Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Пам’ятка першокурснику 
Назад


Дата: 28.03.10 13:53  


ПАМ’ЯТКА ПЕРШОКУРСНИКУ

Alit lectio ingenium –
читання годує розум
.

Дорогі друзі!
         Бібліотека вітає Вас  та поздоровляє зі вступом до вузу. Ви стали студентами Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана  – лідера сучасної освіти,  провідного економічного вузу України.
Бажаємо успішного навчання
!


Як стати користувачем бібліотеки?

• Студентам всіх  форм навчання  подати бібліотекарю студентський квиток,  дійсний в поточному році.
• Ознайомитися з «Правилами користування бібліотекою КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».
• Заповнити читацький формуляр та реєстраційну картку (чітко, друкованими літерами).

Увага!
Ваш студентський квиток є перепусткою до бібліотеки.

                      Бібліотека КНЕУ імені Вадима Гетьмана - одна з найбільших , найстаріших вузівських бібліотек міста Києва має універсальний  документний фонд, до складу якого входять наукові, науково-популярні, навчальні, довідкові, інформаційно-бібліографічні, художні видання українською, іноземними мовами ( на традиційних та електронних носіях інформації).

До ваших послуг:
• бібліотечно-бібліографічне, інформаційне обслуговування;
• система каталогів та картотек (ДПА);
• масові заходи;
• забезпечення доступу до електронних ресурсів бібліотеки;
• виготовлення копій документів.

               Радимо з перших днів користування бібліотекою детально ознайомитися з  довідково-пошуковим апаратом бібліотеки.

        Довідково-пошуковий апарат (ДПА) -
це система каталогів і картотек, які розкривають склад, зміст, місце розташування видань, що входять до  фонду бібліотеки.

Каталоги:

Алфавітний каталог
подає відомості  про наявні в бібліотеці видання за допомогою карток бібліографічних описів документів, розташованих в алфавітному порядку прізвищ авторів або назв видань.

Систематичний каталог
подає відомості про наявні в бібліотеці видання за допомогою карток бібліографічних описів документів, розташованих за певними галузями знань.
            

 Користуватися систематичним каталогом
                                                  Вам допоможе Алфавітно-предметний покажчик.

Зал каталогів –( Головний корпус бібліотеки, 5-й поверх, к.501)

Електронний каталог
містить наступні  бібліографічні бази даних:
BOOKS – Книги бібліотеки КНЕУ;
APEL – Статті з періодичних видань. Постатейний розпис періодичних та продовжуваних видань. Надходження з 1999р;
WORK – Праці викладачів КНЕУ. Описи праць, що
вийшли з друку окремими виданнями, у збірках та періодиці;
PERP – Періодичні видання. Містить відомості про нові надходження періодичних видань та за всі роки зберігання у бібліотеці. Реєстраційна БД;
AFDISS – Автореферати дисертацій. Описи авторефератів, що надходять до фонду бібліотеки;
DISS – Дисертації. Описи дисертацій, захищених у КНЕУ, починаючи з 1978р;
CD – Електронні видання. Описи компакт – дисків, дискет, як самостійних видань, так і додатків до книг, періодичних видань;
RARE – Раритети. Описи творів друку ХІХ- ХХ століть (виданих до 1940 року);
LIB 5 – Фонд філії. Видання, що входять до фонду
філії бібліотеки КНЕУ;
FOREL – Видання іноземними мовами;
Libr 1 – Підфонд читального залу № 1.
          Електронний каталог постійно поповнюється  та пропонується до використання в університетській мережі: у підрозділах бібліотеки, комп’ютерних класах, на кафедрах.
E-mail:http://10.1.1.209

Картотеки:

Картотека нових надходжень до фонду бібліотеки
(Головний корпус бібліотеки, 5-й поверх, к. 501);
Систематична картотека статей 
(Головний корпус бібліотеки, 5-й поверх, к. 501);
Головна довідкова картотека
( Інформаційно-бібліографічний відділ, головний корпус бібліотеки,
5-й поверх, к.509);
Праці викладачів КНЕУ
(Інформаційно-бібліографічний відділ, головний корпус бібліотеки,
7-й поверх, к.701).
При виникненні труднощів у користуванні ДПА    зверніться  по допомогу до консультантів
залу каталогів!

