73 грн 56коп.
55. Статистика ринків : підручник для вищ. навч. закл. / І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін. ; за заг. ред. І. Г. Манцурова. – К. : КНЕУ,2009. – 544 с. – 242 грн 54 коп.
56. Стеценко Т. О. Управління регіональною економікою : навч. посібник. / Т. О. Стеценко, О. П. Тищенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 471 с. – 192 грн 95 коп.
57. Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку : монографія / Я. М. Столярчук. – К. : КНЕУ, 2009. – 302 с. – 45 грн 59 коп.
58. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2008. – Вип. 22-23. – 172 с. – 14 грн 31 коп.
59. Супрун Н. А. Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління : монографія / Н. А. Супрун. – К. : КНЕУ, 2009. – 270 с. – 38 грн 74 коп.
60. Терещенко Л. О. Управлінські інформаційні системи : підручник / Л. О. Терещенко, С. В. Гушко, А. В. Шайкан. – К. : КНЕУ, 2008. – 488 с. – 120 грн 30 коп.
61. Тимченко О. М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент : монографія / О. М. Тимченко – К. : КНЕУ, 2009. – 228 с. – 39 грн 83 коп.
62. Токар В. В. Мобілізаційний розвиток національних економік в умовах глобалізму : монографія / В. В. Токар. – К. : КНЕУ, 2009. – 139 с. – 26 грн 94 коп.
63. Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць /відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 8. – 316 с. – 24 грн 85 коп.
64. Федорченко А. В. Система маркетингових досліджень : монографія / А. В. Федорченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с. – 42 грн 44 коп.
65. Фінанси (для студентів нефінансових спеціальностей) : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Р. Романенко, Л. П. Даниленко, Л. П. Гладченко та ін. – К. : КНЕУ, 2009. – 146 с. – 9 грн 71 коп.
66. Фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни (для студ. спец. 6104 «Фінанси») / О. Р. Романенко , Л. П. Даниленко, Л. П. Гладченко, А. А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2008. – 201 с. – 16 грн 16 коп.
67. Фінанси зарубіжних корпорацій : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
/ В. М. Суторміна, В. М. Федоров, Н. С. Рязанова та ін. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : КНЕУ, 2008. – 218 с. – 25 грн 76 коп.
68. Формування ринкової економіки : наук. збірник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – 698 с. – 19 грн 85 коп.
69. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – К. : КНЕУ, 2009. – Спец. вип. : Методологічні проблеми економічної науки. – 242 с. – 11 грн 34 коп.
70. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – К. : КНЕУ, 2009. – Спец. вип. : Маркетинг: теорія і практика. – 653 с. – 23 грн 18 коп.
71. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2009. – Спец. вип. : Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 796 с. – 22 грн 28 коп.
72. Цимбалюк С. О. Технології управління персоналом : навч. посібник. / С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с. – 350 грн 47 коп.
73. Чуб О. О. Банки в глобальній економіці : монографія / О. О. Чуб. – К. : КНЕУ, 2009. – 340 с. – 54 грн 59 коп.
74. Чужикова В. Г. Методика викладання права : навч. посібник. / В. Г. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2009. – 425 с. 248 грн 51 коп.
75. Шевченко О. Л. Ділова англійська мова для економістів: письмова та усна комунікація : підручник / О. Л. Шевченко. – К. : КНЕУ, 2009. - 412 с. – 45 грн 96 коп.
76. Шемет Т. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посібник  / Т. С. Шемет,  А. М. Коряк, О. М. Диба ; за заг. ред. Т. С. Шемет. – К. : КНЕУ, 2009. – 348 с. – 104 грн 86 коп.
77. Шляхами поступу…(1944-2009): 65-річчю заснування кафедри економіки агропромислових формувань присвячується / С. І. Дем’яненко, В. Г. Андрійчук, В. М. Нелеп та ін. – К. : КНЕУ, 2009. – 141 с. – 23 грн 42 коп.
78. Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань : навч. посібник / С. М. Яременко. – К. : КНЕУ, 2008. – 192 с. – 42 грн 76 коп.
79. International economic policy : scientific journal / principal ed. D. Lukyanenko. – Kiev : KNEU, 2008. – № 8-9. – 235 р. – 19 грн 20 коп.
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- руруто ком Краматорск знакомства
- Только сейчас new balance купить на лучших условиях.
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok