Кафедра педагогіки та психології

 

Кафедра педагогіки та психології

 

Завiдувач кафедри —
Савенкова Людмила Олексіївна,
доктор педагогічних наук, професор.
(тел.: 371-61-20, 371-61-05)

Заступники —
Радченко Марина Ігорівна
кандидат психологічних наук, доцент

Колесніченко Ліна Аліківна
кандидат психологічних наук, доцент

 

 

 


Завiдувач кафедри —
Савенкова Людмила Олексіївна,


Загальні відомості

Кафедра педагогіки та психології є структурним підрозділом КНЕУ, створена для вирішення щонайменше двох актуальних завдань: закладає психологічні підвалини майбутньої основної професійної діяльності випускників в сфері економіки та забезпечує необхідну і базову підготовку з психології і дидактики до додаткової професійної діяльності як викладача економіки в різноманітних закладах освіти.
Підготовка ведеться за профілем “бакалавр – викладач економіки” на 10 факультетах і 14 спеціальностях КНЕУ.

 

 

Iсторiя


Кафедра педагогіки та психології була створена згідно рішення Вченої Ради університету у липні 1993 р. за погодженням з міністерством освіти України (лист № 81-5/631 від 23.06.1993 р.) як перша кафедра психолого-педагогічного спрямування освіти у галузевих університетах України. Створення такої кафедри стало, певною мірою, і відродженням колишніх традицій. Ще на початку минулого століття, коли на базі київських вищих комерційних курсів виник Київський комерційний інститут, однією із складових його мети була підготовка викладачів економіки для середніх комерційних навчальних закладів.
Навчальна діяльність кафедри розпочалася у вересні 1993 року спочатку на 2-х факультетах КНЕУ. Сьогодні психолого-педагогічні дисципліни викладаються на всіх факультетах університету, всіх форм навчання. Якщо у 1993/94 н.р. на кафедрі було всього 9 викладачів, то зараз працює 33 штатних осіб, з яких: 1 доктор педагогічних наук, професор;14 кандидатів (педагогічних, психологічних, соціологічних, економічних) наук (1 проф., 12 доц,1 ст. викл.); 11 старших викладачів; 7 асистентів. На період навчання в докторантурі поза штатом знаходяться 3 доцента.
З 2002 року наказом № 506 від 09.02 “Про закріплення загальноуніверсистетських кафедр за факультетами та Навчальним центром” з метою вдосконалення управління навчальним процесом, науково-методичною і кадровою роботою, кафедра педагогіки та психології була закріплена за юридичним факультетом.

Професорсько-викладацький склад

Секції:

 • «Психологія та педагогіка»
 • «Методики викладання економіки»
 • «Комунікативні процеси у навчанні»

Секція «Психологія та педагогіка»
(керівник Колесніченко Ліна Аліківна, канд. психологічних наук, доцент)


КОЛЕСНІЧЕНКО Ліна Аліківна –кандидат психологічних наук, доцент. Закінчила КДУ ім.Т.Г. Шевченка, 1988р., аспірантуру 1994р. київську школу психотерапії (груповий психоаналіз) 1996-2001рр.. Педагогічний стаж 18 років. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, “Загальна психологія”, “Психологія особистості”, проводить семінари та тренінги для викладачів та менеджерів, бере участь у проведенні тренінг-курсів «Сучасні методи навчання» і «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів» для викладачів КНЕУ. Сфера науково-педагогічних інтересів: поняття саморегуляція, самоуправління студентів, менеджерів, особистісно-орієнтоване навчання, практична психологія у навчальній діяльності, теорії особистості, психоаналітична концепція особистості. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації, наукові публікації (26), у т.ч. співавтор 2 навчально-методичних посібників, психотерапевтичний досвід і досвід консультування (психоаналітично орієнтованого), участь у психологічній службі КНЕУ, у науково-практичних конференціях, взаєморозуміння і співпраця із колегами та студентами.

АРТЮШИНА Марина Віталіївна –кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила КДУ ім.Т.Г.Шевченка 1994р., аспірантуру КНЕУ 1999р. Педагогічний стаж 12 років. Викладає курс “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, бере участь у проведенні тренінг-курсів «Сучасні методи навчання» і «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів». Сфера науково-педагогічних інтересів: соціально-психологічні умови навчання, групова навчальна діяльність, активні методи навчання, інновації в освіті, ефективність професійної підготовки у вищій школі, викладання психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ непедагогічного профілю, тренінгові методики навчання студентів, вдосконалення професійної майстерності викладачів. Основні досягнення: 30 наукових та навчально-методичних публікацій, захист кандидатської дисертації, навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” (у співавторстві), розробка ряду оригінальних методик групової навчальної діяльності в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін. З 1.09.2006 навчається в докторантурі.

КОТИКОВА Олена Михайлівна –кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила КДІ театрального мистецтва ім.Карпенко-Карого (1980р.), аспірантуру Київського педагогічного інституту ім.М.О.Горького (1988), Державні курси іноземних мов (1982). Педагогічний стаж 22 роки. Викладає курс “Комунікативні процеси у навчанні”, ”Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, бере участь у проведенні тренінг-курсів «Сучасні методи навчання» і «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів». Сфера науково-педагогічних інтересів: особливості професійного інтелекту; формування у студентів здатності до фасилітуючого викладання; ігрові методи навчання; експірієнтальна психологія; психолого-педагогічна термінологія українською та англійською. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації, вчене звання, навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Психологія діяльності та навчальний менеджмент” (у співавторстві), ”Психологічний довідник учителя” (у співавторстві),  55 публікацій. З 1.09.2007 навчається в докторантурі

РОМАНОВА Ганна Миколаївна –кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила КДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1994р., аспірантуру КНЕУ 1999р. Педагогічний стаж 12 років. Викладає курс «Психологія та педагогіка», “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, бере участь у проведенні тренінг-курсу «Сучасні методи навчання», а також координатор тренінг-курсу «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів». Сфера науково-педагогічних інтересів: підготовка викладачів до розробки навчальних технологій, самостійна робота студентів, індивідуально-типологічні особливості суб’єктів навчання, моделювання педагогічної діяльності, наукова робота студентів, нові технології навчання. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації, 31 публікація: з них 20 наукових праць і 11 навчально-методичного характеру, у т.ч. навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” (у співавторстві), науково-професійна реалізація у взаємодії зі студентами, проведення інтерактивних заходів спільно з викладачами кафедри та студентами щодо актуальних проблем сучасної освіти, творчі проекти зі студентами в процесі психолого-педагогічної підготовки. З 1.09.2006 навчається в докторантурі.

РАДЧЕНКО Марина Ігорівна –кандидат психологічних наук, доцент. Закінчила КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1978р.. Педагогічний стаж -більше 25 років. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, бере участь у проведенні тренінг-курсів «Сучасні методи навчання» і «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів». Сфера науково-педагогічних інтересів: проблема інтерактивного зворотного зв’язку, ефективність контрольно-оціночної діяльності у навчальному процесі. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації, 49 публікацій, в тому числі співавтор 7 навчально-методичних посібників.

СГАДОВА Валентина Василівна –кандидат педагогічних наук, професор. Закінчила КДПІ ім.Горького, 1973 р., аспірантуру НДІ педагогіки України 1981р. Педагогічний стаж 33 роки. Викладає курс “Психологія та педагогіка”. Сфера науково-педагогічних інтересів: підготовка студентів до управлінської діяльності. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації, опубліковано 71 наукову працю.

ЖУРАВСЬКА Лариса Миколаївна –кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила УСГА в 1981 р., УФЕІ в 1996 р., аспірантуру УСГА в 1999 р. Педагогічний стаж 25 роки. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, бере участь у провeдeнні тренінг-курсів «Сучасні методи навчання» і «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів». Сфeра науково-пeдагогічних інтeрeсів: управління та самоуправління самостійною роботою студентів, мотивація самостійної пізнавальної діяльності, активні методи навчання, тренінгові методики навчання студентів, розвитку професійно необхідних якостей особистості, вдосконалення професійної майстерності викладачів, викладання психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ нeпeдагогічного профілю. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації, 40 наукових та навчально-методичних публікацій, 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві), науково-методичні рeкомeндації для викладачів з організації самостійної роботи у ВНЗ.

ПЕТКО Людмила Петрівна –кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила КДУ ім.Т.Г.Шевченка 1959 р., аспірантуру 1962р. Педагогічний стаж 49 років. Викладає курс  “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”. Сфера науково-педагогічних інтересів: вивчення педагогіки та психології у вузі як шлях до гуманізації суспільства. Основні досягнення: захист дисертації, публікація наукових статей.

ХОРЄВ Ігор Олександрович –кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчив 1973р. Київське вище танкове інженерне училище, у 1992 році КДПІ ім.М. Драгоманова, захистив кандидатську дисертацію, у 1998р. Педагогічний стаж - 15 років. Викладає курс “Психологія та педагогіка”. Член спеціалізованої вченої ради НАОУ по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Здійснює наукове керівництво здобувачами. Сфера науково-педагогічних інтересів: методологія та методи педагогічних досліджень, активні методи навчання психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі, ефективність професійної підготовки та удосконалення педагогічної майстерності викладачів ВНЗ, інновації в освіті. Підготовлено 48 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. навчально-методичний посібник «Дидактика вищої військової школи».

БОЙЧУК Олена Сергіївна –старший викладач. Закінчила КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1988р., аспірантуру 1994р. Київську школу психотерапії (груповий психоаналіз). Педагогічний стаж 20 років. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, експериментальний курс “Студентська праксеологія “ (для І курсу). Сфера науково-педагогічних інтересів: психологічна підтримка студента (зміст, форми, методи, організація), психоаналіз (історія та практика), самореалізація особистості студента та викладача, особистісно-орієнтоване навчання, адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ. Основні досягнення: набуття досвіду у практичній психологічній діяльності (консультанта, терапевта), організація психологічної служби КНЕУ, атмосфера і співпраці зі студентами, наукові публікації (20).

БОРИСЕНКО Лариса Леонідівна –старший викладач. Закінчила КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1980р. Педагогічний стаж 20 років. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, бере участь у проведенні тренінг-курсів «Сучасні методи навчання» і «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів». Сфера науково-педагогічних інтересів: наукові дослідження педагогічних та навчальних стилів; впливу акцентуацій особистості викладача, студента на ефективність діяльності. Основні досягнення: 14 публікацій, у т.ч. співавтор 2 навчально-методичних посібників.

КОРВАТ Лариса Володимирівна –старший викладач. Закінчила КДУ ім.Т.Г.Шевченка, Педагогічний стаж 9 років. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”. Сфера науково-педагогічних інтересів: психологія особистості – виховання, розвиток, особистісне зростання; сучасні технології навчання у ВНЗ; психологічна підготовка студентів. Основні досягнення: 16 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі автор та співавтор двох навчально-методичних посібників.

МУЗИЧКО Людмила Володимирівна –старший викладач. Закінчила КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1988р., аспірантуру 1994р. Педагогічний стаж 19 років. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”. Психологічне консультування, психокорекційна робота на психологічній службі КНЕУ. Сфера науково-педагогічних інтересів: індивідуальний стиль навчальної діяльності, психодіагностика особистості, психотерапія (символодрама). Основні досягнення: статті, тези до наукових збірників, співавтор науково-методичного посібника “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”  навчально-методичний посібник «Психодіагностика: тести (методика та практика застосування)», «Психодіагностика: опитувальники» та інші. Рекомендована до захисту кандидатська дисертація.

ТІМАКОВА Анжела Вікторівна –старший викладач. Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, 1991р., аспірантуру КДУ ім.Т.Г.Шевченка 1997р. Педагогічний стаж 16 років. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”. Психологічне консультування, психоорекційна робота на психологічній службі КНЕУ. Сфера науково-педагогічних інтересів: психологічний аналіз, вікові особливості переживання та змісту феномену самотності, психотерапія (психоаналіз). Основні досягнення: 20 наукових та навчально-методичних публікацій, навчально-методичний посібник «Психодіагностика: тести (методика та практика застосування)» (у співавторстві),
«Психодіагностика: опитувальники (методика та практика застосування)» (у співавторстві).

ІВАНЧЕНКО Валентин Васильович –старший викладач. Закінчив у 1985р. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (спец. Історик. Викладач Історії та суспільствознавства). Досвід роботи у середніх закладах становить – 21 рік. Викладає курси “Психологія та педагогіка”. За час роботи надруковано 10 статей з історичної тематики в республіканських журналах. Затверджена тема кандидатської дисертації в Інституті педагогіки та психології професійної освіти АПН України «Психологічні особливості формування духовно-моральних цінностей гімназистів» за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія (відділ теорії і практики педагогічної майстерності). Приймав участь в наукових конференціях Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

ЛОВКА Ольга Володимирівна –асистент. Закінчила КДУ ім.Т.Г.Шевченка спец. психологія (викладач психології) у 1988р. Педагогічний стаж - 7 років. Викладає курс “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, бере участь у проведенні тренінг-курсів «Сучасні методи навчання» і «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів», консультує студентів і викладачів на психологічній службі КНЕУ. Сфера науково-педагогічних інтересів: розвиток творчого потенціалу студентів та викладачів; соціально-психологічні фактори взаємодії у навчанні, спільна та індивідуальна навчальна діяльність; активні методи навчання; тренінгові методики навчання; розвиток професійної гідності фахівця у вузі. Проводить психологічні консультації та тренінги на студентській психологічній службі КНЕУ. Основні досягнення: 12 статей і тезисів у наукових збірниках конференцій, співавтор навчально-методичного посібника для самостійного вивчення “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, сертифікат школи психоаналізу (5 років).

ЗАВІРЮХА Валентина Василівна –кандидат психологічних наук, старший викладач. Закінчила КДПІ ім.Горького, 1987р. Педагогічний стаж 19 років. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”. Сфера науково-педагогічних інтересів: розвиток професійного самозростання. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації, 18 наукових та навчально-методичних робіт. Рекомендована до захисту кандидатська дисертація.

ДУБОВИК Світлана Миколаївна –асистент. Закінчила КДПІ ім.М.Горького 1991р., аспірантура КНЕУ 2003р. Педагогічний стаж 7 років. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, “Комунікативні процеси у навчанні”. Сфера науково-педагогічних інтересів: формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів. Основні досягнення: публікації статей по темі дисертаційної роботи, участь у конференціях. Закінчила “Психогенез “ у 1997р.-психолог у галузях народного господарства. Рекомендована до захисту кандидатська дисертація

САРКІСОВА Оксана Юріївна –асистент. Закінчила КДПУ ім. М.П.Драгоманова, 1994р., аспірантуру КНЕУ у 2004 р. Педагогічний стаж 12 років. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, бере участь у проведенні тренінг-курсів «Сучасні методи навчання» і «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів». Сфера науково-педагогічних інтересів: формування групової взаємодії студентів в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін. Працює над кандидатською дисертацією. Основні досягнення: участь у конференціях, наукові статті.

МАТВІЄНКО Юлія Олексіївна –асистент. Закінчила КНЕУ у 2002р. На викладацькій роботі з 2003р. Викладає курси “Психологія та педагогіка”, “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”. Веде практичні заняття з дисциплін: «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Психологія та педагогіка». Основні досягнення: участь у конференціях, наукова стаття, тези. Працює над кандидатською дисертацією. З 2007 року – здобувач кафедри.

КОЗЛОВА Олена Сергіївна –у 2004 році закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка (спеціальність -  психологія;  має диплом магістра), у 2008 році – аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі психодіагностики та медичної психології. Досвід викладацької роботи на кафедрі педагогіки та психології КНЕУ ім. Вадима Гетьмана становить три роки. Дисертаційна робота Козлової О. С. на тему “Гендерні чинники сприйняття сексуально забарвленої реклами” за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи пройшла обговорення на кафедрі та рекомендована до захисту. Вийшли друком п’ять наукових праць у фахових виданнях. Підготовлений до друку та поданий до поліграфічного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка підручник для студентів вищих навчальних закладів “Психологія сексуальності” (у співавторстві) здобув гриф Міністерства освіти та науки України і буде виданий у ювілейній серії до 175-річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Секція “Методика викладання економіки”
(керівник Аксьонова Олена Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент)

АКСЬОНОВА Олена Валентинівна –кандидат економічних наук, доцент. Закінчила КІНГ, 1965 р., аспірантуру КІНГ 1968р., Державні курси іноземних мов (англійська мова). Педагогічний стаж 42 роки. Викладала економічні дисципліни з управління персоналом, з 1994р викладає курс “Методика викладання економіки”, бере участь у проведенні тренінг-курсів «Сучасні методи навчання» і «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів». Проводила педагогічні експерименти з використання ігротехнічного менеджменту в економічній освіті. Сфера науково-педагогічних інтересів: активізація навчання в економічному ВНЗ, економічне мислення і методичні шляхи його розвитку у студентів КНЕУ, сучасні техніки підвищення ефективності і креативності економічного мислення; міжпредметні психолого-педагогічні тренінги для викладачів ВНЗ. Основні досягнення: проведення відкритих організаційно-діяльнісних ігор на замовлення промислових підприємств м.Києва; понад 30 публікацій, у т.ч. монографія
“Активізація навчання в економічному вузі“, а також перший в Україні навчальний посібник “Методика викладання економіки”, міжпредметний посібник “Методика викладання економічних дисциплін”.
ЧУЖИКОВА Вікторія Григорівна –
кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім.В.Г.Короленка 1982р., аспірантуру у 1986р. Педагогічний стаж 24 роки. У 1990-2000рр. викладала навчальні курси з педагогіки, соціальної педагогіки. З 2003 р. викладає курс “Методика викладання економіки”. Сфера науково-педагогічних інтересів: педагогічні інновації, активні, інтерактивні методи викладання. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації, публікації (19 наукових праць). З 2008-2009 н.р. викладає дисципліну «Методика викладання права». Нею розроблений для впровадження в навчальний процес на юридичному факультеті повний пакет методичного забезпечення цієї дисципліни (у тому числі навчально-методичний посібник 20 др.а., робоча програма та ін.).

КОВАЛЬЧУК Галина Олександрівна –кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила КДПІ ім.О.М.Горького 1986 р., аспірантуру КНЕУ 1998р., Київський міський пед.університет 2000р., КНЕУ 2001р. Педагогічний стаж 25 років. Викладає курс “Методика викладання економіки”, бере участь у проведенні тренінг-курсів для викладачів КНЕУ “Сучасні методи навчання”, бізнес-тренінгів для підприємців, семінарів; є координатором тренінг-курсу “Впровадження тренінгових технологій в навчальний процес” для викладачів випускаючих кафедр КНЕУ. Сфера науково-педагогічних інтересів: проблеми управління навчальною діяльністю в економічній освіті, формування професійної компетентності майбутніх економістів та організаційний розвиток. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації, близько 50 друкованих праць з питань організації економічної освіти, з них 14 навчальних посібників, 2 навчальні книги, участь у колективній монографії “Тренінгові технології навчання з економічної успішності ”.

БУЛАВІНА Олена Анатоліївна –кандидат економічних наук, доцент. Закінчила КНЕУ у 1998р., аспірантуру КНЕУ 2001р. Педагогічний стаж 10 років. Викладає курс “Методика викладання економіки”. Сфера науково-педагогічних інтересів: методичні аспекти, розвиток економічного мислення у студентів КНЕУ, новітні технології навчання. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації, 20 наукових, навчально-методичних публікацій; запровадження колективних науково-методичних проектів та методики процесуального оцінювання в процесі навчання.

БОГОРАД Марина Анатоліївна –старший викладач. Закінчила КІНГ у 1986р., аспірантуру НДІМФУ 2000р. Педагогічний стаж 14 років. Викладає курс “Методика викладання економіки”, бере участь у проведенні тренінг-курсів для викладачів “Сучасні методи навчання”, і “Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів”. Сфера науково-педагогічних інтересів: контроль знань студентів при застосуванні нових технологій навчання. Основні досягнення: наукові статті, навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Методика викладання економіки” (у співавторстві).

ГРУЩЕНКО Людмила Миколаївна –кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила КІНГу 1979 р. УСХА – 1980р. (викладач економічних дисциплін). Педагогічний стаж 26 років. Викладає курс “Методика викладання економіки”, бере участь у проведенні тренінг-курсів для викладачів “Сучасні методи навчання” і “Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів”. Сфера науково-педагогічних інтересів: використання активних методів навчання для підвищення ефективності пізнавальної діяльності студентів; формування позитивних емоцій студентів до дисциплін психолого-педагогічного циклу в галузевому університеті. Основні досягнення: наукові статті, керівництво при написанні студентами (38 чол.) навчально-методичного посібника з дисципліни “Методика викладання економіки” (10,8 др.а.)., навчально-методичний посібник: “Педагогічна практика : підготовка та реалізація” (у співавторстві). Очолює напрямок проведення педагогічної практики на кафедрі. Щорічне проведення студентського творчого проекту “Економічні казки”, активне керівництво науковою роботою студентів. Участь у роботі навчально-методичних конференцій.

ПРУССОВА Людмила Григорівна –старший викладач. Закінчила КДУ ім.Т.Г.Шевченка в 1992р. Педагогічний стаж 28 років. Викладає курс “Методика викладання економіки”. Сфера науково-педагогічних інтересів: розробка та впровадження активних форм навчання, тренінгових технологій, впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій навчання. Основні досягнення: 4 навчально-методичні посібники.

СИРОВАТКО Вікторія Вікторівна –асистент. Закінчила КНЕУ у 1998р., аспірантуру КНЕУ у 2002р. Педагогічний стаж 10 років. Викладає курс “Методика викладання економіки”. Сфера науково-педагогічних інтересів: впровадження індивідуального підходу до студентів в процесі навчання і, зокрема, вивчення індивідуальних особливостей навчальної аудиторії для врахування їх при розробці контрольних завдань. Основні досягнення: диплом бакалавра економіки КНЕУ з відзнакою; диплом магістра фінансового менеджменту з відзнакою (КНЕУ); участь у міжнародних та науково-практичних конференціях; підтвердження другої вищої педагогічної освіти.
ЯНЧАРСЬКА Лариса Володимирівна –
асистент. Закінчила КНЕУ у 2001р. На викладацькій роботі з 2001р. Викладає курс “Методика викладання економіки”.   Досліджує наукову проблему «Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін». Працює над кандидатською дисертацією. З 2006 р. – здобувач кафедри.

Секція “Комунікативні процеси у навчанні”
(керівник Приходько Вікторія Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент)

САВЕНКОВА Людмила Олексіївна –доктор педагогічних наук, професор. Закінчила Харківський державний університет ім.Каразіна, аспірантуру та докторантуру КДПІ ім.М.Драгоманова. Педагогічний стаж 31 рік. Викладає курс “Комунікативні процеси у навчанні”, « Педагогічна риторика» бере участь у проведенні тренінг-курсів для викладачів «Сучасні методи навчання» і «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів». За участь у розробці курсу “Основи педагогічної майстерності” нагороджена дипломом ВДНГ.  Сфера науково-педагогічних інтересів: професійне спілкування викладача, професійне спілкування менеджера, мовленнєва діяльність викладача, риторична майстерність педагога. Основні досягнення: докторська дисертація, 3 монографії, 4 навчальні посібники, більше п’ятидесяти наукових статей. Член Вченої ради з захисту дисертацій з соціальної педагогіки та теорії і методики виховання (у педагогічному інституті ім. Драгоманова).ПРИХОДЬКО Вікторія Миколаївна –кандидат соціологічних наук, доцент. Закінчила КІНГ у 1990р., аспірантуру 1993р. Педагогічний стаж 17 років. Викладає курс “Комунікативні процеси у навчанні”, бере участь у проведенні тренінг-курсів для викладачів “Сучасні методи навчання” і “Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів”. Сфера науково-педагогічних інтересів: економічна культура населення; впровадження сучасних технологій навчання, сучасні методи навчання. Основні досягнення: захист кандидатської дисертації; 26 науково та навчально-методичних робіт, з них 7 навчально-методичних посібників.

МЕДВІДЬ Людмила Андріївна –кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила КДУ ім.Т.Г.Шевченка 1979р., аспірантуру 1983р. Педагогічний стаж 24 роки, у ВНЗ – 11 років. Викладає курс “Комунікативні процеси у навчанні”, бере участь у проведенні тренінг-курсів для викладачів “Сучасні методи навчання” і “Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів”. Сфера науково-педагогічних інтересів: формування комунікативних умінь у студентів, формування національної економічної освіти в Україні. Основні досягнення: 52 наукових статті, 5 методичних розробок, у т.ч. 3 монографії (2 з них депоновані), 1 навчальний посібник.

ФЕДОРЕНКО Наталія Іванівна –старший викладач. Закінчила КПДІ у 1992 р., аспірантуру КДЕУ, 1997р. Педагогічний стаж 12 років. Викладає курс “Комунікативні процеси у навчанні”, бере участь у проведенні тренінг-курсів для викладачів “Сучасні методи навчання” і “Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів”. Сфера науково-педагогічних інтересів: індивідуально-консультативна робота в вузі; впровадження сучасних технологій навчання, сучасні методи навчання; соціально-економічні проблеми працевлаштування молоді в сучасних умовах. Основні досягнення: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Комунікативні процеси у навчанні” (у співавторстві), 10 публікацій.

ВАРБАН Євген Олександрович – закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (спеціальність «психологія», кваліфікація – психолог, викладач), аспірантуру Київського державного лінгвістичного університету на кафедрі психології. Досвід педагогічної діяльності становить 14 років. У червні 2008 року пройшов попередній захист кандидатської дисертації на тему «Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці» за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Перелік наукових та навчально-методичних праць становить 29 назв.

ЛАВРИНЕНКО Денис Гійович –асистент. Закінчив з відзнакою Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (спец. Соціальна робота, кваліфікація “Магістр з соціальної роботи”). Викладає курс “Комунікативні процеси у навчанні”. Відзначено його участь у 4-х конкурсах наукових робіт. Брав участь у 16-ти науково-практичних конференціях. Перелік наукових та навчально-методичних праць, які вийшли друком,  становить 15 назв.
 

Дисципліни


Концептуальні принципи і положення психолого-педагогічної підготовки в університеті втілюються у навчальних програмах та у навчальному процесі такого комплексу дисциплін:
1.  “Психологія та педагогіка” (обов’язкова)
2.  “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” (вибіркова)
3.  “Комунікативні процеси у навчанні” (вибіркова)
4.  “Методика викладання економіки” (вибіркова)
5.  «Методика викладання права (вибіркова)
6.  «Педагогічна риторика» (вибіркова)
7.  «Юридична психологія» (вибіркова/поза пакетна)
 

1. “Психологія та педагогіка” (3 кредити)

Мета:
В процесі вивчення дисципліни студенти мають дізнатися про психологічні закономірності розвитку та функціонування індивідуального світу людини (психологічний аспект) і оволодіти знаннями щодо функцій та механізмів управління розвитком людини (педагогічний аспект).
Предмет:
Психічні процеси, стани, властивості особистості та закономірності їх розвитку шляхом педагогічного впливу.
Містить змістовні модулі:
 
 

 •  теоретично-методологічний аспект,
 •  особистість, її сутність, структура,
 • форми активності особистості,
 • розвиток особистості шляхом педагогічного впливу

2. "Психологія діяльності та навчальний менеджмент" (2 кредити).
Мета:
у процесі вивчення дисципліни студенти мають засвоїти основи психології суб’єкта діяльності, отримати знання з загальної дидактики та сформувати вміння ефективного управління навчальною діяльністю учнів різних освітньо-вікових категорій з урахуванням їх психічних властивостей, сучасних і перспективних освітніх підходів.
 Предмет:
процес управління діяльністю взагалі та навчальною діяльністю зокрема та його психологічні передумови.
Містить змістовні модулі:

 • теоретико-методологічні основи вивчення психіки суб’єкта діяльності;
 •  дослідження і оцінка особистості як інтеграція окремих відомостей про  психічні властивості суб’єкта діяльності;
 • теоретико-методологічні основи управління навчальною діяльністю;
 • окремі функції управління навчанням;
 • освіта України у контексті світових тенденцій.

3. "Комунікативні процеси у навчанні" (3 кредити).
Мета:
Набуття практичних навичок спілкування, самопрезентації, формування іміджу, набуття навичок виступу в аудиторії, ведення дискусії, вибору ефективного стилю спілкування у конкретній ситуації з конкретною людиною, протистояння маніпулюванню у комунікації; формування вмінь використання різних технік асертивної поведінки, розв'язування конфліктних ситуацій; опанування вміннями використовувати засвоєне для підготовки та проведення навчальних занять в різних освітньо-вікових групах /учні, студенти, дорослі/; розвиток здібностей, що допомагають ефективному спілкуванню, взаємодії під час виконання фахових завдань;
Предмет:
процеси комунікації та взаємодії, механізми управління ними взагалі та у певній (навчальній) діяльності зокрема.
Містить змістовні модулі:

 •  комунікативні процеси;
 •  педагогічне спілкування;
 •  мова як основний засіб  спілкування;
 •  ораторська майстерність;
 •  невербальні засоби комунікації;
 •  інтеракція у спілкуванні;
 •  стилі спілкування;
 •  маніпуляції;
 •  психологічні засоби впливу в процесі спілкування;
 •  асертивна поведінка;
 •  взаємодія у педагогічному процесі; o  соціальна перцепція;
 •  людина як джерело інформації;
 •  формування першого враження;
 •  сприйняття у педагогічному процесі;
 •  імідж викладача;
 •  конфлікт, типи поведінки у конфлікті;
 •  конфлікти у навчальному процесі;
 •  особливості ділової комунікації;
 •  проведення ділової розмови; переговори;
 •  форми педагогічного спілкування;
 •  педагогічна майстерність.

4.       "Методика викладання економіки" (4 кредити).
Мета:
засвоїти основні підходи, методи та прийоми організації навчального процесу з економіки в загальноосвітній та вищій школі, сформувати професійну компетентність на основі органічного поєднання економічної та психолого-педагогічної підготовки.
Предмет:
методики викладання економічних дисциплін.
Містить змістовні модулі:

 •  Методика викладання економіки як шлях реалізації цілей економічного навчання.
 • Економічні знання, їх роль у формуванні світогляду людини.
 • Поняття про економічну культуру.
 • Економічне мислення і поведінка як мета економічної освіти.
 • Використання сучасних технік розвитку мислення при вирішенні економічних проблем.
 • Методичні основи викладання економічних дисциплін.
 • Поняття інформаційного та методичного забезпечення процесу навчання. o  Методичні особливості викладання економічних дисциплін для різних вікових груп.
 • Самостійна робота при вивченні економічних дисциплін.
 • Контроль як методична проблема.
 • Застосування активних методів навчання при вивченні економіки.
 • Сучасні технології навчання в економічній освіті. 


5. «Методика викладання права»  (5 кредитів)

Мета:
Системна підготовка студентів-юристів до викладацької діяльності в навчальних закладах І-IV рівня акредитації.
Предмет:
професійно-викладацька діяльність правознавців.
Містить змістовні модулі:

 •  технології активізації навчання праву;
 • діалогові технології (диспути, дебати, дискусії);
 • технології розробки, моделювання та структурування кейсів;
 • ігрові технології для інтенсивного вивчення юридичних дисциплін;


6. «Педагогічна риторика»  (3 кредити)

Мета:
оволодіння майбутніми юристами професійними мовленнєвими уміннями.
Предмет:
професійна мовленнєва діяльність майбутнього викладача права.
Містить змістовні модулі:

 • теоретичні основи педагогічної риторики;
 • мовленнєва діяльність;
 • майстерність публічного виступу;
 • способи комунікативного впливу педагога на учнів;
 • ділова бесіда.

7. «Юридична психологія»  (5 кредитів)
Мета:
в процесі вивчення дисципліни студенти мають дізнатися про психологічні закономірності системи «людина-право» та навчитись засвоювати психологічні знання у професійній діяльності.
Предмет:
психологічні механізми в юридичній діяльності.
Містить змістовні модулі:

 •  психологія правопорушень;
 •  психологія професійної діяльності юриста.

Завершальним етапом опанування дисциплін психолого-педагогічного циклу є:

 •  Курсова робота з методики викладання економіки,
 •  Психолого-педагогічна практика у закладах освіти,
 •  Державна атестація бакалавра економіки з психолого-педагогічної підготовки

Наукова робота

На кафедрі розробляються декілька наукових напрямків: вдосконалення психолого-педагогічної підготовки викладача в цілому (Савенкова Л.О., Федоренко Н.І. та ін.), підвищення результативності психолого-педагогічної підготовки у ВНЗ непедагогічного профілю (Романова Г.М., Артюшина М.В., Саркісова О.Ю., та ін.), психолого-педагогічне забезпечення якості економічної освіти (Медвідь Л.А., Аксьонова О.В., Ковальчук Г.А., Булавіна О.А., Сироватко В.В. та ін.), також здійснюється ряд прикладних робіт психологічного та дидактичного спрямування (Лозниця В.С., Котикова О.М., Радченко М.І., Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л., Музичко Л.В., Корват Л.В.). Протягом існування кафедри виконувалися такі науково-дослідні теми:


• "Ефективність педагогічної освіти в економічному університеті: цілі, зміст, методи, форми"
• "Теоретичні та методичні засади формування професійних властивостей майбутніх фахівців в процесі психолого-педагогічної підготовки у КНЕУ"


Крім того, у 2007-2008 р. виконувалася госпдоговірна тема «Психолого-педагогічні засади модернізації навчального процесу в економічному університеті в умовах входження у Болонський процес (автори: проф. Савенкова Л.О., доц. Котикова О.М., доц. Артюшина В.А., доц. Романова Г.М., доц. Радченко М.І.). На 2008-2010 р. затверджена госпдоговірна тема «Психолого-педагогічне дослідження емоційного вигорання викладачів як фактор негативного впливу на реалізацію інноваційної педагогічної діяльності» (автор: проф. Савенкова Л.О., доц. Колесніченко Л.А., доц. Булавіна О.А., доц. Хорєв І.О., ст.викл. Музичко Л.В.).
З 2008 року на кафедрі розпочав роботу теоретичний семінар «Психолого-педагогічні аспекти економічної підготовки студентів».

Опубліковані монографії :

• “Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: методологія та практика” проф. В.А.Козаков;
• "Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування" (проф. Л.О.Савенкова);
• "Професійне спілкування майбутніх викладачів як об’єкт психолого-педагогічного управління" (проф. Л.О.Савенкова)

В цілому на кафедрі на сьогодні: захищена 1 докторська дисертація (проф. Л. О. Савенкова) та 9 кандидатських (доц. Артюшина М.В., доц. Ковальчук Г.О., доц. Булавіна О.А., доц. Романова Г.М., доц. Колесніченко Л.А., ас. Міщенко І.Б., Радченко М.І., доц. Грущенко Л.М., ст. викл. Завірюха В.В.); 6 викладачів кафедри є пошукачами певних наукових тем у руслі наукової тематики кафедри, 3 викладачі кафедри - докторанти.

Навчально-методична робота.
Підручники.

Втілення у навчальний процес концепції психолого-педагогічної освіти у непрофільному університеті, знаходять своє відображення у підручниках, посібниках, наукових статтях, рекомендаціях та методичних розробках кафедри. До найважливіших з них слід віднести опубліковані:

Підручники:

• "Психологія діяльності та навчальний менеджмент", ч.І (проф. В.А.Козаков),
• “Комунікативні процеси у навчанні” (доц. Бутенко Н.Ю.)
• "Економіка. Тренінг-курс" (ст.викл. Л.Г.Пруссова);
• "Економіка" (доц. Ковальчук Г.О),

Навчальні посібники:

• "Методика викладання економіки" (доц. О.В.Аксьонова) перший в Україні,
• "Активізація навчання в економічній освіті" (доц. Г.О. Ковальчук),
• "Педагогічне спілкування" (проф. Савенкова Л.О.),
• "Комунікативні процеси у навчанні" (проф. Савенкова Л.О.),
• "Мовленнєва діяльність викладача" (проф. Савенкова Л.О.),
• "Экономика в вопросах и ответах" (ст. викл. Пруссова Л.Г.),
• "Экономика: тренинг курс" (ст. викл. Пруссова Л.Г.)
• "Організація навчання з економіки" (доц. Ковальчук Г.О.),
• "Економіка родини для батьків і для дитини" (доц. Ковальчук Г.О.),
• "Контрольні завдання з економіки" (доц. Ковальчук Г.О.),
• "Педагогічна практика: підготовка, реалізація" (доц. Бутенко Н.Ю., доц. Грущенко Л.М.)
• “Методика викладання економічних дисциплін” (доц. Аксьонова О.В.),
• «Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін» (доц.Ковальчук Г.О., доц. Бутенко Н.Ю., доц. Артюшина М.В., ст.викл. Балягіна І.А., доц. Радченко М.І.),
• "Бізнес-тренінги для економістів" (доц. Ковальчук Г.О),
• "Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі" (доц. Артюшина М.В., доц. Котикова О.М., доц. Романова Г.М., доц. Грущенко Л.М.),
• "Психологія діяльності та навчальний менеджмент" (доц. Артюшина М.В., Журавська Л.М., Колесніченко Л.А.).

Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін:

• “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” (проф. В.А.Козаков та колектив авторів),
• “Основи психології та педагогіки” (доц. Колесніченко Л.А., ст. викл. Борисенко Л.Л.),
• “Комунікативні процеси у навчанні” (доц. Бутенко Н.Ю., доц. Приходько В.М., ст.викл. Федоренко Н.І.),
• “Методика викладання економіки” (доц. Грущенко Л.М.),
• “Методика викладання економіки” (доц. Ковальчук Г.О., ст.викл. Балягіна І.А., Богорад М.А.),
• “Психологія та педагогіка” (для російськомовних студентів) (доц. Колесніченко Л.А., ст.викл. Борисенко Л.Л.).

Всього за період з 1995 р. по 2008р. кафедрою опубліковано біля 700 робіт, обсягом більш як 750 др.а.

Одним з найважливіших напрямків загальноуніверситетської роботи кафедри є психологічна служба. Її організація була ініційована майже п'ять років тому викладачами-психологами, які у педагогічній діяльності стикалися із запитами студентів на психологічну допомогу. Робота служби полягає у індивідуальному консультуванні студентів, викладачів та співробітників університету; проведенні різноманітних тренінгів (соціально-психологічного, емоційної саморегуляції, розв'язання конфліктів тощо); опитуванні студентів з метою визначення найактуальніших проблем їх життєдіяльності; проведенні науково-практичних досліджень (індивідуальні стилі навчання; проблема адаптації до навчання у ВНЗ) та висвітленні проблем та наданні рекомендацій практичного психолога на шпальтах газети "Економіст".

Контакти:

Розташування та телефони:    
Завiдувач кафедри – 371-61-20, 61-20  каб. 309а  I корпус, 3-й поверх
Кафедра – 371-61-05, 61-05  каб. 306   I корпус, 3-й поверх
Адреса:  03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ).


 

all is ok