Як одержати видання:
1. Знайти  необхідне видання у ДПА бібліотеки
(картковому чи електронному), заповнити вимогу,  подати її черговому бібліотекарю.
2. Отримати видання у відповідному підрозділі (абонементі чи читальному залі).

На вас чекають:

Спеціалізовані читальні зали:
• електронних ресурсів
                 (головний корпус бібліотеки, 3-й поверх,  к. 301);
• нових надходжень,  офіційних документів та довідкових видань 
                 (головний корпус бібліотеки,4-й поверх,  к. 401);
• періодичних видань
                 (головний корпус бібліотеки,4-й поверх,  к. 404);
• іноземної літератури
                 (головний корпус бібліотеки,7-й поверх, к. 705);

• Кабінет економічної класики та дисертаційного фонду
               (головний корпус бібліотеки, 6-й поверх, к.601).

Читальні зали:
1. для студентів молодших курсів
                  (головний корпус бібліотеки, 6-й поверх, к. 604);
2. для студентів
                   (1-й корпус університету)
3. для першокурсників
                  (5-й корпус університету, вул. Мельникова,79/81).

Абонементи:
1. навчальних видань для студентів 1-го курсу
                 (5-й корпус університету, вул. Мельникова,79/81);
2. наукових видань для студентів 1-5 курсів
      (головний корпус бібліотеки, 2-й поверх, к. 205);
3. іноземних видань
       (головний корпус бібліотеки,7-й поверх, к. 705);
4. художньої літератури 
      (головний корпус бібліотеки, 3 –й  поверх, к. 311)

Це треба знати:
1. Право користування бібліотекою мають: студенти, аспіранти, докторанти, професорсько-викладацький склад та  працівники структурних    підрозділів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 
2. Режим роботи бібліотеки встановлюється  відповідно довнутрішнього трудового розпорядку університету.
3. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний
     рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
4. Порядок доступу до бібліотечних фондів, перелік основних послуг і умови їх надання визначають «Правила  користування бібліотекою
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

 

Запрошуємо відвідувати бібліотеку! Ми працюємо для вас!

Телефон  для довідок:

Режим роботи
Бібліотека працює:
понеділок - п’ятниця         з   9-30 до 19-00
субота                                  з 10-00 до 17-00
неділя – вихідний день.

Абонемент художньої літератури
понеділок - п’ятниця         з  9-30 до  17-00
субота, неділя – вихідні дні.

Читальний зал іноземної літератури
понеділок - п’ятниця          з  9-30 до 17-00
субота                                 з 10-00 до 17-00
неділя – вихідний день

Читальний зал(корпус№1)
понеділок - п’ятниця          з  9-30 до 20-00
субота                                  з 10-00 до 17-00
неділя – вихідний день.

Читальний зал  та абонемент для першокурсників(корпус №5)
понеділок - п’ятниця          з  9-30  до 19-00
субота                                  з 10-00 до 17-00
неділя – вихідний день.

Читальний зал  та абонемент для студентів ЦМП (корпус №6)
понеділок - п’ятниця          з  9-30  до 19-00
субота                                  з 10-00 до 17-00
неділя – вихідний день.


Читальний зал (корпус №7)
понеділок - п’ятниця          з 10-00 до 17-00
субота, неділя – вихідні дні.

                     
Остання середа кожного місяця - санітарний день.

 UPI  Інтернеті: http://www.kneu.kiev.ua
Інтранеті: http://10.1.1.66
                          E-mail: library@kneu.ua                           
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok